لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۴۴

نظرات دو عضو شوراي هماهنگي در باره فضاي تفاهم آميز همايش اتحاد جمهوريخواهان در برلين


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): بسياري همايش اتحاد جمهوريخواهان در برلين را تجربه اي تازه براي اوپوزيسيون خارج از كشور ناميدند زيرا صدها تن از فعالان سياسي و استادان دانشگاه و متخصصان و پژوهشگران از شهر و ايالت هاي مختلف آمريكا و اروپا و ايران و از طيف هاي مختلف سياسي و نظري، در فضائي دوستانه و در مدتي كوتاه، نظرات يكديگر را شنيدند، بحث و پيشنهادهاي خود را مطرح كردند و برخلاف آنچه بارها در ميان اوپوزيسيون ايران در خارج از كشور پيش آمده بدون آنكه كسي بخواهد ديگري را حذف كند. دلايل اين تفاهم و آرامش در اوپوزيسيون را از حسين علوي، عضو شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان پرسيدم. حسين علوي (عضو شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان، برلين): يكي از دلايل تفاهم بالاي همايش اتحاد جمهوريخواهان درك واقعبينانه تري بود كه اساسا فعالان سياسي در خارج از كشور از دمكراسي داشتند به اين معني كه گردهمائي امكان ندارد حداكثر خواسته ها و انتظارات خود را مطرح كنند و بر سر آن مبارزه كنند و به آن برسندو در ضمن تا حدودي يك ذهن تفكيكي هم پديد آمده در دست اندركاران سياست كه هر مسئله را در زمان خود و به اندازه خود مطرح كنند براي اينكه بشود نتيجه گرفت. اين يك عامل. عامل ديگر پروسه دمكراتيكي بود كه براي برگزاري همايش به اجرا در آمد. يعني از شش ماه قبل گروه هاي كار داوطلبانه تشكيل شد و به كمك اينترنت و تكنيك پل تاك Pal Talk يعني شركت در اطاق هاي بحث از راه دور، بر سر همه مسائل سياسي و نظري و تشكيلاتي بحث هاي مفصل انجام گرفت و پيش نويس طرح ها به طور دمكراتيك با نظرخواهي از صدها نفر از دست اندركاران اتحاد جمهوريخواهان تهيه شد. و به همين دليل هم در خود همايش مسائل قابل حل تا حدود زيادي بر سر آنها بحث شده بود و حل شده بودند. عامل سومي كه باعث سطح بالاي تفاهم و آرامش اين گردهمائي بزرگ بود، در حقيقت تپيدن نبض ايران در درون همايش بود. يعني شركت كنندگان بسيار مايل بودند و خواست شان اين بود كه بتوانند در تحولات و مسائل سياسي روز ايران اثر گذار باشند و اين اجلاس بتواند اثر گذار باشد به همين دليل مجموعه نگراني ها و اين تمايل اثر گذاري و ارتباط زنده با مسائل ايران به همايش حد زيادي از تفاهم و آرامش و برخورد دوستانه و منطقي و دمكراتيك را مي بخشيد. ش.ف.: بسياري از شركت كنندگان در همايش سالهاست كه در خارج از كشور به سر مي برند و با فرهنگ و زندگي غرب از نزديك آشنائي دارند. از مهران براتي، عضو شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان مي پرسم تا چه حد زندگي در غرب و آشنائي با فعاليت احزاب و اوپوزيسيون سياسي در كشورهاي غربي بر فضاي تفاهم آميز همايش تاثير داشته است. مهران براتي: فرهنگ غالب نيروهاي سياسي ايران عمدتايك فرهنگ سرنگوني بود ونه يك فرهنگ ارزشي. من فكر مي كنم اقامت در كشورهاي اروپا و آمريكا به خصوص براي نيروي سياسي كه در ايران فقط در شرايط غير آزاد زندگي كرده و در زندان ها بود و كار زيرزميني كرده بود و كار مخفي كرده بود و به هيچ تشكيلات باز و علني و به هيچ گونه جوابگوئي شفاف احتياج نداشت، تجربه زندگي در غرب و چگونگي گرفتن مشروعيت توسط اعضا و طرفدارانشان، حتما بسيار تاثير گذار در اين تغيير و تحولات بوده كه براي اولين بار اين نيروي جمهوريخواه براي اين تشكيل شود كه يك برنامه سرنگوني و جابه جائي قدرت را در برنامه كار خود قرار دهد، روي يك پلاتفورم ارزشي توافق كرده كه روي اين پلاتفورم ارزشي چگونگي دسترسي به دمكراسي و معيار هاي دمكراتيك طولاني و درازمدت را براي جامعه خودش بررسي بكند و مسئله جابه جائي قدرت، مسئله از بديل سياسي به بديل قدرت شدن را طبق موازيني به كار ببرد كه در فرهنگ مدرن جامعه امروز غرب و در فرهنگ مدرن و امروز جامعه جهاني رايج است و نه از طريق سلطه و نه از طريق كارهاي زيرزميني نه از طريق زد و بند، بلكه بسيار شفاف از طريق مشروعيت گرفتن مدرن از يك اكثريت آگاه مردم. ش.ف.: مهران براتي، عضو شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان مي گويد بدون شك نحوه مبارزه سياسي در اكثر كشورهاي غرب در چگونگي تحول فكري اپوزيسيون سياسي ايران بسيار موثر بوده است. بسياري از شركت كنندگان همايش اتحاد جمهوريخواهان در برلين را تجربه اي تازه براي اوپوزيسيون خارج از كشور ناميدند زيرا صدها تن از فعالان سياسي و استادان دانشگاه و متخصصان و پژوهشگران از شهر و ايالت هاي مختلف آمريكا و اروپا و ايران و از طيف هاي مختلف سياسي و نظري، در فضائي دوستانه و در مدتي كوتاه، نظرات يكديگر را شنيدند، بحث و پيشنهادهاي خود را مطرح كردند. حسين علوي، عضو شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد تفاهم و آرامش اين كنفرانس ناشي از درك واقعبينانه تر نسبت به دمكراسي، ذهن تفكيكي نسبت به زمان و مكان لازم براي مطرح كردن مسائل و پروسه دمكراتيكي بود كه در جريان تدارك براي اين كنفرانس وجود داشت. مهران براتي، عضو ديگر شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان در مصاحبه با راديوفردا مي گويد زندگي طولاني در غرب، اعضاي اتحاد جمهوريخواهان را با روند دمكراتيك آشنا ساخته است. وي مي افزايد: در فرهنگ مدرن جامعه جهاني جابه جائي قدرت نه از طريق سلطه و نه از طريق كارهاي زيرزميني نه از طريق زد و بند، بلكه بسيار شفاف از طريق مشروعيت گرفتن مدرن از يك اكثريت آگاه مردم تامين مي شود.
XS
SM
MD
LG