لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۲۰:۳۱

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی: آقای خامنه ای از قدرت دست بکشید


ابوالفضل قديانی، عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و زندانی سياسی

ابوالفضل قديانی، عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و زندانی سياسی، در نامه ای با انتقاد از سياست های رهبر جمهوری اسلامی ايران، او را با عناوينی مانند «مستبد امروز، سلطان جائر و خودکامه» خطاب قرار داد و خواستار دست کشيدن او از قدرت شد.

آقای قديانی اولين بار در دی ماه ۸۸ بازداشت و به اتهام توهين به محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، به يک سال زندان محکوم شد.

اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی چند روز پيش به اتهام توهين به رهبری به ۳ سال زندان ديگر محکوم شد. اين در حالی بود که ابوالفضل قديانی در جلسه محاکمه دو ماه قبل خود در دادگاه انقلاب، شرکت نکرده و آن را غير قانونی دانسته بود، زيرا به گفته او، دادگاه سياسی بايد علنی و با حضور هيئت منصفه باشد.

به گزارش سايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در اين نامه با اشاره به تظاهرات روز عاشورای معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری در سال ۸۸ ، تظاهرات طرفداران آيت الله خامنه ای در روز ۹ دی همان سال را «اردوکشی خيابانی اصحاب استبداد» ناميد که به گفته او، «پس از قلع و قمع آزادی خواهان و حق جويان به دستور مستبد حاکم به خيابان ها آورده شدند .... و مداحی اربابشان را کنند.»

آقای قديانی همچنين نوشته است که «صحنه گردان ناشی اين نمايش»، «اين حماسه خويش پرداخته را يوم الله نام نهاده و بر آن است که از اين غده پوسيده برای عريانی تن پادشاه، قبايی بدوزد و مشروعيت از دست رفته را به بزرگداشت اين به اصطلاح يوم الله چاره ای انديشد.»

اين زندانی سياسی در زندان اوين با اشاره به اينکه اقداماتی مانند تظاهرات روز ۹ دی، «افاقه ای به حال روزگار رو به افول استبداد نمی کند» افزوده است:«امروز که چهره نکبت بار استبداد سلطانی بار ديگر آشکارا در اين مملکت رخ نمايی کرده و بر حيات و ممات ساکنان آن حکومت می کند، نمی توان در برابر آن سکوت کرد و دم نياورد.»

ابوالفضل قديانی که پیش از انقلاب نیز ۴ سال به عنوان فعال سیاسی در زندان بوده در نامه خود اعلام کرده است که «من و امثال من در راه پيروزی انقلاب جان، مال و آزادی خويش را نگذاشته ايم که سه دهه بعد آقای علی خامنه ای اينگونه بر کشور سلطنت کند.»

در اين نامه که از سوی یکی از مسن‌ترین زندانیان اصلاح‌طلب ایران خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ايران نوشته شده، آمده است: «ملت از مشروطه تا انقلاب اسلامی آن همه رنج نکشيد تا امروز فردی به نام ولايت فقيه قانون را در تمامی مراتب به بازيچه ای برای اعمال قدرت مطلقه خويش بدل سازد.»

آقای قديانی در نامه خود که در زندان اوين نوشته شده، گفته است:«خيال مستبد امروز ايران اين است که آرای اين مردم در تعيين سرنوشت شان .... برگه های قماری شوم در دست اوست» و «به مانند هر سلطان جائری، زندان، حصر، و خفه کردن هر بانگ مخالفی در صدر سياست های مملکت داری رهبری قرار گرفته است.»

اين زندانی سياسی با اشاره به برخورد حکومت با منتقدين و مخالفان افزوده است که شايد در نظر آيت الله خامنه ای، «با قدرت مطلقه ای که در دست دارند، حبس مخالفان و نه سلب حيات آنان، حاصل لطف ملوکانه باشد، اما واقعيت آن است که اين استبداد از تمام توان و بنيه خود برای سرکوب و بسط خفقان بهره می جويد و از هيچ خشونتی دريغ نمی ورزد.»

با اين همه، ابوالفضل قديانی اشاره کرده است که دو موضوع مانع سرکوب افزون تر مخالفان توسط رهبری است؛ اول، ترس او و دوم، آگاهی و مقاومت گسترده وسيع مردم.

اين فعال سياسی زندانی در نامه اش، درصدر آنچه «جرائم رهبری» ناميد، اعمال استبداد در کشور دانسته و نوشته است: «اگر ايشان مسئوليت جناياتی همچون شليک گلوله جنگی در معابر عمومی به شهروندان معترض حاضر در يک راهپيمايی مسالمت آميز و آنچه از شکنجه و تجاوز ... در کهريزک و يا ساير بازداشتگاه های پيدا و پنهان امنيتی و انتظامی آورده است، منتسب به فعل ماموران خود کند، استبداد جرمی است که او خود مباشرتا مرتکب شده است و به هيچ روی قابل انکار نيست.»

