لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۰۷:۱۴

«ضرب و جرح شدید چند دانشجوی زندانی»


سه دانشجوی امیر کبیر که باید تا پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد در زندان بمانند.

خانواده های مجيد توکلی و احمد قصابان، دو دانشجوی زندانی، خبر داده اند که اين دو تن در تماس های تفلنی از زندان گفته اند که به سختی از کتک خورده اند.


اين دو نفر به همراه احسان منصوری که از دانشجويان فعال دانشگاه صنعتی امير کبير هستند، در جريان پرونده ای که دانشجويان آن را «نشريات جعلی» نام نهاده اند، دستگير شدند و بعد از محاکمه ای غيرعلنی، به دو تا سه سال زندان محکوم شدند.


چند شماره نشرياتی که از سوی دانشجويان جعلی خوانده می شوند، موجب شد تا گروهی بزرگی از دانشجويان دانشگاه امير کبير با احضار، بازداشت و زندان رو به رو شوند. چندی قبل از آغاز اين برخوردها، دانشجويان اميرکبير شديدا به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه خود اعتراض کرده بودند.


پدر احمد قصابان، يکی از سه دانجشويی که هم اکنون در اوين به سر می برد، به راديو فردا گفت که فرزندش با او تماس تلفنی گرفته و از ضرب و جرح خود و مجيد توکلی خبر داده است.


  • «مسلما صحبت های خود دانشجويان (در تماس با خانواده هايشان) برای ما سند است. (بر اساس اين تماس ها) در زندان وقتی احمد قصابان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، مجيد توکلی برای حمايت از او وارد درگيری شده و او هم به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و آثار کبودی روی صورت او همچنان باقی مانده است.»
انجمن اسلامی امیرکبیر

او افزود: «گويا می خواسته اند آنها را از هم جدا کنند و در بند ديگری نگهداری کنند. آنها هم واکنش نشان داده اند و مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. پسرم می گفت وضعيت مجيد توکلی وخيم است.»


مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير نيز در مصاحبه ای با راديو فردا با اشاره به تماس های اخير سه دانشجوی زندانی امير کبير با خانواده هايشان، گفت که اين گروه دانشجويی، به اظهارات همکلاسی های خود در زندان، اعتماد دارد.وی گفت: «مسلما صحبت های خود دانشجويان (در تماس با خانواده هايشان) برای ما سند است. (بر اساس اين تماس ها) در زندان وقتی احمد قصابان مورد ضرب و جرح قرار گرفته، مجيد توکلی برای حمايت از او وارد درگيری شده و او هم به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و آثار کبودی روی صورت او همچنان باقی مانده است.»


خبرنامه اميرکبير نيز گزارش داده است که احمد قصابان توسط معاون رييس «اندرزگاه ۸» مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. بنا به اين گزارش مجيد توکلی نيز از ناحيه دهان و دندان آسيب ديده است و قادر به صحبت کردن و غذا خوردن نيست. همچنين عينک احمد قصابان شکسته و دست او در اين حادثه آسيب ديده است.

مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير به راديو فردا گفت: «خانواده های اين دانشجويان با مسوولين زندان اوين تماس گرفته اند و نسبت به وضعيت فرزندانشان ابراز نگرانی کرده اند، اما مسئولين زندان گفته اند که اين سه دانشجو از هم جدا نشده اند و همه آنها در يک سلول نگهداری می شوند.»


گروه «فعالان حقوق بشر در ايران» ضمن محکوم کردن ضرب و شتم دانشجويان امير کبير در زندان اوين، گزارش داده است: «پس از آن که خانواده های اين دانشجويان از ضرب و جرح فرزندانشان مطلع شده اند، به سهراب سليمانی، رييس سازمان زندان ها اعتراض کرده اند و وی قول داده است که يک تيم تحقيقاتی به زندان اوين اعزام کند تا در اين باره تحقيق کند.»


اتهام: توهين به رييس جمهوری


احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی ارديبهشت ماه سال جاری به اتهام دست داشتن در چاپ و انتشار نشريات دانشجويی که مقامات جمهوری اسلامی می گويند در آنها به مقدسات اسلام توهين شده است، بازداشت شدند.


