لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ تهران ۲۳:۰۸

حزب کارگر بريتانيا در انتخابات مياندوره ای شکست خورد


جرج میسون ( نفر وسط) عضو حزب ملی اسکاتلند که در انتخابات روز جمعه پیروز شد. AFP

حزب کارگر – حزب حاکم دربريتانيا – در انتخابات ميان دوره ای روز جمعه در يکی از مطمئن ترين حوزه های انتخاباتی اش شکست خورد و به اين ترتيب ترديد در مورد احتمال پيروزی گوردون براون، نخست وزير اين کشور، در انتخابات سراسری آينده تشديد شد.


دولت حزب کارگر در بريتانيا علاوه بر ناملايمات سياسی با عوارض بحران بين المللی اعتبار، بحران کاهش قيمت مسکن و افزايش قيمتها در داخل کشورنيز روبه رو است.


علاوه بر همه اين مشکلات ، آمارهايی که روز جمعه انتشار يافت نشان می دهد که رشد اقتصادی اين کشور از ۳/۲ برای نيمه اول سال جاری در شش ماهه دوم به ۶/۱ کاهش خواهد يافت.


اين انتخابات ميان دوره ای بحث برانگيز در حوزه انتخابی شرق گلاسکو در اسکاتلند برگزار شد که از زمان آغاز فعاليت سياسی حزب کارگر همواره در کنترل اين حزب بوده است .


اما اين بار نامزد حزب ملی اسکاتلند – حزب طرفدار استقلال اين ناحيه – با چند صد رای بيشتر از حزب کارگر به پيروزی رسيد . نکته مهم تر شايد اين است که ميزان آرای نامزد حزب کارگر در اين رای گيری به نسبت انتخابات سراسری سال ۲۰۰۵ حدود ۲۲ درصد کاهش را نشان می دهد.


اگر يک چنين حدی از کاهش رای در انتخابات سراسری آينده تکرار شود حزب کارگر شکست خواهد خورد.


اما به اعتقاد وين گرانت، استاد علوم سياسی د ردانشگاه واريک، موردی که در حوزه انتخابی شرق گلاسکو روی داد يک رای اعتراضی به حزب کارگر بوده و بعيد است که چنين حالتی در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۰ تکرار شود.


انتخابات ميان دوره ای حوزه شرق گلاسکو پس از استعفای نماينده فعلی آن به دليل بيماری برگزار شد. در بخشهايی از محلات اين حوزه انتخابی طی سالهای اخير فقر گسترش پيدا کرده و در کنار آن نارسايی های اجتماعی مثل بيکاری ،اعتياد و مصرف مشروبات الکلی افزايش يافته است.


گوردون براون، نخست وزير بريتانيا، در واکنش به شکست حزب کارگر در اين انتخابات ميان دوره ای گفت: «ما متوجه هستيم و نگرانی های مردم را درک می کنيم. می دانيم که نقش ما در دوران بحران اقتصادی در سطح جهان اين است که درکنار مردم بريتانيا باشيم و از منافع آنها حمايت کنيم».


به اعتقاد تحليلگران سياسی حزب کارگر در مدت باقی مانده از عمر دولت فعلی با وظايف دشواری روبه روست از يک طرف محبوبيت فردی آقای براون از زمان شروع نخست وزيری ۱۳ درصد کاهش يافته و از طرف ديگر نظر سنجی های سراسری نشان می دهد که محبوبيت حزب رقیب ۲۰ درصد از حزب کارگر بيشتر است

او ضمن برشماری موفقيت های اقتصادی دولت حزب کارگر در سال های اخير افزود در ماههای آينده اقداماتی برای کاستن از فشار افزايش قيمتها بر زندگی خانواده های کم درآمد به اجرا گذاشته خواهد شد.


اما د رهمين روزها يکی از عرضه کنندگان عمده انرژی در بريتانيا اعلام کرده که قيمت برق را ۱۷ درصد و قيمت گاز مصرفی منازل را ۲۲ درصد افزايش می دهد.


ديويد کامرون رهبر حزب محافظه کار – حزب اصلی مخالف دولت – که نظرسنجی ها نشان می دهد محبوبيت بيشتری از حزب کارگر بدست آورده، خواستار برگزاری انتخابات سراسری زودرس شده است.


چرخش چشمگير آرای در اين انتخابات از حزب کارگر به سمت حزب ملی اسکاتلند برای گوردن براون علاوه بر شکست سياسی يک نگرانی شخصی نيز تلقی می شود.


او اهل اسکاتلند است و با رای يکی از حوزه های انتخابی آن ناحيه به پارلمان راه می يابد. اگر در انتخابات سراسری بعدی که قرار است اوايل سال ۲۰۱۰ برگزار شود ، حزب کارگر در اسکاتلند تضعيف شود ممکن است آقای براون حتی به نمايندگی در پارلمان هم انتخاب نشود.


به اعتقاد تحليلگران سياسی حزب کارگر در مدت باقی مانده از عمر دولت فعلی با وظايف دشواری روبه روست از يک طرف محبوبيت فردی آقای براون از زمان شروع نخست وزيری ۱۳ درصد کاهش يافته و از طرف ديگر نظر سنجی های سراسری نشان می دهد که محبوبيت حزب رقيب – حزب محافظه کار – ۲۰ درصد از حزب کارگر بيشتر است.


علاوه بر اين اتحاديه های کارگران و کارمندان که پايگاه و نيروی حمايتی مهم حزب کارگر هستند از عملکرد دولت راضی نيستند و می گويند فشار بر اقشار کم درآمد روبه افزايش بوده است.


بسياری معتقدند که اگر دولت گوردن براون دراين شرايط دشوار اقتصاد جهانی نتواند پاسخ قانع کننده ای به منتقدان خود بدهد ، شانس خود را برای پيروزی در انتخابات سال ۲۰۱۰ از دست خواهد داد.


XS
SM
MD
LG