لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۸:۳۱

پاسخ نماینده آمریکا در آژانس به پرسش های خوانندگان رادیو فردا


گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، می گوید در صورت اثبات صلح امیز بودن برنامه هسته ای ایران جامعه بین المللی آماده با ایران برای گسترش برنامه اتمی این کشور همکاری کند. عکس از AFP

گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، به پرسش های خوانندگان رادیو فردا پاسخ داده است:


کاربری که خود را معرفی نکرده است می پرسد: آقای شولتی به نظر می رسد که رهبران جمهوری اسلامی از حمله آمريکا در پايان دوره رياست جمهوری جرج بوش می ترسند و ادعا می کنند که در پی مصالحه در مورد برنامه هسته ای هستند. من می خواهم بپرسم که اگر بار ديگر ايران قبول نکند که غنی سازی را متوقف کند، واکنش آمريکا و جامعه بين المللی چه خواهد بود؟


گریگوری شولتی : همانطور که جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، گفته است تمامی گزينه ها بر روی ميز است اما اولين گزينه ايالات متحده برای حل اين مشکل از طريق ديپلماتيک است.


کشورهای شريک با ما در اروپا و همین طور روسيه و چين، با حل اين مساله از طريق ديپلماتيک موافق هستند.


بنابراين ما با همکاری با يکديگر، از طریق يک استراتژی دوگانه سعی خواهیم کرد تا ايران را متقاعد کنیم که دستور شورای امنيت و آژانس انرژی بين المللی اتمی را قبول کرده و غنی سازی و فعاليت های مربوط به ان را متوقف کند.


اولين جنبه این استراتژی بر پايه ديپلماسی استوار است و ما به ايران بسته سخاوتمندانه ای از مشوق ها را پيشنهاد کرديم.


بهر حال اگر ايران فعاليت های خود را به حالت تعليق در نياورد ، اروپا، آمريکا، روسيه و چين به تحريم هايی بيشتر فکر خواهند کرد. اين در واقع استراتژی دوم است، تا فشار را بر ايران افزايش داده و رهبران اين کشور پيشنهاد گروه ۵+۱ را در مورد مذاکرات و ديپلماسی بپذيرد.


کانوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا در اين مورد گفته است اگر ايران پاسخی جدی به پيشنهاد اين شش کشور ندهد، ما در موقعيت قوی خواهيم بود که به مذاکرات در شورای امنيت برگرديم تا در مورد قدم های بعدی تصميم بگيريم.


بابک از اصفهان می پرسد: رهبران ايران در حال خريدن زمان هستند و گروه ۵+۱ به آنها اين فرصت را می دهد. به نظر شما تا چه مدت اين بازی بين ايران و گروه ۵+۱ ادامه خواهد داشت؟ اگر ايران توقف غنی سازی را بپذيرد آيا گروه ۵+۱ و متحدانش نقض حقوق بشر در ايران را فراموش می کنند؟ لطفا به من نگوييد که مردم ايران بايد خودشان از حقوقشان دفاع کنند چرا که جمهوری اسلامی همه ما را خواهد کشت؟


اين غير ممکن است که بگوييم چه مدت طول می کشد تا در مورد بحران هسته ای ايران به توافق برسيم ولی به طور مشخص صبر ما در مورد تلاش های ايران برای خريدن وقت دارد لبريز می شود.


اگر اين کشور پاسخ مشخصی به پيشنهاد گروه ۵+۱ ندهد، اين گروه تحريم های بيشتری در شورای امنيت در مورد ايران را در نظر می گيرد.


آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز به صورت روشن گفته است که پاسخ ايران در مورد «ابعاد احتمالی نظامی» برنامه هسته ايش، کافی نبوده است.


  • «ما نگرانيم که رهبري ايران با در اختيار داشتن بمب اتمی با بی پروايی بيشتری سياست هايی عليه ثبات منطقه در پی بگيرد و از گروه های تروريستی مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطين و حزب الله حمايت کند»
گریگوری شولتی

شورای حکام آژانس، جلسه ای در ماه ژوئن، در وين در مورد برنامه هسته ای ايران تشکيل دادند و تقريبا تمامی اعضای اين شورا از ايران خواستند تا همکاری بيشتری با آژانس کند.


ما اميدواريم که ايران راه همکاری و مذاکره را در پيش بگيرد تا محکوميت بين المللی را.


ارزش های بنيادی آمريکا چه ايران غنی سازی را متوقف کند و چه ادامه دهد تغييری نمی کند.


حدود يک ماه پيش ويليام برنز، معاون وزير امور خارجه آمريکا در کنگره، سياست ما را به روشنی توضيح داد: « آمريکا در کنار مردم ايران در مبارزه شان برای آزادی، پيشبرد دمکراسی و حقوق بنيادی برای تمامی شهروندان ايستاده است.»


او ادامه داده بود که جامعه بين المللی به درستی دولت ايران را در مورد رفتارش با مردم اين کشور مورد انتقاد قرار داده است و نقض حقوق بشر توسط رزيم ايران در سال گذشته بدتر از گذشته بوده است.


اگر ايران غنی سازی را متوقف کند، اين کار تاثيری بر اين امر که دولت اين کشور بايد رفتار غير انسانی با شهروندانش را متوقف کند و گام هايی در جهت دمکراسی بردارد، نمی گذارد.


ما معتقديم که مردم ايران خواستار و سزاوار وضعيت بهتری هستند و ما از آنها حمايت می کنيم نا روياهاشان مبدل به واقعيت شود.


کاربری که خود را عليرضا معرفی کرده می پرسد: برژينسکی مشاور سابق امنيت ملی جيمی کارتر، رييس جمهوری آمريکا، در کنفرانسی که اخير از راديو فردا هم پخش کرده بوده، اعلام کرده که هيچ فشاری نبايد بر ايران برای متوقف کردن غنی سازی وارد شود و در مورد توانايی ايران برای دست يابی به بمب اتمی اغراق شده است.


در حال حاضر برژينسکی مشاور باراک اوباما کانديدای حزب دمکرات آمريکا است. شما چه نظری در مورد سخنان آقای برژينسکی در مورد برنامه هسته ای ايران داريد؟


اين چندان مناسب نيست که من به عنوان يک سفير در مورد عقايد مشاوران کانديداهای رياست جمهوری اظهار نظر کنم. در همين حال اين اشتباه خواهد بود که اگر رهبران ايران تصور کنند که زير پا گذاشتن قطعنامه های شورای امنيت برای شش ماه ديگر موجب می شود که رييس جمهوری جديد آمريکا نگاه مناسبی در مورد ايران داشته باشد.


کاربری که خود را معرفی نکرده می پرسد: آقای شولتی در مورد برنامه هسته ای ايران چه فکر می کنيد. آيا می شود با رژيم ايران به يک راه حل مسالمت آميز برای حل بحران هسته ای رسيد؟


ما اميدواريم که ايران غنی سازی و فعاليت های مربوط به آن را به حالت تعليق درآورد.


  • «اگر ايران به جامعه بين المللی که شامل آژانس هم است، ثابت کند که هدف برنامه هسته ايش کاملا صلح آميز است، آمريکا ، اروپا، روسيه، چين مايلند به ايران کمک کنند تا برنامه صلح آميز هسته ای خود را گسترش داده و به اهداف خود برسد».
گریگوری شولتی

اگر ايران تصميم به تعليق بگيرد، اروپا، آمريکا روسيه و چين موافقت می کنند تا راه حل درازمدتی برای اين مساله پيدا کنند. اين راه حل شامل مذاکرات در مورد مسايل سياسی، اقتصادی، امنيتی و انرژی می شود.


اين شش کشور (گروه ۵+۱) نمی خواهند ايران را از حقوق خود محروم کنند و مايلند به اين کشور کمک کنند تا تکنولوژی خود در مورد مسايل هسته ای و ديگر موارد را بهبود بخشد.


ما می خواهيم به ايران نشان دهيم که بهترين راه از طريق مصالحه و همکاری امکان پذير است. اگر رهبريت ايران به فعاليت هسته ای خود ادامه می دهد تا با دستيابی به سلاح هسته ای امنيت و پرستيژ بيشتری داشته باشد، بايد بگويم که رهبريت ايران می تواند پيشنهاد سخاوتمندانه ما را بپذيرد و از فعاليت هايی که ربطی به تکنولوژی اتمی صلح آميز ندارد، دست بردارد.


پافشاری برای ادامه چنين فعاليت هايی فقط به منافع امنيتی و پرستيژ ايران ضربه می زند و نفعی برای اين کشور ندارد.


اکبر از اهواز می پرسد: مردم ما به دليل سانسور شديد خبر از بخشی از برنامه هسته ای نظامی جمهوری اسلامی ندارند. از کجا ما می توانيم اطلاعاتی در اين مورد و غنی سازی پلوتونيوم بدست بياوريم؟


من به تلاش شما برای دست يافتن به اطلاعات صحيح در مورد برنامه هسته ای ايران ارج می گذارم.


