لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ تهران ۲۰:۴۶

«اعترافات دانشجویان برای رهایی از شکنجه بوده است»


پدر یکی از سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امير کبير که بيش از صد روز است زندانی هستند، می گوید این «دانشجویان برای رهایی از شکنجه اعتراف کرده اند».


پدر احمد قصابان، یکی از سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امير کبير که بيش از صد روز است زندانی هستند، می گوید این «دانشجویان برای رهایی از شکنجه اعتراف کرده اند».


قاضی حسن حداد، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران پیشتر گفته بود دانشجويان بازداشت شده شکنجه نشده اند و همه بازداشت شدگان در سلامت کامل بسر می برند.


درهمین حال، مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امير کبير که بيش از صد روز است زندانی هستند، روز دوشنبه طی نامه ای سرگشاده بار ديگر اعلام کردند در زندان شکنجه شده اند و اعترافاتی که از آنها تحت فشار گرفته شده، بی اساس است.


محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکيل مدافع اين سه دانشجو در گفت و گو با راديو فردا می گويد با توجه به قانون اساسی ايران هر گونه اقرار، اعتراف و پاسخی که همراه شکنجه از زندانی يا متهم گرفته شود، اعتبار قضايی و قانونی ندارد.


او می افزايد:« جدا از اين مساله در قانون مدنی ايران در موضع اکراه و اجبار هر اقدامی که در سايه اين موارد روحی به وجود آيد، فاقد اعتبار است و نوعی معامله فاسد تلقی می شود. چه در زمينه کيفری و چه در منظر حقوقی هر اعتراف يا اقراری که در حالت غير متعارف و همراه با ناهنجاری جسمی يا روحی به وجود آيد، نمی تواند در پرونده ملاک و معيار اعتبار باشد.»


وی در ادامه می افزايد:« شکنجه تنها اين نيست که طرف را اذيت و آزار کنند. در دنيای ما يک نوع شکنجه سفيد وجود دارد. ذات سلول انفرادی شکنجه است. عدم دستيابی به امکاناتی که حق مسلم زندانی است مثل دسترسی به وکيل و اقوام و پزشک و نزديکان در زمره شکنجه محسوب می شود.»


مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان در نامه های خود نوشته اند که گويا قرار است در آينده ای نزديک، دادگاهی غير علنی تشکيل شد و به استناد اعترافاتی که به گفته اين دانشجويان همه تحت آزار و اذيت های فراوان گرفته شده، آنان را محاکمه کنند.اين دانشجويان در ادامه به اين نکته اشاره کرده اند که بازجويان آنها را تحت انواع فشارهای روحی و جسمی شديد قرار داده اند.


محمد علی دادخواه در ادامه به تعارض در سخنان قاضی حداد، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امير کبير اشاره می کند و می گويد:« بايد در يک رسيدگی عادلانه و منصفانه که حتما در دادگاه عمومی باشد، متهمان بتوانند حقايق را بدون هيچ اجبار يا تهديدی اعلام کنند. در آن صورت مشخص می شود که کدام يک از طرفين قضيه حقيقت را گفته اند.»


مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان در نامه های خود نوشته اند که گويا قرار است در آينده ای نزديک، دادگاهی غير علنی تشکيل شد و به استناد اعترافاتی که به گفته اين دانشجويان همه تحت آزار و اذيت های فراوان گرفته شده، آنان را محاکمه کنند

محمد علی دادخواه در ادامه می افزايد:« اصولا دليلی ندارد کسی که شکنجه نشده باشد بگويد که شکنجه شده و تحت فشار قرار گرفته است. از همه اين ها گذشته يک سری قواعد و ضوابط جهانی ناظر به زندان وجود دارد اما به دور از اين ضوابط بين المللی يک سری قوانين داخلی داريم. برخی از موارد ديده شده، نقض قوانين داخلی ايران است. وقتی وکيل نتواند با موکل خود ديدار کند، نقض صريح اصل ۳۵ قانون اساسی است. ما بايد نسبت به اين مسايل با دقت برخورد کنيم به نحوی که حقوق دانشجويان که از برجسته ترين قشر اجتماع هستند، رعايت شود.»


وکيل مدافع سه دانشجوی زندانی در ادامه می گويد با توجه به مراجعه های مکرر، موفق به ملاقات با موکلانش نشده است:«علی رغم اينکه من بارها به دادسرای انقلاب و زندان اوين ملاقات کرده ام، هنوز نتوانسته ام موکلان خود را ملاقات کنم. اميدوارم با توجه به ضوابط غير قابل انکاری که برابر قانون بر زندان حاکم است، اين دانشجويان از زندان آزاد شوند.»


قاضی حسن حداد، معاون امنيت دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت و گو با خبرگزاری ايرنا گفته است:«دليلی وجود ندارد که به زندانی ملاقات داده نشود يا از هواخوری محروم شود زيرا اين موارد جزو حقوق زندانی است که بايد رعايت شود و مسوولان امنيتی و قضايی نيز آن را رعايت می کنند.»


هفته گذشته اعلام شد احتمالا مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان به زودی با قرار وثيقه آزاد خواهند شد اما محمد علی دادخواه می گويد مقامات در اين باره به وعده خود عمل نکرده اند.


