لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۲۷

سبک شناسی عنصری


کتاب طرز عنصری، که درهفته گذشته منتشر شد، تلاشی است ارزنده در باب سبک شناسی شعر کلاسيک فارسی.


مباحث سبک شناسی در شعر کلاسيک فارسی با کتاب سبک شناسی ملک الشعرای بهار آغاز شد و در پژوهش های محققانی چون قزوينی، خانلری و شفيعی کدکنی ادامه يافت.


عنصری، قصيده سرای بزرگ دهه های پايانی قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری، از چهره های درخشان سبک خراسانی است و طرز عنصری می کوشد تا زبان و شعر او را بر مبنای معيارهای آکادميک سبک شناسی بررسی کند

عنصری، قصيده سرای بزرگ دهه های پايانی قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری، از چهره های درخشان سبک خراسانی است و طرز عنصری می کوشد تا زبان و شعر او را بر مبنای معيارهای آکادميک سبک شناسی بررسی کند.


اين کتاب را محمد غلامرضايی تاليف کرده است.


کشکول تجربه های مفتون امينی


هفته گذشته خبر انتشار کشکول، مجموعه نوشته های مفتون امينی در باب فلسفه، زبان و شعر و شاعری، با استقبال محافل فرهنگی ايران رو به رو شد.


نزديک به نيم قرن حضور فعال مفتون امينی در شعر معاصر فارسی با تجربه چشم اندازهای متنوع مشخص می شود.


اغلب شعرهای نخستين دفتر شعر مفتون امينی در دهه چهل در قوالب کلاسيک سروده شدند. مفتون امينی در همان دهه به شعر نيمائی روی آورد و پس از انتشار چند مجموعه موفق در اين عرصه شعر آزاد شاملوئی را تجربه کرد.


شعر مفتون امينی در دهه های پس از انقلاب به تجربه های پست مدرن و شعر حجم نزديک شد.


تجربه های متنوع مفتون امينی در عرصه شعر در مجموعه شعرهای درياچه، کولاک، انارستان، فصل پنهان، يک تاکستان احتمال، سپيدخوانی روز، عصرانه در باغ رصدخانه، من و خزان و تو به زبان فارسی و چند مجموعه شعر به زبان ترکی آذربايجانی گرد آمده اند.


نوشته های مفتون امينی در باره شعر و شاعری در سی سال گذشته حاصل تجربه های متنوع او را به نسل های جوان تر منتقل می کنند.


داماد و وزير دربار ناصرالدين شاه در ميانه عمر شيفته صفی علی شاه، قطب و مراد يکی از پر جمعيت ترين فرقه های تصوف شد، از قدرت دل کند، جامه قناعت صوفيان در بر کرد و در اين عرصه به مقامی بلند دست يافت و جانشين مراد خود شد

خاطرت شاهزاده درويش


شاهزاده علی خان ظهيرالدوله از محبوب ترين چهره های عصر قاجار بود.


داماد و وزير دربار ناصرالدين شاه در ميانه عمر شيفته صفی علی شاه، قطب و مراد يکی از پر جمعيت ترين فرقه های تصوف شد، از قدرت دل کند، جامه قناعت صوفيان در بر کرد و در اين عرصه به مقامی بلند دست يافت و جانشين مراد خود شد.


کتاب خاطرات و سفرنامه ظهيرالدوله، که در هفته گذشته منتشر شد، خاطرات شاهزاده قاجار را به دورانی که حاکم همدان و کرمانشاه بود، در بر دارد.


اين کتاب با ويراستاری دکتر سيف الله وحيد نيا منتشر شده است.


پوشاک رنگارنگ اقوام ايرانی


هشت هزار سال تاريخ پوشاک اقوام ايرانی تاليف مهرآسا غيبی منبعی است ارزشمند در عرصه مردم شناسی.


مردم شناسان علاوه بر موقعيت و محيط جغرافيایی فرهنگ، سنت، باورها و ارزش های اخلاقی، دينی و مدنی را در تنوع الگوهای پوشاک موثر می دانند.


محيط جغرافيايی ايران از کوهستان ها و کوهپايه های بلند و سرد تا دشت های معتدل و صحراهای گرم را در بر می گيرد.


ايران در بستر تاريخ خود همواره سرزمين اقوام، زبان ها و فرهنگ های متنوع بوده و با تمدن ها و فرهنگ های همجوار رابطه ايی نزديک داشته است.


تنوع و گوناگونی فرهنگی و جغرافيایی و تاثير پذيری از فرهنگ های همجوار در الگوهای پوشاک مردم ايران نيز طيفی متنوع و رنگارنگ پديد آورده است.


۱۳ فصل کتاب هشت هزار سال تاريخ پوشاک اقوام ايرانی، که در هفته گدشته منتشر شد، اطلاعات جالبی در باره تحول الگوهای پوشاک در تاريخ ايران به دست می دهند.


XS
SM
MD
LG