لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۱۷:۰۹

ادامه تجمع اعتراضی دانشجویان در مقابل کوی دانشگاه تهران


تجمع اعتراضی دانشجويان در مقابل کوی دانشگاه تهران که از روز جمعه در اعتراض بهبی پاسخ ماندن مطالبات صنفی خود، شروع شده بود عصر روز شنبه دوباره از سر گرفته شد.

تجمع دانشجويان در مقابل خوابگاه کوی دانشگاه تهران که از روز جمعه در اعتراض به غذای بد، امکانات نامناسب رفاهی دانشگاه و بی پاسخ ماندن مطالبات صنفی خود، شروع شده بود عصر روز شنبه دوباره از سر گرفته شد.


به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، دانشجويان کوی دانشگاه تهران روز شنبه در اعتراض به آنچه که «کيفيت نامناسب غذا» اعلام کردند، در محوطه کوی تجمع کردند.


سايت اينترنتی خبرنامه اميرکبير نيز گزارش داده است که ظهر روز شنبه صدها دانشجو در اعتراض به «پايين بودن کيفيت غذا» از خوردن غذا امتناع کرده و غذای خود را روی زمين ريختند.


طبق اين گزارش، دانشجويان سپس در سالن غذاخوری متحصن شدند، ولی به دنبال بی توجهی مسولان به خواست صنفی اين دانشجويان، آنها در محوطه کوی دانشگاه تهران و سپس در خيابان کارگر شمالی، امير آباد، دست به راهپيمايی زدند.


در حالی که سايت های خبری دانشجويی از درگيری پليس با دانشجويان در مقابل درب اصلی کوی دانشگاه تهران خبر داده اند، خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، نيز گزارش داده است :«ماموران نيروی انتظامی با حضور در مقابل کوی دانشگاه، آن دسته از دانشجويانی که از کوی خارج شده بودند را به داخل کوی بازگرداند.»


تجمع اعتراضی دانشجویان در مقابل خوابگاه کوی دانشگاه تهران در روز شنبه ادامه یافت.

اين خبرگزاری همچنين گزارش داده است که تجمع کنندگان « اقدام به سنگ‌پرانی از داخل کوی دانشگاه به سمت خيابان می‌کردند».


در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا با بازگشت دانشجويان معترض به خوابگاه ها، اين تجمع پايان يافته است.


اين دومين روز پياپی از تجمع صنفی دانشجويان است. بنا بر گزارش های اين دانشجويان همچنين روز جمعه با راهپيمايی در خيابان امير آباد با پليس ضد شورش مستقر در اين خيابان در گيرشدند.


پس از ناآرامی های دانشجويی خردادماه سال ۱۳۸۲ اين اولين بار است که اعتراضات دانشجويی به خيابان و به درگيری با نيروی انتظامی می انجامد.


فريد هاشمی، سخنگوی دانشجويان دموکراسی خواه دانشگاه تهران در گفت و گو با راديو فردا در خصوص تجمع صنفی اين دانشجويان در روز جمعه گفته بود:« مهم ترين دليل اين تجمع دليل صنفی بوده است».


وی افزوده بود:«اعتراضات دانشجويان صرفا اعتراضات صنفی نيست، اما امروز اعتراض آنها صنفی بوده است.»


آقای هاشمی درباره مطالبات صنفی دانشجويان گفته بود:«مدير کوی دانشگاه تهران معتقد است امکانات رفاهی که در اختيار دانشجويان قرار گرفته و کيفيت آن هم مناسب نيست، لطفی به دانشجويان است. اين مساله اعتراض دانشجويان را به دنبال داشته است.»


فريد هاشمی درباره تجمع روز جمعه گفته بود:«حدود هزار تا هزار پانصد نفر در تجمع روز جمعه شرکت داشتند و پس از توهين مسئولان دانشگاه به دانشجويان، بين دوطرف درگيری شد».


XS
SM
MD
LG