لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۱۷:۲۳

کارل مارکس و افسانه های ايرانی


کتاب ناياب «فلسفه هنر از ديدگاه کارل مارکس»، تاليف ميخائيل شيتز در هفته گذشته تجديد چاپ شد

فلسفه هنر از ديدگاه مارکس


کتاب ناياب «فلسفه هنر از ديدگاه کارل مارکس»، تاليف ميخائيل شيتز در هفته گذشته تجديد چاپ شد.


اين کتاب، که با ترجمه روان، زيبا و وفادار به اصل مجيد مددی به فارسی برگردانده شده است، تلاشی است ارزنده در توضيح منظر و آراء مارکس در باره زيبائی شناسی و هنر.


روان شناسی، زيبائی شناسی و هنر در آثار مارکس از غنای شگفت انگيز عرصه هایی چون تاريخ، فلسفه، جامعه شناسی و اقتصاد بهره ندارند با اين همه برخی پرسش ها و مفاهيم ابداعی مارکس در اين حوزه ها راه را بر خلق چشم اندازهای نو در فلسفه هنر هموار کردند.


مولف فلسفه هنر از ديدگاه کارل مارکس کوشيده است تا سهم مارکس را در گسترش زيبايی شناسی و فلسفه هنر مدرن تبيين کند.


فلسفه هنر مارکسيستی با مارکسيزم روسی و آسيايی در مکاتب دگم به بن بست رسيد اما ديگر متفکران مارکسيست با گسترش مفاهيم و شيوه های پيش نهادی مارکس افق های بارآوری را در فلسفه هنر خلق کردند.


چند مقاله در باره تاثير ايدئولوژی بر هنر به قلم متفکرانی چون لنين و لوئی آلتوسر در پيوست کتاب، خواننده را با تحول فلسفه هنر و زيبايی شناسی پس از مارکس نيز آشنا می کند.


«کاميون» مارگريت دوراس


با انتشار کتاب «کاميون» يکی از مشهورترين و مطرح ترين آثار مارگريت دوراس، نويسنده بزرگ فرانسوی، در دسترس فارسی زبانان قرار خواهد گرفت

با انتشار کتاب «کاميون» يکی از مشهورترين و مطرح ترين آثار مارگريت دوراس، نويسنده بزرگ فرانسوی، در دسترس فارسی زبانان قرار خواهد گرفت.


«کاميون» را قاسم روبين، مترجم معتبر و برجسته ايرانی، به فارسی ترجمه کرده است.


قاسم روبين معرف مارگريت دوراس به فارسی زبانان است و اغلب آثار او را با حفظ زبان، سبک و ساختار نويسنده به فارسی ترجمه و منتشر کرده است.


افسانه های ايرانی به روايت صبحی


چند نسل از ايرانيان در دهه های سی و چهل با قصه های فضل الله مهتدی صبحی، که روزهای جمعه با صدای گرم او از راديو ايران پخش می شد، کودکی خود را به نوجوانی رساندند.


هفته گذشته مجموعه ای از قصه های صبحی با عنوان «افسانه های کهن ايرانی» منتشر شد.


صبحی از پيشگامان قصه گويی مدرن برای کودکان بود و در گردآوری، ثبت و نقل قصه های فوللکلوريک و در آداپتاسيون داستان های ادب کلاسيک فارسی برای کودکان سرآمد دوران خود بود.


«افسانه های کهن ايرانی» همه آثار صبحی را در بر می گيرد.


چند نسل از ايرانيان در دهه های سی و چهل با قصه های فضل الله مهتدی صبحی، که روزهای جمعه با صدای گرم او از راديو ايران پخش می شد، کودکی خود را به نوجوانی رساندند

اين مجموعه را محمد قاسم زاده گردآوری و در ۸ فصل با عنوان های افسانه ها و افسانه های کهن ۱ و ۲ ، دژ هوش ربا، ديوان بلخ و افسانه های ابوعلی سينا تنظيم کرده است.


شعرهای ساحلی


با انتشار شعرهای ساحلی، تازه ترين شعرهای محمد حقوقی، شاعر و منتقد برجسته ايرانی به بازار کتاب عرضه شد.


خلق شعرهایی که در مجموعه هائی چون گنجشک‌ها و گيلاس‌ها، زوايا و مدارات و فصل‌های زمستانی، در دهه چهل منتشر شدند، حقوقی را به عنوان شاعری خلاق و برخوردار از روال و زبانی مستقل تثبيت کرد.


در همان دهه محمد حقوقی با انتشار کتاب «شعر نو از آغاز تا امروز» چشم اندازی تازه را در نقد شعر فارسی تجربه کرد.


حقوقی از دهه چهل تا کنون با نقد و تحليل نمونه های مطرح شعر معاصر تاثيری ماندگار بر شعر فارسی بر جای نهاده است.


زبان مستقل و ساختار منسجم شعر حقوقی نيز در دهه های اخير با مجموعه هائی چون شرقی‌ها، با شب با زخم با گرگ، گريزهای ناگريز و خروس هزاربال به افق های تازه ائی دست يافته است.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG