لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۰۰:۳۸

در قلمرو ادب: گفت وگو با یک نقد نویس


در قلمرو ادب

برنامه در قلمرو ادب اين هفته در گفت وگويی با بهروز شيدا، نقد نويس، به بررسی ديدگاه های اين نويسنده پرداخته و همچنين رمان «خانه طاعوت» را معرفی کرده است.


بهروز شيدا مقاله ها و کتاب های چندی در زمينه نقد ادبی نوشته و زمينه های گوناگون نقد و نظريه های علمی نقد ادبی را مورد بررسی قرار داده است.


دو کتاب «مخمل سرخ رويا» و «پنجره ای به بيشه اشاره» تازه ترين کتاب های نويسنده است که نشر باران در سوئد به انتشار آنها پرداخته است.


بهروز شيدا در گفت وگو با راديو فردا در باره نظريه رمان که گئورگ لوکاچ نظريه پرداز بزرگ قرن بيستم به آن پرداخته و شيوه نقد ادبی را به تحليل کشيده است و در باره شيئی شدن و از خود بيگانگی که به ويژگی انسان جامعه صنعتی تبديل شده است.


گئورگ لوکاچ تاريخ بشر را به سه دوره تقسيم می کند که در هردوره نوعی اثر ادبی خلق می شود . در دوره اول حماسه انسان با طبيعت يکی است. در دوره تراژدی انسان از طبيعت جدا می شود و معنی از جهان رخت برمی بندد. دوره سوم، دوره رمان است، دوره «شيئی شدن» رابطه ها و از خود بيگانگی انسان جامعه صنعتی

گئورگ لوکاچ تاريخ بشر را به سه دوره تقسيم می کند که در هردوره نوعی اثر ادبی خلق می شود . در دوره اول حماسه انسان با طبيعت يکی است. در دوره تراژدی انسان از طبيعت جدا می شود و معنی از جهان رخت برمی بندد. دوره سوم، دوره رمان است، دوره «شيئی شدن» رابطه ها و از خود بيگانگی انسان جامعه صنعتی. ..


رمان «خانه طاعونی» به قلم جيم گريس نويسنده انگليسی از رمانهای مطرح هفته است. مريم احمدی در باره رمان خانه طاعونی می گويد در جهان پس از ۱۱ سپتامبر و حمله های تروريستی به آمريکا اين «سرزمين فرصت ها» به خانه طاعونی تبديل می شود آن چنان که آمريکائی ها تلاش دارند اين کشور را به سوی قاره اروپا ترک کنند.


دشواری هايی که بر سر راه قهرمانان داستان در سيرو سفر بلندشان سبز می شود از جنبه های برجسته رمان است.


XS
SM
MD
LG