لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ تهران ۰۷:۳۵

فراخوان جنتی عطایی برای حمایت از دانشجویان زندانی


ابی نيز می گويد برای اولين بار است که از يک فراخوان حمايت می کند او اعتقاد دارد شرايط امروز پر رنگ تر از گذشته است.

ايرج جنتی عطايی، ترانه سرای ساکن لندن، با انتشار فراخوانی، خواستار حمايت از دانشجويان زندانی شده است.


به اعتقاد آقای جنتی عطايی اين فراخوان در زمانی منتشر شده است که دانشجويان ايرانی «در شرايط وحشتناکی به سر می برند و شديدتر و عريان تر سرکوب می شوند.»


جنتی عطایی در گفت و گويی با برنامه «نگاه تازه» راديو فردا می افزايد:«گويا جهان هم در اين سرکوب رويش را به سمت ديگری کرده و در يک بده بستان ديگری دنبال منافع خودش است.»


با گذشت بيش از پنجاه روز از بازداشت گروهی از دانشجويان چپگرای دانشگاه های ايران که خود را دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب ناميده اند، عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از آزادی زود هنگام يازده تن از اين دانشجويان با صدور قرار تامين خبرداد، اما خانواده اين دانشجويان بازداشت شده به راديو فردا گفته اند که نمی توانند وثيقه های مورد نظر دادگاه انقلاب را تامين کنند، همزمان با انتشار اين خبر مقام های امنيتی جمهوری اسلامی پانزده دانشجوی ديگر را در تهران دستگير کردند.


«گويا جهان هم در اين سرکوب رويش را به سمت ديگری کرده و در يک بده بستان ديگری دنبال منافع خودش است.»
جنتی عطایی

ايرج جنتی عطايی، اين فراخوان را به شکل صوتی و نوشتاری بر روی وب سايت رسمی خودش قرار داده است و می گويد «به اين ترتيب قصد دارد با خانواده های اين دانشجويان همدلی کند تا بلکه امکان عملی آزادی ان ها فراهم شود.


او ادامه می دهد:«به گمانم خاموشی اين صدا ما را تا آينده ای دورتر به ياسی سياه تر دچار خواهد کرد.»


به اعتقاد اين ترانه سرا، پژواک صداهايی که به ظاهر در تبعيد «ته نشين شده اند»، در داخل شنيده و منعکس می شود.


او می گويد:«از دانشجويانی که دستگير شده و آزاد شده اند، پيام های دريافت کرده ام، گفتند که چقدر فعاليت هايی که در خارج از کشور برای آزادی آن ها می شود، در روحيه آن ها تاثير دارد و چقدر آن ها را در آن سياه چال ها با نوری هر چند دور آشنا می کند، اما به هر روی اين سياهی مطلق را فرو می شکند.»


حمایت داریوش و ابی


«ما حمايت می کنيم ما خط نمی دهيم، ما نسخه برای داخل نمی پيچيم، قهرمانان در آن داخل هستند.»
داریوش

آنگونه که ايرج جنتی عطايی می گويد تا کنون چهره های بسياری از اين فراخوان حمايت کرده اند. از جمله حاميان اين فراخوان، داريوش و ابی خوانندگان موزيک پاپ ايرانی هستند.


داريوش معتقد است که همبستگی با دانشجويان بايد در لباس دموکراسی شکل بگيرد او سپس به برنامه نگاه تازه راديو فردا می گويد:«ما حمايت می کنيم، ما خط نمی دهيم، ما نسخه برای داخل نمی پيچيم، قهرمانان در آن داخل هستند.»


ابی نيز می گويد برای اولين بار است که از يک فراخوان حمايت می کند او اعتقاد دارد شرايط امروز پر رنگ تر از گذشته است و می افزايد :«بسيار خوشحالم که اين فراخوان برای دانشجويان بوده است، برای اينکه دانشجويان همه مسايل را در زندگی لمس می کند، به خصوص نبود آزادی را و اين را می خواهد به مردم خودش منتقل کند. آن ها می توانند راهنمايی بکنند باقی جامعه را به همين دليل از نظر من علاقه به دانشجو بی دليل نيست.»


ابی و داريوش در کنار اين فراخوان بر نقش منحصر به فرد ترانه، آهنگ و آواز در پيوند با تحولات اجتماعی معاصر تاکيد می کنند و معتقدند با ابزار موسيقی می توان به جنگ سياهی ها رفت.


« درباره اين فراخوان نظرات خود را با شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۴۱۱۴ و يا با ايميل آدرس javanan@radifarda.com در ميان بگذاريد.»


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG