لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۴:۳۲

ايران: گفت و گو با آمريکا يا دور زدن تحريم ها؟


استراتفور نوشته است: ايران بايد بداند که گفت و گوی جدی با آمريکا٬ درحالی که مدت زيادی به پايان رياست جمهوری بوش نمانده است٬ امکان پذير نيست.(عکس: RFE/RL)

ايران مي گويد آمادگی دارد تا گفت وگو با آمريکا در باره امنيت عراق را از سرگيرد، به شرطی که رسما برای اين کار دعوت شود. اين در حالی است که آمريکا سعی دارد با همگامی ساير کشورها، تحريم های شديدتری عليه ايران اعمال کند.


مؤسسه برآوردهای استراتژيک در آمريکا، استراتفور، در تحليلی در همين زمينه نوشت: گرچه ايران می خواهد٬ با چرب زبانی از تحريم های شديد تر٬ شانه خالی کند٬ ولی گفت و گوهای جدی درباره عراق٬ تا روی کار آمدن دولت جديد آمريکا٬ بعيد است. ايران در حالی آمادگی مشروط خود را٬ برای مذاکره با آمريکا اعلام کرده است که واشینگتن سعی دارد با تشکيل يک ائتلاف از کشورهای هم فکر و هم رأی٬ تحريم های تازه ای را عليه بخش های نفت و گاز و امور مالی ايران اعمال کند.


به نوشتۀ « استراتفور»، اگر اين ائتلاف بوجود آيد٬ اقدامات آن خارج از حيطۀ عمل شورای امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود و لذا اين ائتلاف٬ حق وتوی روسيه و چين٬ دو کشوری که موضع ملايمی در قبال ايران دارند٬ را دور خواهد زد.در اين تحليل گفته شده است: مقام های ايرانی در خوش صحبتی و شانه خالی کردن از تحريم ها از طريق گفت و گو با آمريکا کاملا خبره هستند، اما مادام که ايران نشان دهد راغب به گفت و گو با آمريکا است٬ کار واشينگتن برای جلب پشتيبانی قاطع هم پيمانان خود برای اعمال تحريم های شديد عليه ايران بسيار مشکل خواهد بود.


به اعتقاد نويسندگان تحليلگران استراتفور٬ با کاهش قابل ملاحظه ای که در قيمت نفت خام پديدار شده است٬ آمريکا از نظر تئوری قادر خواهد بود تحريم های جديد و مؤثری را در رابطه با صادرات نفت٬ واردات بنزين و نياز پالايشگاه های ايران اعمال کند. اما موفقيت آمريکا در اين کار به پشتيبانی و همراهی کشورهای اروپايی و غير اروپايی وابسته است.


در اين تحليل همچنين گفته شده است: بيشتر نفت ايران به کشورهای آسيايی٬ ژاپن٬ چين و هند صادر می شود. در ضمن، ايران به خاطر عدم کارايی پالايشگاه های خود٬ مقدار متنابهی از بنزين مصرفی اش را از خارج٬ يعنی از هند٬ ترکمنستان٬ جمهوری آذربايجان، هلند٬ فرانسه٬ سنگاپور و امارات متحدۀ عربی وارد می کند. لذا برای مؤثر واقع شدن تحريم های آمريکا عليه ايران٬ لازم است هند، چين و ژاپن به آمريکا بپيوندند٬ به ويژه در اين برهۀ زمانی که انتخابات رياست جمهوری ايران در پيش است و با کاهش قيمت نفت٬ فشار بر روی احمدی نژاد٬ به واسطۀ برنامه های ناموفق اقتصادی وی٬ رو به فزونی است.


آن گونه که استراتفور می گويد٬ ژاپن و چين نشان داده اند که نمی خواهند به کاری دست زنند که امنيت آنها در زمينۀ نفت و انرژی به خطر افتد و احتمال نمی رود که هند نيز به يک اقدام جدی سياسی عليه ايران دست بزند٬ به ويژه در اين برهۀ زمانی که اپوزيسيون هند٬ دولت اين کشور را متهم کرده که به نيابت از آمريکا در صدد اقداماتی عليه متحدان سنتی هند٬ مانند ايران٬ است.


استراتفور نوشته است: در مجموع، آمريکا برای تشکيل يک ائتلاف عليه ايران٬ با مشکل جدی روبرو است٬ به ويژه که ايران مايل است گفت و گو با آمريکا را بر سر مسئلۀ عراق از سر گيرد.


استراتفور در پايان اين تحليل نوشته است: ايران بايد بداند که گفت و گوی جدی با آمريکا٬ درحالی که مدت زيادی به پايان رياست جمهوری بوش نمانده است٬ امکان پذير نيست. دولت آمريکا در مرحلۀ گذار است و ظرفيت سياسی کافی برای گفت و گو با ايران را ندارد و هرگونه مذاکرۀ جدی٬ منوط به روی کار آمدن دولت جديد در آمريکا است. تا آن زمان٬ ايران می تواند با صحبت و اظهار تمايل به گفت و گو با آمريکا٬ تحريم های غرب را در حاشيه قرار دهد و از آنها دوری جويد.


XS
SM
MD
LG