لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۱۵:۰۰

سال ۲۰۰۸؛ بحران ایران «خطرناک» باقی می ماند


موسسه اوراسیا می گوید که مسئله جمهوری اسلامی، از دولت جرج بوش به دولت بعدی ايالات متحده منتقل خواهد شد.

موسسه سنجش ريسک «اوراسيا گروپ» در بررسی خود برای سال ۲۰۰۸ ميلادی، پيش بينی کرده است که در اين سال، بحران ايران هرچند کاهش می يابد اما همچنان خطرناک باقی می ماند و سياست های رژيم جمهوری اسلامی، ايران را در بين مناطق خطرآفرين جهان در سال ۲۰۰۸ قرار می دهد.


بر اساس اين پيش بينی، ايران در سال ۲۰۰۸ همچنان به عنوان ريسکی عمده مطرح خواهد بود و سياست آمريکا در مورد ايران بر اعمال تحريم های شديد، همراه با تلاش های ديپلماتيک پراکنده متمرکز خواهد بود.


اين موسسه در عين حال اضافه می کند: اما هيچ يک از اين مسائل، مسير ايران را تغيير نخواهد داد و مسئله جمهوری اسلامی، از دولت جرج بوش به دولت بعدی ايالات متحده منتقل خواهد شد.


موسسات سنجش ريسک، موسساتی خصوصی هستند که عمدتا برای استفاده بازرگانان و موسسات مالی، با بررسی همه جانبه وضعيت کشورها، ميزان ريسک های بازرگانی و سياسی در مورد هر کشور را ارزيابی می کنند.


موسسه «اوراسيا گروپ» تاکيد می کند: احتمال حمله نظامی اسرائيل و آمريکا به تاسيسات هسته ای ايران، با اين که نسبت به گذشته کاهش يافته است، اما در عين حال ، بيش از آنچه در عرصه بازارهای جهان تصور می شود، بالاست و بن بست مسئله ايران در سال ۲۰۰۸ همچنان بر بازارها اثر گذار خواهد بود.


بر اساس پيش بينی موسسه «ارواسیا»، ايران، در سال ۲۰۰۸ همچنان به عنوان ريسکی عمده مطرح خواهد بود و سياست آمريکا در مورد ايران بر اعمال تحريم های شديد، همراه با تلاش های ديپلماتيک پراکنده متمرکز خواهد بود.

اين موسسه ضمن بررسی عواملی که باعث کاهش احتمال حمله نظامی به ايران شده است، می افزايد: با اين همه، مناقشه آمريکا و ايران بسيار خطر آفرين باقی خواهد ماند.


دو عامل اصلی ادامه تنش از نظر اين موسسه عبارت است از: برنامه هسته ای ايران و سياست جمهوری اسلامی ايران در عراق.


موسسه «اوراسيا گروپ» می افزايد: در مورد هسته ای، کف توقع آمريکا اين است که ايران، دست کم در آينده قابل پيش بينی، دستگاه های سانتريفوژ نداشته باشد اما ايران می خواهد حداقل ۳۰۰۰ سانتريفوژ را عملياتی کند و به مرحله «ابهام استراتژيک» برسد، يعنی مرحله ای که دنيا بداند ايران می تواند در مدتی کوتاه سلاح هسته ای بسازد.


اين موسسه پيش بينی کرده است که در مورد عراق، کمک های ايران به شيعيان هر چند کاهش داشته اما هنوز همچنان ادامه دارد، و آمريکا و ايران ديدارهای پراکنده ای در بغداد خواهند داشت اما احتمال همکاری جدی اندک است.


موسسه «اوراسيا گروپ»، سه سناريو را با درجه احتمال های مختلف برای سال ۲۰۰۸ ممکن می داند:


«سناريوی ادامه فشارهای آمريکا برای منزوی کردن ايران از طريق تحريم و جلوگيری از گسترش نفوذ ايران، همراه با اقدامات پراکنده و بی اثر ديپلماتيک.»


تحريم ايران توسط سازمان ملل، به دليل بی ميلی روسيه و چين، با مانع روبرو خواهد شد و درنتيجه، تحريم ها بيشتر، يکجانبه از سوی آمريکا و احتمالا انگلستان و فرانسه صورت خواهد گرفت.


موسسه «اوراسيا گروپ» احتمال تحقق اين سناريو را ۵۵ درصد برآورد کرده است.


سناريوی بعدی احتمال حمله نظامی اسرائيل به تنهايی يا همراه با آمريکا به تاسيسات هسته ای ايران است. اين موسسه، احتمال اين سناريو را ۳۵ درصد ارزيابی کرده است. و سرانجام سناريوی حل وفصل ديپلماتيک مشکل ايران، با احتمال تنها ۱۰درصد.


«اوراسيا گروپ» ارزيابی خود را چنين جمع بندی می کند: «فشارهای آمريکا بر ايران برای توقف غنی سازی اورانيوم، افزايش می يابد اما موفقيت آميز نخواهد بود، اين فشارها تا اندازه ای موجب افزايش فشار بر بازارهای نفت می شود و احتمال حمله نظامی اسرائيل به تنهايی يا به همراه آمريکا، بيش از آنچه بازار انتظار دارد، بالا باقی خواهد ماند.»


در همین زمینه

XS
SM
MD
LG