لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۱۱:۳۸

سه دانشجوی زندانی از همه اتهامات تبرئه شدند


دانشجویان زندانی امیر کبیر اعلام کرده اند که در مدت بازداشت هشت ماهه خود شکنجه شده اند.

سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير پس از هشت ماه حبس به اتهام «توهين به مقدسات و رييس جمهوری» توسط دادگاهی در تهران از تمام اتهامات وارده تبرئه شدند.


محمد علی دادخواه، وکيل سه دانشجوی بازداشت شده به اتهام توهين به مقدسات روز چهار شنبه اعلام کرد که موکلان وی از همه اتهامات وارده تبرئه شده اند.


آقای دادخواه در گفت وگو با راديو فردا گفت که دادگاه ۱۰۴۳ استان تهران روز چهارشنبه اتهامات وارده بر مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير را رد کرد و سه دانشجوی زندانی نيز تصميم ندارند تا نسبت به آن اعتراض کنند.


وی افزود: «با توجه به اينکه دادگاه نسبت به اتهامات دانشجويان که از طرف دادستان وارد شده بود، حکم برائت اعلام کرد و مبنای زندان آنها نيز بازداشت موقت به تصور وقوع جرم بوده است، اينها بايد حداکثر تا روز شنبه آزاد شوند.»


اين وکيل دادگستری اظهار داشت: «دادگاه فقط در يک مورد که نشر اکاذيب بوده و نسبت اين موارد را به بسيج اعلام کرده است چهار ماه زندان صادر کرده است ولی از آنجا که اين دانشجويان بيش از هشت ماه است که در زندان به سر می برند، لذا موجبی برای ادامه بازداشت آنها وجود ندارد.»


مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی دانشگاه امير کبير هستند که از ارديبهشت ماه تاکنون در بازداشت به سر می برند. اين سه دانشجو به اتهام توهين به مقدسات و توهين به رييس جمهوری در زندان هستند.اتهامات سه دانشجوی امیرکبیر که پس از هشت ماه حبس از آنها تبرئه شدند:
  • توهين به مقدسات دينی
  • توهين به حرم اهل بيت
  • توهين به مراجع عظام تقليد
  • توهين به مردم شهر قم
  • توهين به عموم جوانان متشرع و زنان محجبه
  • توهين به مسئولان نظامی جمهوری اسلامی ايران
  • توهين به محمود احمدی نژاد، رياست جمهوری
  • توهين به وزير علوم
  • توهين به مسئولين دانشگاه اميرکبير

اين دانشجويان پيشتر با انتشار نامه هايی از زندان اوين، اعلام کرده بودند که در زندان «تحت شکنجه های شديد» قرار داشتند تا به دست داشتن در چاپ و توزيع نشريات دانشجويی که مقامات جمهوری اسلامی آنها را حاوی توهين به مقدسات می دانند، اعتراف کنند.


دانشجويان می گويند که لوگوی این نشريات جعل شده و در چاپ اين نشريات دست نداشته اند.


«انتشار نشريات کار دانشجويان نبوده است»


محمد علی دادخواه، در بخش ديگری از گفت وگوی خود با راديو فردا اظهار داشت: «دادگاه بدوی شعبه ۱۰۴۳ به اين نتيجه رسيده است که انتشار اين نشريات کار دانشجويان نبوده است و آنها جعل شده بودند.»


وی افزود: «با توجه به ماده ۲۲۰ آيين دادرسی مدنی، اثبات چنين اسناد مجعولی به عهده مدعی يعنی دادستان است و نماينده دادستان مهلت و فرصت برای ارائه دليل گرفت، ولی همان گونه که در حکم ذکر شده است، هيچ دليلی حاکی از اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه نکرد.»


اين وکيل دادگستری گفت: «به همين دليل، دادگاه بر مبنای اصل برائت و عدم اعلام دليل از سوی مدعی حکم برائت از اتهامات توهين به مقدسات دينی، توهين به حرم اهل بيت، توهين به مراجع عظام تقليد، توهين به مردم شهر قم، توهين به عموم جوانان متشرع و زنان محجبه، توهين به مسئولان نظامی جمهوری اسلامی ايران، رياست جمهوری، وزير علوم، و مسئولين دانشگاه اميرکبير را صادر کرد.»


آقای دادخواه در اين باره که آيا دادگاه بررسی کرده که چه کسانی اين نشريات را جعل کرده اند؟ گفت: «قاعدتا دادگاه تشخيصی در اين باره ندارد و نهايتا پرونده در همين جا مختومه اعلام خواهد شد.»


وی در اين خصوص که دانشجويان آيا عليه فشارهای وارده بر خود طرح شکايت خواهند کرد، اظهار داشت: «دانشجويان حق دارند که نسبت به حقوق شهروندی خود اعتراض و شکايت کنند ولی نهايتا تکليفی درباره اين موضوع بر دوش اين دادگاه بدوی نخواهد بود.»


وکيل سه دانشجوی اميرکبير افزود: «نهايتا ما اعتراضی به حکم دادگاه بدوی نخواهيم کرد لذا موجبی برای افزايش حکم در دادگاه تجديد نظر وجود نخواهد داشت.»


محمد علی دادخواه درباره آخرين وضعيت جسمی و روحی قصابان، توکلی و منصوری گفت: «آقای توکلی کمی مريض بود و حالت جسمی آقای قصابان نيز چندان مساعد نبود. ولی آخرين باری که من اين دانشجويان را به همراه وکيل ديگر آنها ملاقات کردم از لحاظ روحی بسيار استوار و قوی و کاملا مقاوم بودند.»


XS
SM
MD
LG