به نوشته آقای قديانی، «قبضه کردن قدرت و قايل شدن حق مطلقه‌ی ابدی ... در اداره امور مملکت ايران، عملا مقابله با خواست تاريخی ملتی است که لااقل در ۱۵۰ سال گذشته، در جهت نفی استبداد و سلطنت مطلقه ... از پای ننشسته اند.»

او اين تقابل را استبداد به نام دين خدا دانسته و آن را «جرمی نابخشودنی» و «خيانتی آشکار در حق آرمان ها و منافع ملی» توصيف کرده است.

اين فعال سياسی زندانی در بخش ديگری از نامه خود به آيت الله خامنه ای با اشاره به تحولات در کشورهای عربی و تغيير حکومت های تونس و مصر نوشته است: «در حالی که بهار عربی کاملا شبيه جنبش سبز مردم ايران است که عليه ديکتاتوری و استبداد به پاخاسته اند و فرياد آزادی سر می دهند، مستبدان حاکم بر ايران آن قيام های ملی را به خود نسبت می دهند و به گونه ای تاسف بار داد سخن در مدح آنچه بيداری اسلامی می نامند، سر می نهند.»

ابوالفضل قديانی همچنين به فسادهای مالی بزرگ در ايران، مانند پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی اشاره کرده و نوشته است:«خودکامگی، ام المفاسد است و اين عمده فسادی است که يک کشور را به قهقرا و نگونبختی می کشاند.»

وی اشاره کرده که بزرگترين فساد مالی تاريخ ايران «در دوره دولت و مجلس مطلوب و منتخب آقای خامنه ای براساس گزارش دستگاه قضايی منتسب به وی» رقم خورده و افزوده است:«عملا دولت دست نشانده ايشان در قامت دزدان سرگردنه و همچون مهاجمان مغول و تاتار به غارت بيت المال اين ملت مظلوم سرگرم است.»

آقای قديانی نتيجه گرفته است که علت اين پرونده های فساد مالی را بايد در استبداد مقام رهبری جستجو کرد.

اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در بخش ديگری از نامه خود با اشاره به تشديد تحريم ها عليه ايران نوشته است:«اينکه امروز تحريم های گسترده و سايه شوم جنگ، اقتصاد اين کشور را به سوی اضمحلال برده و ترکتازی سران سپاه مجالی برای کسب و کار و فعاليت اقتصادی آزادانه و مستقل مردم عادی باقی نگذاشته، حاصل چيست؟ جز خودکامگی شخص رهبری در عرصه های مختلف حيات سياسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ايران؟»

ابوالفضل قديانی در ادامه چنين شرايطی را «تحقير و خفت ملی ايران در صحنه بين المللی» دانسته و افزوده است:«اگر آقای خامنه ای سرخوش از ساخت ناوشکن جنگی به دنبال دزدان دريايی در خليج عدن است، اينها جز هدر دادن منابع ملی چه منفعتی برای ملتی دارد که حتی حق ندارد بداند درصد بيکاری اش واقعا چقدر است؟ و يا در زير بار تورم چند درصدی کمر خم می کند؟»

او در مورد انتخابات مجلس که قرار است در اسفند سال جاری برگزار شود، نوشته است:«صاحبان قدرت که اين روزها در تدارک انتخاباتی صوری و نمايشی در جهت اثبات ادعای مشروعيت شان هستند، اگر واقعا بر اين باورند که رهبرشان محبوب ترين چهره در نزد مردم است و ملت در ليبک به او به سوی صندوق های رای خواهند شتافت برای سنجش اين ادعا يکبار هم که شده به حق تضمين شده ملت در اصل ۲۷ قانون اساسی گردن نهند و با آزاد ساختن رهبران شجاع و مقاوم جنبش سبز اعتراضی؛ آقايان موسوی و کروبی، بنگرند که چگونه سيل مشتاق ميليون ها ايرانی آزادی خواه در خيايان ها جاری می شود که فاتحه استبداد را می خوانند.»

آقای قديانی در اين نامه نوشته است که «رهبر کنونی ايران شجاعت در اختيار قرار دادن چنين فرصتی را به مخالفان خود ندارد» و افزوده است که او «بايد انتظار آن را داشته باشد که مردم تحت ستم از هر فرصت و روزی برای ابراز مخالفت با او بهره بگيرند.»

اين زندانی سياسی، تحريم يکپارچه و فعال انتخابات مجلس را که انتخاباتی غيرقانونی ناميده، مجالی خوانده است که بی اعتباری و عدم مشروعيت نظام کنونی و عالی ترين مقام آن را نشان خواهد داد؛ نظامی که به گفته او، «نه جمهوری است و نه اسلامی».

ابوالفضل قديانی در پايان نامه اش به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که «اعمال استبدادی و خودکامگی» از سوی او «نظام بر آمده از انقلاب اسلامی را به فرسودگی و آستانه فروپاشی کشانده است.»

اين زندانی سياسی از آيت الله خامنه ای خواسته است که اگر در پی راه و علاج است، به جای تغييرساختار رياستی به پارلمانی، از قدرت دست بکشد و از سر راه ملت و جمهوری اسلامی کنار برود.

XS
SM
MD
LG