لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ تهران ۲۳:۳۳

آيت الله منتظری: مردم به كمتر از رسيدن به مطالبات بر حق خود قانع‏ ‏نمی شوند


آيت الله حسينعلی منتظری، از مراجع تقلید شيعه در قم ، در پاسخ به پرسش هايی درباره «جنبش سبز مردم»، موانع و چالش های پيش روی اين جنبش را بر شمرده و گفته است: مردم به کمتر از رسيدن به مطالبات بر حق خود قانع‏ ‏نمی شوند.

آيت الله منتظری درباره دستاوردهای «جنبش سبز» گفته است: «جنبش مذکور که جلوه و تبلوری واقعی از مطالبات به حق‏ ‏اکثريت مردم ايران در سال های متمادی است، هرچند تاکنون با برخورد‏ ‏خشن و شديد جناح تندروی حاکميت روبرو شده است، ولی دستاوردهای‏ ‏داخلی و خارجی آن قابل انکار نمی باشد.»

وی افزوده است: «اين جنبش در داخل کشور‏ ‏توانسته است فرهنگ مسالمت آميز مطالبه حقوق تضييع شده اقشار‏ ‏وسيعی از مردم در انتخابات و حوادث پس از آن را تا حد زيادی نهادينه‏ ‏کند و از طرفی ماهيت خشن جناح تندرو و سرکوبگر را به خوبی افشا‏ ‏نمايد؛ و البته هزينه های سنگينی را برای آن تحمل نموده است.»

به گفته آيت الله منتظری «اين پديده‏ ‏نشانه آن است که مردم به کمتر از رسيدن به مطالبات بر حق خود قانع‏ ‏نمی شوند و کشتار و ارعاب و تهديد و بگير و ببندها و محاکمات غير شرعی‏ ‏و غير قانونی و محکوميت های سنگين و غير عادلانه فعالان سياسی و‏ ‏آزاديخواهان و نيز تبليغات دروغ و فريبنده، تأثيری در عزم و اراده آنان‏ ‏ندارد.»

آيت الله منتظری، سرشناس ترين روحانی مخالف جمهوری اسلامی، در ادامه پاسخ خود درباره دستاوردهای «جنبش سبز مردم» تصريح کرده است که در عرصه بين المللی اين جنبش توانسته است نظر کشورهای جهان و به خصوص‏ ‏«جوامع مترقی و سازمان های مدافع حقوق بشر را نسبت به مظلوميت و‏ ‏خواسته های به حق خود معطوف داشته و در ارزيابی سياسی، قدرت‏ ‏واقعی ملت را به جهانيان نشان دهد.»
«جنبشی که خواسته های منطقی و مشروع و قانونی دارد و‏ ‏می‎تواند آنها را به شکل مسالمت آميز و معقول مطرح کند، نبايد احيانا‏ ‏گرفتار رفتارهای عکس العملی در برابر خشونت ها و سرکوبگری ها شود و‏ ‏بسا شعارهايی را مطرح کند و يا واکنش هايی را از خود نشان دهد که در‏ ‏نهايت مطابق خواسته جناح تندرو حاکميت و به نفع آنان باشد.»

آیت الله منتظری


آنچه که «جنبش سبز» خوانده می شود در جريان حوادث پس انتخابات رياست جمهوری ايران و اعتراض به نتيجه اين انتخابات شکل گرفت.

به دنبال در خواست مير حسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات رياست جمهوری، برای ابطال نتيجه آن، تهران و برخی شهرهای ايران شاهد راهپيمايی های مسالمت آميز معترضان بود.

به گفته مخالفان در جريان اعتراضات مسالمت آميز به نتيجه انتخابات دست کم ۷۲ نفر کشته شدند.

موانع پيش روی

آيت الله منتظری «شعارهای انحرافی و ساختار شکن» را يکی از عواملی دانسته که ممکن است مانع گسترش «جنبش سبز» شده و زمينه لازم را برای « سرکوب مردم توسط جناح تندرو‏» فراهم کند.

اين مرجع شيعه در قم می گويد: «جنبشی که خواسته های منطقی و مشروع و قانونی دارد و‏ ‏می‎تواند آنها را به شکل مسالمت آميز و معقول مطرح کند، نبايد احيانا‏ ‏گرفتار رفتارهای عکس العملی در برابر خشونت ها و سرکوبگری ها شود و‏ ‏بسا شعارهايی را مطرح کند و يا واکنش هايی را از خود نشان دهد که در‏ ‏نهايت مطابق خواسته جناح تندرو حاکميت و به نفع آنان باشد.»

آيت الله منتظری تصريح کرده است: «چه بسا‏ ‏اين مسائل توسط ايادی آنان جهت انحراف نهضت به وجود می‎آيد،‏ ‏چنانچه بارها مردم به عينه نيروهای آنها را در حال تخريب اماکن و اموال‏ ‏عمومی و شخصی ديده اند.»

آيت الله منتظری «انتظار پيروزی زودرس و عجولانه» را از ديگر موانع پيش روی « جنبش سبز مردم» توصيف کرده است.

اين مرجع تقليد شيعه اضافه کرده است: «جنبش مذکور‏ ‏نبايد در رسيدن مردم به حقوق خود، عجله و بی حوصلگی نشان دهد. صبر‏ ‏بر شدائد و مصائب و مقاومت در راه حق و امر به معروف و نهی از منکر و‏ ‏همچنين مقاومت برای احقاق حقوق، از آموزه های مهم دينی است که در‏ ‏قرآن و روايات روی آن تأکيد فراوان شده است.»

آيت الله منتظری در پايان پاسخ به اين پرسش ها با ابراز اميدواری نسبت به اين که «مسئولين مربوطه هرچه زودتر مسير باطل خود را اصلاح نمايند‏» تصريح کرده است: «راهی که مسئولين و تصميم گيرندگان نظام در پيش‏ ‏گرفته اند جز به ضرر دين و دنيای خودشان و مردم نخواهد بود.»

وی گفته است: «انحصارطلبی و‏ ‏خودمحوری و استبداد و اعمال خشونت در مقابل مردم، و محاکمات‏ ‏غير شرعی و غير قانونی فعالان سياسی خدمتگزار و شناخته شده و‏ ‏محکوميت های سنگين برای آنان، عاقبتی جز انزوای بيشتر کشور و نظام در‏ ‏دنيا و فاصله گرفتن بيشتر مردم از حاکميت و تخريب و مشوه نمودن چهره‏ ‏اسلام مظلوم و در نهايت غضب و خشم خداوند را به دنبال نخواهد داشت.»

آيت الله منتظری در جريان نا آرامی های پس از انتخابات رياست جمهوری ايران، با انتقاد شديد از سرکوب تظاهرات مسالمت آميز معترضان، خواستار آزادی کليه بازداشت شدگان اين حوادث شده بود.
XS
SM
MD
LG