لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۱۴:۰۷

نشر وکتاب در هفته گذشته


نشر وکتاب در هفته گذشته

از پست و بلند ترجمه


هفته گذشته، با انتشار جلد دوم کتاب از پست و بلند ترجمه، چهل مقاله، مصاحبه و درسگفتار کريم امامی در دسترس علاقمندان قرار گرفت.همزمان با انتشار اين کتاب چاپ سوم جلد اول آن نيز منتشر شد.


کريم امامی، که در تير ماه سال گذشته در سن ۷۴ سالگی چشم از اين جهان فروبست، از معتبرترين مترجمان ايران بود امامی علاوه بر ترجمه در عرصه های کتاب شناسی و صنعت نشر نيز کارشناسی برجسته بود

کريم امامی، که در تير ماه سال گذشته در سن ۷۴ سالگی چشم از اين جهان فروبست، از معتبرترين مترجمان ايران بود. امامی علاوه بر ترجمه در عرصه های کتاب شناسی و صنعت نشر نيز کارشناسی برجسته بود.


ترجمه امامی را از کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فيتز جرالد از نمونه های موفق ترجمه متون ادبی به شمار می آورند.


کريم امامی با ترجمه اين رمان و ترجمه آثاری چون با خشم به ياد آر نوشته جان آزبری، آپارتايد اثر الکس لاگوما و ماجراهای شرلوک هلمز تسلط خود را بر زبان های انگليسی و فارسی نشان داد.


متونی که در دو مجلد از پست و بلند ترجمه گردآوری شده اند، تجربه ها و نظريات امامی را در باره مباحثی چون دشواری های ترجمه ادبی، فرهنگ نويسی، کپی رايت و ويرايش در برمی گيرند.


در مناقب حضرت خداوندگار


انتشار رساله سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگار در هفته گذشته با استقبال پژوهشگران تاريخ و ادب کلاسيک فارسی و دوستداران عرفان ايرانی رو به رو شد.


زندگی بزرگان ادب و فرهنگ کلاسيک فارسی، به دليل گريز سنتی ايرانيان از زندگی نامه نويسی، غيبت نگاه عينی و علمی و اسطوره سازی از چهره های مشهور در هاله ائی از ابهام مانده است.


رساله سپهسالار قديمی ترين منبع در باره جلاالدين محمد مولوی است و توفان های فکری صاحب مثنوی و ديوان کبير شمس را از منظر شاهدی عينی، اما شيفته، روايت می کند.


رساله سپهسالار چون ديگر متون اين ژانر در فرهنگ کلاسيک فارسی از نگاه عينی و اسلوب گزارشی بی بهره است اما قديمی ترين متنی است که ناظری شيفته در باره مولوی تاليف کرده است

اين کتاب را فريدون ابن احمد سپهسالار نوشته است که ۴۰ سال از شاگردان نزديک و مريدان پا بر جای مولوی و شاهد دست اول زندگی او بود.


رساله سپهسالار چون ديگر متون اين ژانر در فرهنگ کلاسيک فارسی از نگاه عينی و اسلوب گزارشی بی بهره است اما قديمی ترين متنی است که ناظری شيفته در باره مولوی تاليف کرده است.


رساله سپهسالار با مقدمه و ويرايش محمد افشين وفائی منتشر شده است.


نهضت های هم پيوند و بدرالدين


نهضت های آرمانی هم پيوند و بدرالدين تاليف رحيم رئيس نيا، يکی از مهم ترين جنبش های سياسی، اجتماعی و مذهبی قرون وسطای اسلامی را تحليل می کند.


جنبش بدرالدين در اواخر قرن هشتم و اوائل قرن نهم هجری در امپراطوری عثمانی پا گرفت و چون اغلب جنبش های اعتراضی در قرون وسطای اسلامی با بدعت گذاری و شعار عدالت اجتماعی همراه بود.
محبوبيت رهبر جنبش در فرهنگ و ادبيات ترکی تا قرن بيستم دوام آورد و ناظم حکمت منظومه ائی بلند در ستايش او سرود.


مولف کتاب از مورخان پرکار ايرانی است که تاليف و ترجمه بيش از ۴۰ کتاب از جمله آذربايجان در بستر تاريخ ايران، دو مبارز جنبش مشروطه، زمينه های اجتماعی و اقتصادی جنبش مشروطه، تاريخچه نهضت های رهائی بخش و ايران و عثمانی در آستانه قرن بيستم را در کارنامه خود ثبت کرده است.


سياست شاعرانه آنارشيزم


کتاب آنارشيسم، سياست شاعرانه، اثر هربريت ريد، نسبت شعر و سياست و آزادی و اختيار را از منظر يکی از مطرح ترين متفکران قرن بيستم انگليس تحليل می کند.


هربرت ريد از چهره های اثر گذار اروپا در عرصه نقد و نظريه ادبی، تئوری هنر و فلسفه اجتماعی است و برخی از آثار او از جمله کتاب معنای هنر به فارسی ترجمه شده است

هربرت ريد از چهره های اثر گذار اروپا در عرصه نقد و نظريه ادبی، تئوری هنر و فلسفه اجتماعی است و برخی از آثار او از جمله کتاب معنای هنر به فارسی ترجمه شده است.


آنارشيزم، سياست شاعرانه ۷ مقاله هربرت ريد از جمله فلسفه آنارشيزم، اگزيستانسياليزم، مارکسيزم و آنارشيزم، پارادوکس آنارشيزم و فرازهائی در باب آزادی را در بر می گيرد.


اين کتاب را حسين چاوشيان به فارسی برگردانده است.


XS
SM
MD
LG