لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ تهران ۱۰:۱۹

«مساله زندان های ايران با بخشنامه حل نمی شود»


ناصر زرافشان، وکیل دادگستری، می گوید مشکلات زندان های ایران با بخشنامه حل نمی شود

عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه در يک نشست مطبوعاتی در زندان اوين از «تحولات عظيم» درزير ساخت ها در زندان های ايران پس از انقلاب سخن گفت و يکی از اين به گفته وی «تحولات» را بر چيده شدن سلول های انفرادی و طبقه بندی زندانيان ناميد.


اين در حالی است که درگزارش های سازمان های مدافع حقوق بشر تا کنون بارها از شرايط سخت زندان های ايران از جمله سلول ها ی انفرادی و قرار دادن زندانيان سياسی در کنار زندانيان عادی با جرائم سنگينی همچون قتل انتقاد شده است.


سخنگوی قوه قضایيه در اين کنفرانس خبری اعلام کرد که ظرف ۸ سال قريب ۵۰ بخشنامه برای تضمن بخش هايی از حقوق زندانيان از سوی قوه قضاييه صادر شده است.


ناصر زرافشان وکيل دادگستری که خود سال ها در زندان های جمهوری اسلامی حبس بوده است به راديو فردا می گويد «واقعيت امر در زندان های ايران با بخشنامه ها وگزارش هايی که مسولان می دهند فرق دارد و اين قصه ای نيست که با بخشنامه بتواند حل و فصل شود» .


به گفته آقای زر افشان «از روابط داخل زندان از اعمال قدرت زندانبانان با وسيله قرار دادن بخشی از خود زندانيان و از روابط مافيايی درون زندان ها از هر گوشه اش اگر کسی بخواهد صحبت کند مثنوی هفتاد من کاغذ است».


عليرضا جمشيد سخنگوی قوه قضاييه در توضيح علت صدور قريب پنجاه بخشنامه از سوی قوه قضایيه گفته است که اين بخشنامه ها برای جلوگيری از اعمال شکنجه در زندان هايی همچون زندان اوين بوده است.


ناصر زرافشان در اين رابطه می گويد «مگر همه دستگاه های مختلفی که بازداشت می کنند، زندانی می کنند و دستشان در اين کار هاست تحت نظارت آقای رئيس قوه قضائيه هستند و يا داستان هايی که کنار گوش ما در همين زندان رجائی شهر کرج اتفاق می افتند در جريانش هستند».


واقعيت امر در زندان های ايران با بخشنامه ها وگزارش هايی که مسولان می دهند فرق دارد و اين قصه ای نيست که با بخشنامه بتواند حل و فصل شود
ناصر زرافشان

ناصر زر افشان وکيل دادگستری می گويد :«هنوز نمی توان از يک بازپرس يا داديار معمولی خواست که در روابط و رفتارش در پرونده های عادی خلا ف قانون رفتار نکند و به اگر کسی يک رفتار خلاف قانون يک مامور تحقيق ساده را ببيند وبه او اعتراض کند نمی تواند از عقوبت يا پرونده سازی حتی يک داديار ساده در امان باشد، برای اينکه او از موضع قدرت عمل می کند».


مساله ديگری سخنگوی قوه قضاييه در نشست خبری روز سه شنبه مطرح کرده بود « بر چيده شدن سلول های انفرادی و طبقه بندی زندانيان است».


دکتر ناصر زرافشان در اين باره از وضعيت موکل خود نمونه می اورد و می گويد :«همين الان سهيل آصفی موکل من در سلول انفرادی است و همه تلاش های من برای اينکه نسبت به حقوق قانونی اش يعنی خق دفاع اعمال شود به جايی نرسيده است وتلاش های من برای اينکه موکلم را ببينم به در بسته برخورد کرده است».


او می افزايد:«من مراجعه می کنم برای ديدار با موکلم يک آقای بازپرس می گويد الان او اينجاست و تا هر وقت لازم بود اينجا خواهد بود، وقتی می گويم تا کی؟ در پاسخ می گويد تا هروقت تشخيص داديم و هر وقت لازم بود از طريق خانواده خبر می دهيم . اين بر خورد قانونی نيست».


ناصر زرافشان در رابطه با اين اظهارات سخنگوی قوه قضاييه که به زودی هيئتی سه نفره از سوی قوه قضاييه از زندا نهای سراسر کشور بازديد می کنند، می گويد:« اگر رييس قوه قضایيه و يا سخنگوی اين قوه می خواهند در جريان وافعيت امور باشند بهتر است از طريق ستمديدگانی که هروزه برای تظلم وشکايت به ايشان و دستگاه قضايی مراجعه می کنند نبض دستگاهی را که زيردسشان هست بگيرند نه از طريق گزارش های رسمی».


به عقيده آقای زرافشان «داستان زندان ها داستانی است ريشه دار و به اين سادگی و با حرف های رسمی و يا بعضی بازديدها که يک روز دو روز می گذارند اصلاح نمی شود و اين کار ها نمايشی است. اگر واقعا صداقتی در کار هست خوب کسانی هستند که شخصا تجربه کرده اند و هميشه هم سعی کرده اند بگويند آقايان زخم اينجاست و ماهيت اين زخم چيست».


او می افزايد:« چرا نمی خواهند گوش کنند ؟ چرا می خواهند صدای آنها را خاموش کنند و اگر اراده ای برای اصلاح وجود دارد چرا رو ترش می کنند و چرا می ترسند؟»


XS
SM
MD
LG