لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ تهران ۰۷:۲۳

گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری ترکيه‌ با آمريکا


کارشناسان آمريکايی نظام تجاری ترکیه را برای ورود به اتحادیه اروپا آماده می کنند

برای بررسی و اجرای طرح های مشترک ميان ترکيه‌ و آمريکا، گروه کار مشترک واشنگتن- آنکارا تشکيل می شود و کارشناسان آمريکايی سيستم تجاری ترکيه‌ را پی ريزی می کنند.


طبق توافق های سال گذشته‌ مقامات کاخ سفيد واشنگتن با مقامات ارشد ترکيه‌، سطح مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور گسترش می يابد.


در اين راستا آمريکا و ترکيه‌ طرح های اقتصادی و تجاری مشترکی را در سطح منطقه‌ به‌ مورد اجرا در می آورند. بر اساس اين طرح ها، گاز طبيعی عراق پس از تعمير و بازسازی شبکه‌ی صادرات آن، توسط ترکيه‌ به‌ بازارهای اروپايی منتقل می شود.


طبق توافق های به عمل آمده‌ ميان واشنگتن و آنکارا، کارشناسان اقتصادی و تجاری آمريکا، سيستم تجاری ترکيه‌ را تقويت می کنند و با توسعه‌ فعاليت های تجاری ترکيه‌، اقتصاد اين کشور را برای ورود به‌ اتحاديه‌ اروپا آماده‌ می سازند

همچنين وزارت امور خارجه‌ آمريکا می کوشد گاز جمهوری آذربايجان و کشورهای آسيای ميانه‌ و حوزه‌ دريای خزر، به‌ جز ايران، از طريق ترکيه‌ به‌ اروپا منتقل شود.


بنا بر اسناد منتشر شده‌ درباره‌ گسترش مناسبات تجاری آمريکا و ترکيه‌، شرکت های خصوصی ۲ کشور در منطقه‌ خاورميانه‌ و آسيای ميانه‌ در زمينه‌ های انرژی، صادرات و واردات کالا و توليدات صنعتی، به‌ طور مشترک سرمايه‌ گذاری می کنند.


به ويژه شرکت های خصوصی آمريکا و ترکيه‌ در کشورهايی با اهميت راهبردی ويژه از جمله عراق، لبنان و گرجستان سرمايه‌ گذاری می کنند.


طبق توافقات به عمل آمده‌ ميان واشنگتن و آنکارا، کارشناسان اقتصادی و تجاری آمريکا، سيستم تجاری ترکيه‌ را تقويت می کنند و با توسعه‌ فعاليت های تجاری ترکيه‌، اقتصاد اين کشور را برای ورود به‌ اتحاديه‌ اروپا آماده‌ می سازند.


آژانس خبر ترک که‌ به‌ جزئيات طرح گسترش مناسبات همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور اشاره‌ای نکرده‌، خبر داده‌ است که به زودی گروه‌ کار مشترک آمريکا و ترکيه‌ تشکيل می شود.


همچنين وزارت امور خارجه‌ آمريکا در راستای رفع موانع اجرای پروژه‌ انتقال گاز جمهوری آذربايجان از طريق ترکيه‌ به‌ اروپا با مقامات باکو وارد گفتگو می شود.


روابط آمريکا و ترکيه‌ به عنوان دومتحد ديرينه‌، در پی جنگ خليج فارس و به ويژه‌ سرنگونی حکومت صدام حسين در سال ۲۰۰۳ با تنش هايی مواجه‌ شده‌ است.


ترکيه‌ نسبت به‌ آينده‌ اوضاع عراق و بويژه‌ روابط آمريکا با کردها در شمال اين کشور ابراز نگرانی کرده‌ است.


توافق مقامات دو کشور برای گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی در سطح منطقه‌ و جهان، در چارچوب رفع اين تنش ها ارزيابی شده‌ است.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG