لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۶

معاون ستاد کل ارتش ایران: ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم تشکیل می شود


مسعود جزایری، ﻣﻌﺎون ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ایران از برنامه ایجاد ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم خبرداده است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش خبرگزاری اﯾﺴﻨﺎ، ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺰاﯾﺮی درجلسه ای با عنوان "ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم" گفته است که تشکیل این قرارگاه بر اساس ساختار جدیدی در ستاد کل نیروهای مسلح در سراسر کشور در نظر گرفته شده و ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی آن، ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ ای خواهد بود. اوا فزوده است ﮐﻪ "ﺟﻤﻌﯽ از اصحاب رﺳﺎﻧﻪ در این کمیته درمورد فعالیت های رسانه ای دشمن، دید روشنی پیدا می کنند و ﺳﭙﺲ برای آﮔﺎھﯽ ﺑﺨﺸﯽدر ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ خواهند کرد."
XS
SM
MD
LG