لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ تهران ۱۳:۵۹

قاضی ناﺻﺮ ﺳﺮاج به ریاست ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرسی ﻛﻞ ﻛﺸﻮر منصوب ﺷﺪ


آﯾﺖ ﷲ صادق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ، رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ایران قاضی ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮاج را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
ناصر سراج جانشین مصطفی پور محمدی می شود که سمت وزیر دادگستری در کابینه حسن روحانی به او واگذار شده است.
قاضی ناصر سراج تاکنون معاون امنیت غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور بوده و قضاوت در بسیاری از پرونده های اقتصادی از جمله پرونده موسوم به فساد 3 هزار میلیارد تومانی را برعهده داشته است.
XS
SM
MD
LG