لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۲۱:۲۸

در روزی چون امروز اول بهمن


در ۲۱ ژانويه سال ۱۸۸۷ ميلادی ساختمان برج ايفل در شهر پاريس آغاز شد

در اول بهمن ماه سال ۱۳۴۳ خورشيدی در چنين روزی حسنعلی منصور نخست وزير وقت در مقابل مجلس شورای ملی، هدف گلوله قرار گرفت.


او چهار روز بعد بر اثر شدت جراحات در بيمارستان پارس درگذشت. ضارب او محمد بخارايی از اعضای فدائيان اسلام بود که بلافاصله دستگير شد.


حسنعلی منصور مدت ۱۰ ماه ونيم نخست وزير ايران بود. پس از او وزير دارايی وقت امير عباس هويدا به نخست وزيری برگزيده شد.


۴۲ سال پيش در روزی چون امروز نظام وفا شاعر آزاديخواه ايرانی درگذشت. نظام وفا در کاشان به دنيا آمد و در دوران نهضت مشروطه در تهران به آزاديخواهان پيوست.


او از استادان نيما يوشيج پدر شعر نوين ايران بود. نيما به همين علت بخشی از منظومه خود به نام افسانه را به نظام وفا تقديم کرد.


در ۲۱ ژانويه سال ۱۷۹۳ ميلادی، انقلابيون فرانسوی لويی شانزدهم آخرين پادشاه آن کشور را در برابر مردم با گيوتين اعدام کردند

در ۲۱ ژانويه سال ۱۷۹۳ ميلادی، انقلابيون فرانسوی لويی شانزدهم آخرين پادشاه آن کشور را در برابر مردم با گيوتين اعدام کردند. لويی شانزدهم چند روز پيش از آن در دادگاه انقلاب پاريس به اتهام خيانت به اعدام محکوم شده بود.


۱۲۰ سال پيش در ۲۱ ژانويه سال ۱۸۸۷ ميلادی ساختمان برج ايفل در شهر پاريس آغاز شد. مهندسان فرانسوی در ساختن اين برج ۳۲۴ متری تنها از آهن استفاده کردند. بنای برج ايفل که به صورت نماد فرانسه در آمده است در سال ۱۸۸۹ ميلادی به پايان رسيد.


۸۳ سال پيش در ۲۱ ژانويه سال ۱۹۲۴ ميلادی لنين رهبر انقلاب و بنيانگذار اتحاد شوروی در گذشت.
پس از او بدنبال جنگی شش ساله استالين قدرت را در آن کشور در اختيار گرفت.


XS
SM
MD
LG