لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ تهران ۰۳:۱۹

«دمای زمين در ۱۳۰۰ سال اخير بی سابقه بوده است»


بر پايه پژوهشی که به تازگی صورت گرفته، در دهه منتهی به سال ۲۰۰۶ گرمای نيمکره شمالی دست کم در طول ۱۳۰۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.(عکس:epa)

بر پايه پژوهشی که به تازگی صورت گرفته، در دهه منتهی به سال ۲۰۰۶ گرمای نيمکره شمالی دست کم در طول ۱۳۰۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.


اين پژوهش که از سوی يک پروفسور دانشگاه آريزونا و شش پژوهشگر ديگر صورت گرفته، قرار است هفته آينده در نشریه «پیشرفت های آکادمی ملی دانشمندان» منتشر شود. اين گروه پيش از اين نیز طی دو گزارش گرمای کنونی نيمکره شمالی را با چند صد سال پيش مقايسه کرده بودند.


از آنجا که در اين پژوهش از داده های بيشتری بهره گيری شده، اين محققان می گويند يافته های آنها بيش از تحقيق های پيشين قابل اعتماد است.

دو پژوهش پيشين با بهره گيری از آنچه که نمودار «چوب چوگان» نام گرفت، نشان داده بود که دمای زمين در سال های اخير به شدت افزايش پيدا کرده است. با انتشار نتايج دو پژوهش پيشين، پژوهشگران اين گروه در سطح جهانی به شهرت دست يافتند.


با اين حال انتشار اين دو گزارش بدون جنجال نبود و حتی کنگره ايالات متحده مقرر کرد که درباره اين گزارش ها تحقيق و تفحص شود.


در سومين گزارش اين گروه آمده است که ميانگين دما در دهه اخير دست کم، کمی بيش از نيم درجه سانتی گراد بيشتر از ميانگين رکورد دمای ۱۳۰۰ تا ۱۷۰۰ سال پيش است.


بر پايه اين گزارش حتی به احتمال زياد ميانگين دمای دهه اخير از ميانگين ۱۳۰۰ تا ۱۷۰۰ سال پيش، در حدود يک درجه بيشتر باشد.


مالکوم هاگز، کارشناس «تشخيص تغييرات آب و هوايی از الگوی رشد گياهان» در دانشگاه آريزونا است که در اين گروه پژوهشی کار کرده است؛ به گفته هاگز، این تحقيق يک «آجر» از آن بنايی است که دانشمندان می کوشند نشان دهند گرمايش زمين متاثر از کارهای بشر و افزايش گازهای گلخانه ای است.


هاگز می گويد: «گزارش ما سنگ بنا نيست. ما چنين ادعايی نداريم.»


به گفته اعضای اين گروه پژوهشی، گزارش اخير بر داده های بر گرفته از الگوی رشد گياهان بسيار بيشتر تکيه دارد و به همين دليل نتايج به دست آمده بسيار قابل اعتمادتر هستند.


در اين پژوهش همچنين بسيار بيشتر از ساير منابع مانند رسوبات، استالاکتيک ها و استالاگميت ها استفاده شده است.


دیدگاه آکادمی علوم آمریکا


سال ۲۰۰۵، کنگره ايالات متحده خواستار آن شد که گزارش های منتشر شده اين گروه مستقيما برای بررسی بيشتر به آکادمی ملی علوم فرستاده شود.


آکادمی ملی علوم آمريکا در بررسی خود اين انتقاد را وارد دانست که اين گروه در روش محاسبه افزايش دمای زمين از زمان حال تا ۱۰۰۰ سال پيش از روش های متعددی استفاده نکرده است.


با اين حال آکادمی علوم آمريکا در بررسی خود ذکر کرد که نحوه محاسبه افزايش دمای سطح زمين از اواخر قرن بيستم تا ۴۰۰ سال پيش، در اين گزارش از اطمينان بالايی برخوردار است.


مايکل مان، پروفسور هواشناسی دانشگاه ايالتی «پن» و يکی از اعضای اين گروه پژوهشی می گويد: در گزارش سوم از وضعيت گرمايش زمين در نيمکره شمالی نکته هايی که آکادمی علوم آمريکا گوشزد کرده، مد نظر قرار گرفته شده است چرا که به گفته وی، نتيجه اين تحقيق تنها بر يک روش بنياد نشده است.


XS
SM
MD
LG