لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۱۶:۵۰

خودداری اوین از آزاد کردن سه دانشجوی امیرکبیر


به گفته وکيل مدافع اين سه دانشجو، خانواده های آنان بنا بر حکم قاضی وثيقه های ۸ ميليون تومانی پرداخت کرده اند و بر پايه قانون پس از پرداخت وثيقه بايد پس از ۲۴ ساعت آزاد می شدند.

محمد علی دادخواه، حقوق دان و وکيل مدافع مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی دربند دانشگاه امير کبير به رادیو فردا می گوید در حالی که قاضی دادگاه عمومی دستور آزادی سه دانشجوی دانشگاه امير کبير را صادر کرده است، مسئولين زندان اوين از آزاد کردن آنها خودداری می کنند.


آقای دادخواه که به مجتمع قضايی مراجعه کرده ولی موفق به ديدار با رييس دادگاه نشده است، می افزايد: «متاسفانه رياست دادگاه حضور نداشت و رييس مجتمع قضايی قرار شد با رييس کل دادگستری تهران صحبت کند اما همه دست اندرکاران دادرسی و دادگستری و قضا معتقدند که آزاد نکردن اين سه دانشجو گذشته از اينکه تضييع حق شهروندی دانشجويان است، بلکه نوعی اقدام عليه عدالت است که دانشجويی دستور آزادی اش توسط قاضی دادگاه صادر شود اما نهايتا مديريت زندان از اجرا، پذيرش و قبول دستور قضايی که بالاترين دستور است، سر باز زند.»


آقای دادخواه می افزاید در صورتی که مسوولان اقدام به آزادی اين سه دانشجو نکنند، از آنها شکايت خواهد کرد.


وی می گوید:« تصميم دارم با رييس دادگستری تهران ملاقات کنم و پس از آن از کسانی که به هر نحوی از اجرای دستور دادگاه سرباز زده اند، شکايت کنم.»


محمد علی دادخواه در ادامه می گويد که با توجه به مسووليتی که برای همه دست اندرکاران دادگستری وجود دارد، قاعده اين است که دادستان کل کشور، رييس قوه قضاييه، رييس دادگستری و قاضی که دستور آزادی دانشجويان را صادر کرده اند، نسبت به ادامه بازداشت و عدم آزادی آنها هم حساس باشند.»


« تصميم دارم با رييس دادگستری تهران ملاقات کنم و پس از آن از کسانی که به هر نحوی از اجرای دستور دادگاه سرباز زده اند، شکايت کنم.»
محمد علی دادخواه

وی می افزايد:«رييس دادگاه قبلا اعلام کرده بود که دستور آزادی دانشجويان را داده و مسوولين زندان هم تاييد کرده اند که آزادی سه دانشجوی در بند دانشگاه امير کبير به آنها ابلاغ شده است. زندان ضابط دادگستری است و بايد دستورات دادگستری را بدون چون و چرا اطاعت کند.»


تبرئه شدن پس از هشت ماه زندان


مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان از ارديبهشت ماه تا کنون به اتهام چاپ و توزيع نشريات دانشجويی که مقامات جمهوری اسلامی می گويند در آن ها به مقدسات اسلام توهين شده است، در زندان هستند. دانشجويان هر گونه ارتباطی با اين نشريات را رد کرده و می گويند لوگوی نشريات جعل شده است.


اين سه دانشجو پس از تحمل هشت ماه زندان توسط دادگاه عمومی تهران از اتهامات توهين به مقدسات دينی، توهين به حرم اهل بيت مسلمانان، توهين به مراجع تقليد مسلمانان، توهين به مردم شهر قم، توهين به زنان محجبه و جوانان متشرع، توهين به مسوولان نظام جمهوری اسلامی ايران، رياست جمهوری، وزير علوم و مسوولين دانشگاه امير کبير تبرئه شدند.


به گفته وکيل مدافع اين سه دانشجو، خانواده های آنان بنا بر حکم قاضی وثيقه های ۸ ميليون تومانی پرداخت کرده اند و بر پايه قانون پس از پرداخت وثيقه بايد پس از ۲۴ ساعت آزاد می شدند.


«چرا فرزندان ما را آزاد نمی کنند»


مادر مجيد توکلی در گفت و گو با راديو فردا با بيان اينکه تهيه اين وثيقه برای خانواده های مشکل بود، می گويد:« ما وثيقه را با سختی تهيه کرديم و اين مقدار وثيقه را از شخص ديگری قرض کرديم. فرزندان ما بی گناه بودند و تبرئه شدند، نمی دانم چرا از ما وثيقه می خواهند. حالا که وثيقه را پرداخت کرده ايم نمی دانم چرا فرزندان ما را آزاد نمی کنند.»


«فرزندان ما بی گناه بودند و تبرئه شدند، نمی دانم چرا از ما وثيقه می خواهند. حالا که وثيقه را پرداخت کرده ايم نمی دانم چرا فرزندان ما را آزاد نمی کنند.»
مادر مجید توکلی، یکی از دانشجویان زندانی

خانم توکلی در ادامه می گويد در مدت ۹ ماهی که فرزندش مجيد توکلی در بازداشت بوده، موفق به ديدار با او نشده است و می افزايد:« فرزندان ما بی گناه هستند، اين سه دانشجوی بی گناه که فقط درس می خوانند، ۹ ماه است در زندانند. من اصلا فرزندم را در اين ۹ ماه نديديم چون نمی توانم مسافرت کنم و از شيراز، محل زندگی مان به تهران بروم. من در اين ۹ ماه چشم انتظار بودم، با قلبی شکسته و خسته و با چشمی گريان در خانه نشسته ام و برای مجيد دعا می کنم که زود تر آزاد شود.»


مادر مجيد توکلی می گويد در اين ۹ ماه تنها چند بار با پسرش تلفنی صحبت کرده است و می افزايد:« مجيد در تماس های تلفنی مرا دلداری می داد و می گفت که بی گناه است و نشريات جعلی بوده اند و او و دو دانشجوی ديگر در انتشار آنها دست نداشته اند.»


مادر مجيد توکلی با اشاره به بی گناهی فرزندش می گويد که از مسوولان می خواهد فرزندش را زودتر آزاد کنند و می افزايد:« من به عنوان يک مادر از مسوولان خواهش می کنم فرزندم را آزاد کنند و نگذارند که مادر پس از ۹ ماه با چشم گريان و دل شکسته به انتظار آزادی فرزندش بنشيند.»


وی در ادامه می پرسد:«دانشجوی بيست ساله مگر چه کرده است که خود و خانواده اش تا اين حد عذاب بکشند؟»


محمد علی دادخواه، با اشاره به وضعيت روحی نا مناسب خانواده های اين سه دانشجو می گويد:« وقتی عدالت اجرا نشود و تصور ما از دستور دادگاه که دارای ضمانت اجرا است، مواجه با عدم اجرا شود، تشتت فکری و نا آرامی ذهنی برای همه ايجاد خواهد شد. امری که اکنون برای خانواده های اين دانشجويان اتفاق افتاده است.»


برخی از فعالان دانشجويی برخوردهای صورت گرفته با دانشجويان دانشگاه امير کبير را نتيجه اعتراض دانشجويان اين دانشگاه به محمود احمدی نژاد می دانند.


محمود احمدی نژاد روز بيستم آذر ماه سال ۱۳۸۵ وقتی در دانشگاه امير کبير حضور يافت، با اعتراض شديد دانشجويان رو به رو شد و اين اعتراض تا آنجا پيش رفت که دانشجويان معترض عکس رييس جمهوری را سوزاندند.


XS
SM
MD
LG