لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۲۷

کابل طرح مین گذاری مرز افغانستان و پاکستان را رد کرد


یک سرباز پاکستانی در مرز با افغانستان

دولت افغانستان بار ديگر طرح مين گذاری مرز مشترک دو کشور افغانستان و پاکستان را رد کرد .


اين واکنش دولت افغانستان زمانی بيان می شود که دولت پاکستان روز جمعه گذشته مين گذاری و حصار کشی ۲۳۰۰ کيلومتر از مرز خود با افغانستان را به تصويب رساند.


شريفه شريف، مشاور امور بين المللی رييس جمهور افغانستان گفت که گمان نمی کند اين طرح پاکستان زمينه های عملی داشته باشد .


خانم شريف در باره برنامه عملی دولت کابل در واکنش به اين طرح پاکستان جزيياتی ارايه نکرد .


وی می گويد: موضع دولت افغانستان در مقابل اين برنامه پاکستان کاملا روشن است و ما مخالف اين برنامه دولت مشرف هستيم .


مشاور امور بين المللی رييس جمهور افغانستان افزود: اين برنامه پاکستان در حال حاضر در حد يک فرضيه مطرح بوده و هنوز عملياتی نشده است. ما فکر نمی کنيم، حکومت مشرف به چنين اقدامی دست بزند. در صورت اجرای اين برنامه دولت افغانستان اقدامات عملی را در دست می گيرد .


دولت افغانستان در يک سال اخير پاکستان را متهم می کند که به تروريستان و شورشيان مخالف افغانستان کمک می کند و اين شورشيان از مرز پاکستان وارد افغانستان می شوند. اما مقامات پاکستان اين اتهامات را رد می کنند .


پس از جنجال های لفظی دولتمردان دو کشور همسايه، پاکستان اعلام کرد که طرح حصاری کشی مرز خود با افغانستان را در دست اقدام دارد .


اما اين کار پاکستان اعتراضات شديد افغان ها را در پی داشت. رنگين دادفر سپنتا، وزير خارجه افغانستان حدود يک ماه قبل در نامه ای به دبيرکل سازمان ملل متحد مراتب رسمی اعتراض دولت افغانستان را نسبت به اين طرح پاکستان اعلام کرد .


با اين حال، به نظر می رسد هيچ يک از واکنش های تند محافل سياسی و مطبوعاتی افغانستان، باعث نشده که پاکستان را از تصميم به حصاری کشی مرزش با افغانستان بازدارد.


XS
SM
MD
LG