شما در اين مورد که مقامات ايرانی گزارش های آزانس را در اختيار ايرانی ها قرار نمی دهند، موافقم.


مقام های ايرانی هرگز اعلام نکرده اند که اژانس در آخرين گزارش خود اعلام کرده که « مطالعاتی که به نظر می رسد در مورد پروژه نمک سبز انجام گرفته، آزمايش های انفجارهای شديدو برنامه موشکی،همچنان موجب نگرانی شديد است.»


دولت ايران بيانيه های آژانس را که از اين کشور خواسته تا در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ايران، اطلاعاتی ارايه کند، ناديده گرفته است.


آژانس در گزارش خود ضميمه های طولانی در مورد احتمال فعاليت های نظامی هسته ای ايران و پرسش های بی پاسخ مانده اين آژانس از ايران را، منتشر کرده است.


شما می توانيد به زبان انگليسی به گزارش آژانس به اين ادرس مراجعه کنيد


بخش ايی از اين گزارش به زبان فارسی نيز در بلاگ من در سايت دولت آمريکا منتشر شده است


و همچنین در اینجا


کاربری می پرسد: آمريکا هزاران بمب اتمی دارد و اسرائيل صدها. چرا آمريکا در مورد فعاليت های «مشکوک» هسته ای ايران حساس است. آيا آمريکا از بمب اتمی ايران می ترسد و يا پيشرفت تکنولوژی اين کشور؟


ما در مورد رابطه برنامه اتمی دارد با فعاليت های نظامی به سه دليل نگرانيم: اولا ايران امضا کننده معاهده عدم گسترش سلاح های کشتار دستجمعی و يا ان پی تی است. به عنوان امضا کننده چنين معاهده ای ايران از همکاری و کمک هسته ای ديگر کشورها استفاده می کند ولی در عوض متعهد می شود که در پی ساختن بمب اتمی نباشد.


آژانس، شورای امنيت و بسياری از کشورها شک دارند که فعاليت های هسته ای ايران کاملا صلح آميز باشد.


اين به اين معنی است که ايران معاهده ان پی تی را زير پا گذاشته است. اسرائيل بر خلاف ايران عضو ان پی تی نبوده و هيچوقت کمک هايی را که اعضای اين معاهده از آن برخوردار شد ه اند، دريافت نکرده است.


ثانيا ايالات متحده و بسياری از کشورها می خواهند به عدم گسترش سلاح های کشتار دستجمعی پايدار بمانند.


هر چقدر تعداد سلاح های هسته ای ببيشتر وجود داشته باشد امکان آنکه تروريست ها به اين سلاح ها دست يابند و آنها را برای کشتن تعداد زيادی از مردم بيگناه مورد استفاده قرار بدهند بيشتر است.


ايالات متحده مخالف گستشر سلاح های کشتار دستجمعی و خواهان خاورميانه ای عاری از سلاح های هسته ای است.


ثالثا رفتار رهبري کنونی ايران ما را در مورد ايرانی با بمب اتمی نگران کرده است.


ما نگرانيم که رهبري ايران با در اختيار داشتن بمب اتمی با بی پروايی بيشتری سياست هايی عليه ثبات منطقه در پی بگيرد و از گروه های تروريستی مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطين و حزب الله حمايت کند.


تلاش ايران برای افزايش خشونت در عراق و افغانستان، در اختيار گذاشتن سلاح های مرگبار در دسترس گروه هايی که نيروهای آمريکايی را مورد هدف قرار می دهند و عدم پذيرفتن راه حلی برای پايان دادن به اختلافات اسرائيل و فلسطينی ها بر اساس تشکيل دو دولت، از جمله مواردی هستند که موجب می شود ما فکر کنيم که ايران مسلح به بمب اتمی می تواند بسيار خطرناک باشد.


شورای امنيت سازمان ملل نيز تشخيص داده که فعاليت های هسته ای-نظامی ايران خطری برای صلح و امنيت جهانی است.


همانطور که در پاسخ به سوالات قبلی گفتم اگر ايران به جامعه بين المللی که شامل آژانس هم است، ثابت کند که هدف برنامه هسته ايش کاملا صلح آميز است، آمريکا ، اروپا، روسيه، چين مايلند به ايران کمک کنند تا برنامه صلح آميز هسته ای خود را گسترش داده و به اهداف خود برسد.


XS
SM
MD
LG