او می افزاید:«من اطلاع داتشم که قرار بود هر سه اين دانشجويان آزاد شوند و گويا مکاتبه ای هم از ناحيه رييس دادگستری تهران با دادستان تهران برای آزادی آنان شده بود. اميدوارم با عنايت به اصل سوم قانون اساسی که هر گونه تبعيض و خودکامگی و اتخاذ تصميم برابر ميل و رای شخصی را مردود اعلام داشته و همه افراد را در برابر قانون متساوی الحقوق ذکر کرده، درباره احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی رفتار شود.»


دانشجویان شکنجه شده اند و ما هم در نامه ای که به آيت الله هاشمی شاهرودی نوشتيم تمام اين مسايل را ذکر کرديم. اين سه دانشجو ۵۵ روز را در سلول انفرادی گذراندند، در آنجا شکنجه شدند و برای رهايی از شکنجه و فشارهای روحی و جسمی، اعتراف کرده اند. فرزندم به من گفت که برای اينکه او را شکنجه نکنند، به هر چه مسوولان خواسته اند اعتراف کرده است. آنها ديگر توان شکنجه شدن نداشتند، خسته شده بودند و قدرتشان را از دست داده بودند. برای همين هم زير شکنجه اعتراف کرده اند
پدر احمد قصابان

برادر مجيد توکلی نيز در گفت و گو با راديو فردا می گويد پدرش روز دوشنبه( ديروز) با برادرش ملاقات کرده و خبری از آزادی وی نيست.


او می گوید:« قرار بود در اين هفته مشخص شود. به پدرم قول داده بودند که برادرم را آزاد می کنند اما در ملاقات ديروز پدرم، مجيد به او گفته که مسوولان زندان به او و دو دانشجوی زندانی ديگر گفته اند که بايد در زندان بمانند.»


پدر احمد قصابان نيز می گويد مقامات هيچ خبری درباره آزادی فرزندش به او نداده اند:« هيچ خبری به ما نداده اند. ما با مسوولان مذاکره می کنيم و پيگير قضيه هستيم و به آنها التماس می کنيم فرزندان ما را آزاد کنند، اما هنوز از آزادی آنها خبری نيست.»


در همين حال احمد قصابان در نامه سرگشاده خود می نويسد:« تحت شکنجه های فراوان و طاقت فرسا وی و ديگر دانشجويان بازداشت شده چاره ای جز تبعيت از خواست و اراده بازجويان و اقرار دروغ عليه خود و ديگران نداشته اند.»


پدر احمد قصابان در گفت و گو با راديو فردا ضمن رد سخنان قاضی حداد مبنی بر عدم شکنجه شدن فرزندش و ديگر دانشجويان می گويد پيش از اين هم در نامه ای به رييس قوه قضاييه، از شکنجه شدن فرزندانمان خبر داده بوديم.


او می افزايد:« شکنجه شده اند و ما هم در نامه ای که به آيت الله هاشمی شاهرودی نوشتيم تمام اين مسايل را ذکر کرديم. اين سه دانشجو ۵۵ روز را در سلول انفرادی گذراندند، در آنجا شکنجه شدند و برای رهايی از شکنجه و فشارهای روحی و جسمی، اعتراف کرده اند. فرزندم به من گفت که برای اينکه او را شکنجه نکنند، به هر چه مسوولان خواسته اند اعتراف کرده است. آنها ديگر توان شکنجه شدن نداشتند، خسته شده بودند و قدرتشان را از دست داده بودند. برای همين هم زير شکنجه اعتراف کرده اند.»


قاضی حسن حداد، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت و گوی خود با خبرگزاری ايرنا گفته بود موضوع اعتصاب غذای مجيد توکلی، عضو بازداشت شده انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير صحت ندارد و تکذيب می شود.


برادر مجيد توکلی در واکنش به گفته های قاضی حداد، به راديو فردا می گويد:« کاملا مشخص بود که برادر من اعتصاب غذا کرد. ما به رسانه ها اعلام کرديم و بيانيه ای دراين باره داديم. درباره شکنجه شدن برادرم هم که ما وضعيت جسمی او را ديديم. سر او شکسته بود، بدنش کبود بود، از وضعيت او مشخص بود که شکنجه شده است. من نمی دانم آقای حداد چه چيزی را می خواهد انکار کند. مثل اينکه مجددا بازجويی های جديد شروع شده است. هر روز هم قولی می دهند و زير قولشان می زنند.»


وی همچنين از ملاقات پدرش با مجيد توکلی خبر می دهد و می گويد وضعيت جسمی برادرش به دليل اعتصاب غذای طولانی مناسب نيست:«روز دوشنبه پدرم با برادرم ملاقات کرد. او به دليل اعتصاب غذای طولانی دچار ناراحتی های معدی شده است و خونريزی معده دارد.»


در همين حال عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران که ۱۷ مرداد ماه پس از يک ماه بازداشت، از زندان اوين آزاد شد، دچار خونريزی داخلی، عفونت مجاری ادراری و کليوی شده است.


قاضی حسن حداد، معاون امنيت دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، بند ۲۰۹ زندان اوين را يکی از بهترين بازداشتگاه های دنيا و مجهز دانسته و اعلام کرده برخی از زندانيان از مسوولان می خواهند آنها را به بند ۲۰۹ منتقل کنند.


XS
SM
MD
LG