لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ تهران ۲۰:۵۴

احمدي نژاد نهاد ايدئولوژيك امور تربيتي را مجددا در مدارس احيا كرد: نظر يك كارشناس امور آموزشي


(rm) صدا | [ 3:46 mins ]
محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه در جلسه اخذ راي اعتماد به وزراي باقيمانده دولت در مجلس هفتم گفت: نامزد او براي سرپرستي وزارت آموزش و پرورش، اين وزارتخانه را از مسائل سياسي كه سالها گريبانگير آن بوده خارج مي كند. دكتر سعيد پيوندي جامعه شناس آموزش و پرورش در مصاحبه با راديو فردا اين اظهارات را در تناقض با رفتار حكومت احمدي نژاد مي داند كه بلافاصله پس از در دست گرفتن قدرت، نهاد امور تربيتي را در مدارس احيا كرد. به گفته آقاي پيوندي امور تربيتي كه از ابتداي پيروزي انقلاب به عنوان نهاد فشار ايدئولوژيك بر دانش آموزان و معلمان عمل مي كرد و در دوره آقاي خاتمي از وزارت آموزش و پرورش حذف شده بود، وظيفه تربيت نسل جديد با ارزش ها و فرهنگ جديد اسلامي را بر عهده داشت. محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه در جلسه اخذ راي اعتماد به وزراي باقيمانده دولت در مجلس هفتم گفت: نامزد او براي سرپرستي وزارت آموزش و پرورش، اين وزارتخانه را از مسائل سياسي كه سالها گريبانگير آن بوده خارج مي كند. دكتر سعيد پيوندي جامعه شناس آموزش و پرورش در مصاحبه با راديو فردا اين اظهارات را در تناقض با رفتار حكومت احمدي نژاد مي داند كه بلافاصله پس از در دست گرفتن حكومت، نهاد امور تربيتي را در مدارس احيا كرد. به گفته آقاي پيوندي امور تربيتي كه از ابتداي پيروزي انقلاب به عنوان نهاد فشار ايدئولوژيك بر دانش آموزان و معلمان عمل مي كرد و در دوره آقاي خاتمي از وزارت آموزش و پرورش حذف شده بود، وظيفه تربيت نسل جديد با ارزش ها و فرهنگ جديد اسلامي را بر عهده داشت. دكتر سعيد پيوندي: پس از استقرار جمهوري اسلامي، وزارت آموزش و پرورش از جمله نهادهايي بود كه مورد توجه بسيار اساسي حكومت جديد قرار گرفت، از اين جهت كه فكر مي شد آموزش و پرورش نسل جديدي را بايد با ارزش ها و فرهنگ اسلامي تربيت كند و تا حدود همه آينده كشور را در گروي كاركرد درست آنچه كه خودشان كاركرد اسلامي نظام آموزشي نام گذاشته بودند، مي دانستند. اگر توجه كنيد در اوايل انقلاب كليدي ترين شخصيت هاي جمهوري اسلامي در پست وزارت آموزش و پرورش قرار مي گرفتند يعني شخصيت هاي بسيار سياسي. اولين وزير آموزش و پرورش آقاي رجايي است يا بعد آقاي باهنر مي آيند كه همه شخصيت هايي هستند كه كاملا سياسي بودند و بعد از آن هم مسائل آموزش و پرورش هميشه درگير مسائل سياسي بود، زيرا حكومت جمهوري اسلامي مي خواست از طريق نظام آموزش و پرورش يك ايدئولوژيك و فرهنگ مجموعه ارزشي خيلي خاصي را به دانش آموزان القا كند و آنها را از اين طريق تربيت كند و نسل جديد آنچه كه خودشان فرد اسلامي جديد مي نامند را از اين طريق تربيت كنند. به همين ترتيب مي شود گفت هيچ وقت در 25 سال گذشته آموزش و پرورش يك حوزه كاملا خنثي و غير سياسي نبوده و شديدا درگير مسائل سياسي روزمره ايران بوده براي اين كه اين تصميمي بوده كه نهاد سياسي در ايران گرفته بوده در برخورد با مدرسه و نظام آموزشي. ليلي صدر (راديو فردا): شما فكر مي كنيد اكنون علت اين كه ترجيح مي دهند آموزش و پرورش از يك نهاد سياسي به يك نهاد غيرسياسي تبديل شود چيست؟ دكتر سعيد پيوندي: يك تناقضي است در بيان اين مساله. زيرا از يكسو در گفتمان آقاي احمدي نژاد، در برنامه هايش و در معرفي وزير جديد، خواست هاي سياسي خيلي روشن مطرح مي شود. براي مثال دولت آقاي خاتمي و در زمان وزارت حاجي، مثلا امور تربيتي را كه يك نهاد كاملا سياسي و ايدئولوژيك در مدارس بود و يك ابزاري بود براي فشار به دانش آموزان و نظارت سياسي و ايدئولوژيك بر دانش آموزان و معلمان و حتي به صورت يك نهاد جاسوسي درآمده بود، اين را بالاخره توانستند تعطيل كنند به خاطر اثرات و كاركرد زيانبخشش و اولين برنامه هاي اين وزير و آقاي احمدي نژاد اين بود كه اتفاقا اين نهاد كاملا سياسي و ايدئولوژيك را كاملا احيا كند و در برنامه اش هم كه در برابر مجلس ارائه كرده، اين مساله را مطرح كرد. بنابراين تناقض اول ديده مي شود كه از يكسو برنامه اي كه ارائه مي شود كاملا سياسي و ايدئولوژيك است يعني بازگشت به همان دوران دهه اول و دوم كه آموزش و پرورش دوران بسيار مشكلي داشت از نظر تحت فشار ايدئولوژيك و سياسي بودن و از سوي ديگر گفته مي شود كه اين وزير غير سياسي است.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG