لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۰۷:۴۲

برقراری آرامش نسبی در اورشليم


طبق توافق ديروز نخست وزيران اسراييل وترکيه، به زودی يک هيات سياسی، اسلامی وتاريخ شناسان ترکيه نيزبرای نظارت براين طرح به اورشليم خواهند رفت

دوهفته پس از اعتراض های گسترده مسلمانان به يک پروژه عمرانی در مسجد الاقصی، روز جمعه شانزدهم فوريه با تدابير امنيتی اتخاذ شده آرامش نسبی در اورشليم برقرار بود.


درشهر اورشليم، درپی برگزاری نمازجمعه مسلمانان وفلسطينی ها که با پاره ای تنش ها برسر طرح اسراييلی، برای مرمت يک مسيردرنزديکی اماکن باستانی ومذهبی اسلامی ويهودی، همراه بود، اکنون آرامش نسبی درساعات اخير دوباره برقرارشده است.


درپايان نمازجمعه، گروهی ازفلسطينی ها دست به تظاهرات زدند ولی اکثر نمازگزاران محل را زيرنظر سه هزارنفرازنيروهای امنيتی وپليس اسراييل، که ازشامگاه ديروز برای مقابله با حوادث احتمالی درمحل مستقرشده بودند، ترک کردند.


فرمانده کل پليس اسراييل، سرتيپ مشه کارادی تنش های امروز دربخش شرقی اورشليم را درپايان نمازجمعه «جزيی وحوادثی که پليس قادربه مقابله با آن است» توصيف کرد وگفت دوهفته پس ازآغازطرح خاکبرداری درنزديکی اماکن باستانی برای احداث يک پل که به صحن حرم اسلامی منتهی خواهدشد، «به نظر می رسد که ازابعاد تنش ها وانگيزه فلسطينی ها برای دست زدن به تظاهرات کم شده است».


پليس اسراييل حضورمردان زير۵۰ سال وفلسطينی های کرانه باختری وغزه رادرنمازجمعه امروز ممنوع کرده بود، تا مردان جوان تر نتوانند به تظاهرات دست بزنند

درنمازجمعه امروز شرق اورشليم حدود ۶ هزارفلسطينی ومسلمان تابع اسراييل شرکت کردند. پليس اسراييل حضورمردان زير۵۰ سال وفلسطينی های کرانه باختری وغزه رادرنمازجمعه امروز ممنوع کرده بود، تا مردان جوان تر نتوانند به تظاهرات دست بزنند.


به رغم این تدابیر، شمارزيادی ازاعراب وفلسطينی ها به مسجد منطقه «وادی جوز» درنزديکی اورشليم رفتند ودرآنجا، به سخنان شيخ رائد صلاح که خواهان آغاز انتفاضه سوم فلسطينی ها عليه اسراييل شد، گوش فرادادند.


دردوهفته اخير، شيخ رائد صلاح، که خود عرب شهروند اسراييل است ورهبری يک گروه ازمسلمانان تابع اسراييل رابرعهده دارد، به عنوان هدايت کننده اصلی ناآرامی ها واعتراضات عليه اين طرح ساختمانی اسراييل ايفای نقش کرده است.


يک دادگاه اسراييل شيخ صلاح رابه دليل درگيری های شديد اخير بانيروهای پليس اسراييل وانداختن تف به صورت افسران پليس اسراييل، ازورود به صحن حرم اسلامی ممنوع کرده است.


شيخ صلاح که خود درشمال اسراييل زندگی می کند، ولی برای رهبری ناآرامی ها روزهای اخيررادراورشليم بسربرده، درخطبه امروز نمازدرمنطقه «وادی جوز» گفت که «تاريخ اسراييل با خون فلسطينی ها نوشته شده است».


وی افزود:«اسراييل می خواهد معبد مقدس يهودی رااحياکند». اين اظهارات شيخ رائد همراه با پاره ای انتقادهای شديد ديگراو ازاسراييل، واکنش سياستمداران اسراييل ازاحزاب طيف راست را به همراه داشت که خواهان بازداشت ومحاکمه شيخ صلاح شدند.


شيخ صلاح درسال های گذشته چند باربه دليل حمايت ازخيزش مسلحانه فلسطينی ها عليه اسراييل، محاکمه ومحکوم شده بود.


اسراييل تاکيد دارد که پروژه احداث اين پل يک طرح عادی است ولطمه ای به اماکن اسلامی نمی زند، به ويژه آن که به ديوارندبه يهوديان نزديکتراست تا به حرم اسلامی.


اسراييل می گويد «اگر اين طرح زيانباربود، قبل ازحرم اسلامی به ديوارندبه لطمه مي زد».


سازمان ميراث فرهنگی اسراييل ازامروز به همه کاربران اينترنت درجهان امکان داد که ازطريق دوربين هايی که درمحل مستقرکرده، اين طرح رادنبال کنند، تانسبت به « زيانبارنبودن آن اطمينان يابند».


طبق توافق ديروز نخست وزيران اسراييل وترکيه، به زودی يک هيات سياسی، اسلامی وتاريخ شناسان ترکيه نيزبرای نظارت براين طرح به اورشليم خواهند رفت.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG