لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۳۰

آگاهی و فروپاشی ذهن دو جايگاهیهفته گذشته با انتشار کتاب سوم از مجموعه سه جلدی خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جايگاهی، اثر ارزشمند جوليان جينز، متن کامل يکی از تفکربرانگيزترين آثار معاصر در عرصه شناخت شناسی در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت .اين کتاب با بررسی برخی مفاهيم بنيادين فرهنگ بشری، از آغار تا سال های پايانی قرن بيستم، نسبت عقل نقاد، خودآگاهی و بينش علمی را با ميراث دينی و تفکر خرد گريز تحليل می کند.در ۶ فصل کتاب، کارکرد شک آگاهانه در ارتقاء فرهنگ بشری و چالش عقل نقاد با يقين های نقد ناشده تحليل شده است.نويسنده بر آن است که فرهنگ بشری در آستانه قرن بيست و يکم آمادگی آن را دارد که با رها شدن از تفکر دو بنی و ذهنيت دو جايگاهی گذشته، ميراث ذهنی خود را نقد کند .مجموعه سه جلدی خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جايگاهی را گروهی از مترجمان از جمله دکتر خسرو پارسا، پژوهشگر معتبر ايرانی، به فارسی برگردانده اند .شعر را چگونه بخوانيمشعر را چگونه بخوانيم، مجموعه ای از مقالات شاعر مطرح معاصر کاظم سادات اشکوری در باره شعر و شاعری منتشر می شود .اشکوری از دهه ۴۰ تا کنون مجموعه شعرهای شب ها، از دم صبح، با ماسه های ساحل، آن سوی چشم انداز، از برکه ها به آينه، رگبار آفتاب، چهار فصل و در کنار جاده پاييزی را منتشر کرده است .چاپ دوم کتاب قاصد روزان ابری اشکوری درباره نيما، فروغ، سپهری و شاملو نيز در دست انتشار است.مهره مهر فرخ زاد


مجوز انتشار کتاب مهره مهر تاليف پوران فرخ زاد صادر شد. مهره مهر تحقيقی است در باره ميتراييزم.آيين ميترا، در متن فرهنگ اقوام آريايی پديد آمد، در دوره ساسانيان در ايران به اوج رسيد و دامنه نفوذ آن تا مرکز امپراتوری رم گسترش يافت .کارشناسان تاريخ اديان بر آنند که ميتراييزم در پيدايی و شکل گيری آيين ها، باورها، مراسم ، مفاهيم و اساطير مسيحيت نقش و سهم بزرگی داشته است .سعدی به روايت يوسفی


انتشار کتاب غزل های سعدی به تصحيح دکتر غلامحسين يوسفی در هفته گذشته بحث در باره شيوه تصحيح نسخه های خطی آثار کلاسيک فارسی را به بحث روز برخی محافل آکادميک ايران بدل کرد .محمد علی فروغی، اديب و پژوهشگر نامدار ايرانی، نخستين کس بود که آثار سعدی را بر مبنای نسخه خطی ابوبکر بيستون تصحيح و منتشر کرد.کارشناسان روايت فروغی را يکی از بهترين نمونه های تصحيح آثار کلاسيک ارزيابی می کنند .دکتر يوسفی نسخه خطی موجود در موزه آستانه قدس رضوی را، که در سال ۷۶۶ هجری نوشته شده است، مبنای تصحيح غزليات سعدی قرار داد .در نشستی که به مناسبت انتشار غزل های سعدی به روايت دکتر يوسفی در شهر کتاب برگزار شد، چند تن از اعضاء فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استادان دانشگاه، با مقابله روايت فروغی و يوسفی درباره شيوه اين دو محقق برجسته سخن گفتند.غلامحسين يوسفی در سال ۱۳۰۶ در مشهد چشم به جهان گشود و پس از اتمام تحصيلات خود در زبان و ادب فارسی در دانشگاه مشهد به تدريس پرداخت .از آثار يوسفی می توان به کتاب هايی چون ابومسلم سردار خراسان، کاغذ زر، تحقيق درباره سعدی و شيوه نقد ادبی اشاره کرد .دکتر يوسفی در سال ۱۳۶۹ رخت از اين سرای برکشيد.


XS
SM
MD
LG