اين سه دانشجو می گويند هيچ ارتباطی با نشريات مذکور ندارند و لوگوی نشريات جعل شده است. به گفته خود اين سه دانشجو و خانواده های آنان، احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی در زندان مورد شکنجه های شديد قرار گرفته اند.


روز ۲۴ مهر ماه سال جاری، احسان منصوری به دو سال حبس، احمد قصابان به دو و نيم سال حبس و مجيد توکلی به سه سال حبس محکوم شدند.


با اين حال با شکايت وکيل مدافع آنها، جلسات غير علنی دادگاه رسيدگی به پرونده اين سه دانشجو همچنان ادامه دارد.


محمد علی دادخواه، حقوقدان در تهران و وکيل مدافع اين سه دانشجو در مصاحبه ای با راديو فردا با اشاره به جلسات پيشين دادگاه اين دانشجويان که به صورت غير علنی برگزار شده است، درباره اتهامات اين دانشجويان گفت:«اصولا اتهامات اين دانشجويان در اين دادگاه حول دو محور است، يکی درباره توهين به مقدسات و ديگری توهين به رييس جمهوری ايران است.»محمد علی دادخواه، وکیل دانشجویان می گوید که آنها بی گناه هستند.

محمد علی دادخواه در ادامه افزود که توهين به رييس جمهوری، در نظام قانونی ايران در زمره توهين به مقدسات قرار نمی گيرد و افزود: «در نظام شرعی هر موضوعی بايد درخصوص اعتبار آن از روال شرعی اثبات شود. مراجع تقليد، آيت الله منتظری، آيت الله موسوی اردبيلی، آيت الله بيات، آيت الله تهرانی و آيت الله گرامی در استفتايی که خانواده های دانشجويان از آنها انجام داده اند، بيان کرده اند که اين دانشجويان از نظر شرعی با توجه به مواردی که از آن آگاهند، قابل تعقيب شرعی نيستند.»


اين حقوقدان با تاکيد بر اينکه طبق اصل چهارم قانون اساسی، دادگاه «بايد بر مبنای موازين شرعی عمل کند» گفت که به همين دليل، «بايد برائت دانشجويان اعلام شود.»


وی گفت: «ضمن اينکه در رای بدوی دانشجويان آمده است که دانشجويان اعلام کرده اند در زندان شکنجه شده اند و دادگاه بايد در اين باره رسيدگی دقيق به عمل آورد.»


محمد علی دادخواه، وکيل مدافع احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی درباره جلسه آينده دادگاه اين سه دانشجو گفت: «در جلسه پيشين دادگاه، من مواردی که مورد نظر بود را اعلام کردم اما نماينده دادستان گفت که برای پاسخگويی و ابراز دليل فرصت می خواهد و به همين دليل دادگاه تجديد شد و وقت بعدی دادگاه برای روز سه شنبه ساعت ۱۲ و نيم بعدازظهر تعيين شده است. به نظرم اين جلسه آخرين جلسه دادگاه اين سه دانشجو باشد.»


وضعيت علی عزيزی


در همين حال فعالان دانشجويی از ضرب و شتم و شکنجه علی عزيزی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير خبر داده اند.


خبرنامه امير کبير، سايت خبری انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير گزارش داده است که دانشجويانی که اخيرا از بند ۲۰۹ زندان اوين آزاد شده اند، آثار شکنجه و ضرب و شتم را در صورت و بدن علی عزيزی ديده اند.

مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير با تاييد اين خبر گفت:« تنها خبری که از علی عزيزی داريم اين است که در بند ۲۰۹ نگهداری می شود و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.»


در گزارش خبرنامه اميرکبير نيز آمده است: «علی عزيزی برای درمان درد کمرش که توسط بازجوها مورد آسيب جدی قرار گرفته است، بارها از بازجوها و نگهبانان بند ۲۰۹ زندان اوين درخواست ملاقات با پزشک را کرده است.»


علی عزيزی نزديک به يک ماه است که در بازداشت است.


XS
SM
MD
LG