لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۱۱:۲۲

دیدگاه ها؛ گمانه زنی های تازه در روابط ایران و آمریکا؟


صدور اجازه فعاليت برای «شورای آمريکاييان – ايرانيان» در ايران از سوی مقام های آمريکايی، به بحث های موجود درباره اين نهاد غير دولتی و نقش هوشنگ امير احمدی، فعالترين عضو اين سازمان دامن زده است.

از جمله اينکه آيا دولت ايران به چنين نهادی اجازه فعاليت می دهد و اگر اين اتفاق بيفتد چرا دولت جمهوری اسلامی به اين نهاد اجازه فعاليت می دهد اما همزمان فعاليت های سازمان های غير دولتی را در ايران ممنوع و يا محدود می کند.

از سوی ديگر درباره نقش «شورای آمريکاييان – ايرانيان» و رييس آن آقای امير احمدی در برقراری احتمالی روابط ايران و آمريکا گمانه زنی های بسياری می شود.

هوشنگ امير احمدی، استاد دانشگاه و رييس شورای ايرانيان و آمريکاييان به راديو فردا می گويد: «چنانچه به اين شورا اجازه فعاليت داده شود، تحولی بزرگ خواهد بود زيرا شورا در طول حيات ۱۷- ۱۸ ساله خود، در جهت بهبود مناسبات ايران و آمريکا تلاش کرده است و با اجازه فعاليت در ايران می تواند در اين زمينه گام های مهمی بر دارد.»

او می افزايد: «ايراد گرفته می شود که چرا شورا در زمان آقای احمدی نژاد فعال شده است در حالی که شورا در زمان آقای خاتمی حتی بسيار فعالتر بود و حتی توانست خانم آلبرايت، وزير امور خارجه وقت آمريکا را قانع کند که از ملت ايران به خاطر کودتای ۱۳۳۲ عذر خواهی کند اما آقای خاتمی نه اينکه نمی خواست، بلکه نتوانست کاری انجام دهد. بنابر اين شورای ايرانيان - آمريکاييان تا به حال فرا جناحی عمل کرده است.»

به اعتقاد آقای امير احمدی، رشد دمکراسی و توسعه در ايران ارتباط مستقيمی با رابطه ايران و آمريکا دارد يعنی تا زمانی که رابطه ايران و آمريکا عادی نشده نمی توان به دمکراسی و توسعه دست يافت.


به اعتقاد آقای امير احمدی، رشد دمکراسی و توسعه در ايران ارتباط مستقيمی با رابطه ايران و آمريکا دارد يعنی تا زمانی که رابطه ايران و آمريکا عادی نشده نمی توان به دمکراسی و توسعه دست يافت.

اما او در اين باره تاکيد می کند: «برقراری رابطه ميان ايران و آمريکا دمکراسی و توسعه را تضمين نمی کند در حاليکه ما مي بينيم که منافع ملی ايران در نبود رابطه هم تامين نمی شود.»

در همین زمينه، مهرداد خوانساری، ديپلمات پيشين و تحليلگر سياسی در واشینگتن به راديو فردا می گويد: «هر فرد متمدنی خواهان برقراری رابطه ايران و آمريکاست منتها پرسش اين است که اين تفاهم در چه شرايطی صورت می گيرد.»

به گفته آقای خوانساری، شورای ايرانيان - آمريکاييان نهادی نيست که منتقد جمهوری اسلامی باشد بنابر اين هيچ بعيد نيست که اجازه فعاليت به اين شورا داده است.

اما او می گويد: «بنابر اين، اينکه يک نهاد آمريکايی بتواند در ايران فعاليت کند، در حالی که نهادهای غير دولتی ايرانی امکان فعاليت پيدا نمی کنند، قدری قضيه را بودار می کند.»

به گفته مهرداد خوانساری، آقای امير احمدی و شورا به دنبال عادی سازی رابطه ايران و آمريکا نيستند، بلکه به دنبال عادی جلوه دادن رابطه ايران و آمريکا هستند زيرا اين شورا از نظر جمهوری اسلامی نهادی منتقد در قبال حکومت نيست.


به گفته آقای خوانساری، عادی سازی روابط نمی تواند ميان يک حکومت ديکتاتوری و يک کشور دمکرات صورت پذيرد.

مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی در تهران هم به راديو فردا می گويد: آنچه که باعث تعجب است اين است که آقای امير احمدی چنان وانمود می کند که گويا آقای احمدی نژاد يک فرشته و يک چهره موجه بين المللی است. بنابر اين تعريف و تمجيد آقای امير احمدی از رييس جمهوری غير قابل قبول و فهم است.

به گفته آقای مهدوی آزاد، اگر عادی شدن رابطه ايران و آمريکا به بهای تحکيم موقعيت محمود احمدی نژاد باشد به هيچ وجه قابل دفاع نيست. او اعتقاد دارد که عادی کردن رابطه ايران و آمريکا نبايد به بهای تثبيت موقعيت شرکت های نفتی صورت گيرد بلکه بايد در خدمت تحکيم موقعيت دمکراسی خواهان و جنبش دمکراتيک باشد.

این روزنامه نگار با خطاب قرار دادن هوشنگ امير احمدی می گويد: «اگر خواهان عادی کردن رابطه ايران با ديگر کشورها هستيد چرا به دنبال از بين بردن عامل اصلی اين تنش ها نيستيد، يعنی جريان افراط گرايانه ای که در ايران باعث تنش ها و تحريم ها شده اند.»

عيسی سحر خيز، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی در تهران هم در اين زمينه به راديو فردا می گويد: « تلاش های آقای امير احمدی را از زمان رييس جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی می شناسد اما پرسش اين است که چه شده شرايط حاضر را به پای آقای امير احمدی می نويسد.»


آقای سحر خيز با مثبت خواندن اين تلاش ها می گويد: آقای امير احمدی بايد بگويد که ارتباط اين کار با جنبش دمکراسی در ايران کجاست.


برنامه ديدگاه ها روزهای شنبه بعد از خبرهای ساعت نوزده و سی دقيقه بوقت تهران پخش می شود. اين برنامه در مجله نيمه شب پس از خبرها (نيم بامداد) و در مجله نيمروزی پس از خبرهای ساعت ١٣ تکرار می شود. يعنی سی و پنج دقيقه پس از نيمه شب شنبه و روزهای يکشنبه در مجله نيمروزی ساعت سيزده و پنج دقيقه بوقت تهران.نظرات و پيشنهاد های خود را با ميان در ميان گذاريد:
شماره پيام گيرراديو فردا: ۰۰۴۲۰ ۲۲۱۱ ۲۴۱۱۳
شماره اس ام اس گير راديو فردا: ۰۰۴۲۰۶۰۳۸۷۴۱۵۰
آدرس پست الکترونيکی ما: Didgah@radifarda.com


XS
SM
MD
LG