لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ تهران ۲۱:۳۷

اوباما: جامعه جهانی برای دستيابی به اهداف فقرزدايی بايد عملکرد بهتری داشته باشد


باراک اوباما رييس جمهور آمريکا، بعدازظهر روز چهارشنبه، در آخرين اجلاس کنفرانس هدف های توسعۀ هزارۀ سوم در سازمان ملل متحد، هشدار داد که جامعه جهانی بايد با عملکرد بهتر، رويکرد خود در قبال فقر زدايی را تغيير دهد وگرنه به اهداف بلندپروازنه تا سال ۲۰۱۵ برای مبارزه با فقر دست نخواهد يافت.

باراک اوباما گفت : اگر جامعه بين المللی به همين اقدامات و شيوه های فعلی اکتفا کند، ما به پيشرفت های متوسط در اينجا و انجا دست خواهيم يافت، ولی بسياری از اهداف توسعه را از دست خواهيم داد.

رييس جمهوری امريکا در ادامه برنامۀ کمک های دولت خود برای مبارزه با فقر و بيماری، و گسترش آموزش و بهداشت و فرصت های توسعه در کشورهای فقير را بر شمرد.

باراک اوباما رييس جمهور آمريکا، در سخنرانی خود در اجلاس پايانی کنفرانس هدفهای توسعۀ هزارۀ سوم، با اشاره به سهم آمريکا در اين زمينه که طی يکسال گذشته، شانزده سازمان کمک رسانی در عرصه های گوناگون را دربر گرفته، اين کمکها را بازتابی از استراتژی امنيت ملی آمريکا ناميد و تصريح کرد که استراتژی امنيت ملی دولت او، پيشرفت را نه تنها به عنوان يک ضرورت اخلاقی، بلکه يک استراتژی و امر اقتصادی تلقی می کند.

آقای اوباما با تاکيد بر پيشرفتهای چشمگير در کاستن از ميزان فقر در جهان طی نيم قرن گذشته گفت که هنوز کازهای زيادی بايد در اين عرصه صورت گيرد.

رييس جمهور آمريکا با برشمردن عوامل بازدارنده در روند پيشرفت ملت ها گفت: هنگامی که ميليونها پدر، به تامين زندگی خانوادۀ خود قادر نباشند، اين امر، ياس و نوميدی را تغذيه می کند و می تواند بر بی ثباتی و افراط گری خشن دامن بزند. هنگامی که دختری از آموزش محروم شود و يا مادری از حقوق برابر برخوردار نباشد، کاميابی ملتی به تحليل می رود، و هنگامی که يک بيماری ناديده گرفته می شود، می تواند تندرستی ميليونها تن را در گوشه و کنار جهان، به مخاطره افکند.

رييس جمهور آمريکا همچنين با اشاره به دستآوردهای جامعۀ جهانی در نيم قرن گذشته و با برشمردن نمونه هايی از پيشرفت در امور آموزش، بهداشت و ريشه کن کردن بسياری از بيماری های واگيردار و کاهش فقر افزود که با اين حال، دستيابی به هدف های والاتر، از شتاب کافی برخوردار نيست.

رييس جمهور آمريکا گفت که امکانات لازم، هنوز برای صدها هزار زنی که همه ساله برسر زايمان جان ميدهند، فراهم نشده و همين طور برای ميليونها کودکی که براثر سوء تغذيه ميميرند و يا نزديک به يک ميليارد مردمانی که متحمل فلاکت ناشی از گرسنگی مزمن هستند.
پرزيدنت اوباما تعهد کرد که ايالات متحده، به کمک های آمريکا به مستمندان جهان ادامه خواهد داد.

وی افزود که استراتژی امنيت ملی دولت او، پيشرفت را نه تنها به عنوان يک ضرورت اخلاقی، بلکه يک استراتژی و امر اقتصادی تلقی می کند.

رييس جمهور آمريکا در سخنان مشروح خود، سياست جديد آمريکا در امر توسعۀ جهانی را اعلام داشت و گفت که صرف کمک، موجب پيشرفت نمی شود، بلکه توسعه هنگامی حاصل می شود که رفتار ملت ها نيز واقعا دگرگون شود تا از فقر به کاميابی برسند.

آقای اوباما در همان حال تاکيد کرد که ايالات متحده، همچون گذشته، در ارایۀ کمک به کشورهای نيازمند، نقش رهبری جهانی خواهد داشت.

او اضافه کرد ما کسانی را که برای حفظ جان انسانها به کمک های آمريکا نياز دارند، تنها نخواهيم گذاشت.

کنفرانس هدف های توسعۀ هزارۀ سوم در سازمان ملل متحد، با سخنان رييس جمهور آمريکا، بعدازظهر چهارشنبه پايان گرفت.
XS
SM
MD
LG