لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ تهران ۰۷:۲۰

محکومیت حسین کروبی به خاطر «مصاحبه درباره کهریزک»


محمد حسين کروبی، فرزند مهدی کروبی اعلام کرد دکه از سوی دادگاه انقلاب به دليل «مصاحبه و گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی» در مورد مسائل مربوط به بازداشتگاه کهريزک، به شش ماه حبس تعزيری محکوم شده است. به گفته محمدحسین کروبی این حکم به ﻣﺪت پنج ﺳﺎل تعلیق شده است.

ﺳﺤﺎم نيوز، پايگاه خبری حزب اعتماد ملی روز چهارشنبه ۲۰ دی در گزارشی به نقل از صفحه فيسبوک حسين کروبی همچنين نوشته وی از اﺗﮭﺎم «ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل به ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اوﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﮭﺎدت دروغ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز»، ﺗﺒﺮئه ﺷﺪه اﺳﺖ.

حسين کروبی در صفحه فيسبوک خود نوشته است: «ﺑﻌﺪ از ﻋﺰل ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی، ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب راﮐﺪ ﺷﺪ. وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ھﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه به ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد که ﺑﻌﺪ از جلسه دادرﺳﯽ و ﻣﺤﺎﮐمه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮﻋﺒﺎﺳﯽ از يک اتهام تبرئه شده و به اتهام مصاحبه در مورد کهريزيک به شش ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی محکوم شدم وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮجه به ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎبقه ﮐﯿﻔﺮی به ﻣﺪت پنج ﺳﺎل ﺣﮑﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪ.»

مهدی کروبی، دبيرکل حزب اعتماد ملی که در حصر خانگی به سر می‌برد، در ١٨ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٨٨ در ﻧﺎﻣه‌ای به اکبر ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از او ﺧﻮاﺳته ﺑﻮد که در ﻣﻮرد «ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ»به ﺑﺎزداﺷﺖ‌ﺷﺪﮔﺎن در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ھﺎ و زﻧﺪان‌ھﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد.

در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات سال ٨٨، ماموران امنیتی شماری از معترضان را دستگير کرده و به بازداشتگاه کهريزک منتقل کردند که چهار نفر به دلیل شکنجه جان خود را از دست دادند.

متعاقب آن با دستور آيت الله علی‌ خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، اين بازداشتگاه بسته شد با اين حال پرونده کشته‌شدگان هنوز مفتوح است.

به گزارش سحام نيوز، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران علیه محمدحسین کروبی پرونده تشکیل داده بود. سعيد مرتضوی پس از تعلیق از قضاوت به دلیل پرونده کهریزک، به رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب شد.
XS
SM
MD
LG