لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۰۶

بررسي دلايل و نتايج عدم شركت مردم در انتخابات مجلس، از ديد يك ملي گرا


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): بسياري از گروه ها و شخصيت هاي سياسي در خارج و داخل كشور دست به تحريم انتخابات زده اند ودليل عمده اي كه براي چنين تحريمي عنوان مي شود، عبث بودن انتخابات است و ناكارائي منتخبان ملت در برابر كارآئي غير منتخباني كه قدرت را در دست دارند. حميد زوالنور، عضو هيات رئيسه نهضت مقاومنت ملي در پاريس، معتقد است قصد جمهوري اسلامي از برگزاي انتخابات فقط ترميم چهره خود در خارج از كشور است نه احترام به حقوق و راي مردم. حميد ذوالنور (عضو هيات رئيسه نهضت مقاومت ملي، پاريس): انتخابات براي چيست؟ به قول خودشان مجلس شوراي اسلامي، يعني اگر مجلس شوراي اسلامي به اصطلاح مركز تصميم گيري و مركز قدرت نباشد. يعني هيچ اعمال نظري نتواند بكند، شركتش در اين بيهوده است، مخصوصا در اين شرايط. به خاطر اينكه الان شما خودتان مي دانيد، چه جناح اصلاح طلب يا آن جناح محافظه كار، الان آن چيزي كه براي جمهوري اسلامي در مجموع مهم است اين است كه در خارج وانمود كنند كه مردم ايران در اين بازي جمهوري اسلامي يا در اين انتخابات شركت مي كنند يا از اين طريق بتوانند يك وجهه براي خود كسب كنند. و در اين چهارسال اخير و چندين سال گذشته هم ديديم كه مجلس شوراي اسلامي مركز هيچگونه واقعا تصميمگيري و اعمال قدرت و اعمال نفوذي نبوده. از اي جهت، حتي امروز من عرض كنم، فرض كنيم اگر مصدق زنده بود و ميرفت در مجلس اصلاحات، رژيم اسلامي كه يك رهبري دارد كه تمام دستگاه هاي قدرت دست اوست و آن وكيلي كه انتخاب مي شود، حتي از مصونيت سياسي و مصونيت پارلماني در اختيار ندارد، اين چه كاري مي تواند بكند؟ بنابراين شركت مردم در اين انتخابات فقط و فقط از نظر يك وجهه خارجي است كه بگويند مردم ايران در انتخابات شركت مي كنند و بتوانند اين را از نظر بين المللي براي خودشان يك وجهه اي كسب كنند. وقتي اين را با واقعيت وفق نمي دهدبنابراين شركت نكردن مردم در انتخابات نشانه يك نوع عدم اعتناي مردم است به اين جمهوري اسلامي. ع.س.: وقتي كه مردم شركت نكنند در انتخابات به هرحال يك قدرت يكپارچه اي در مجلس از همين محافظه كاران به وجود مي آيد. آن وقت بايد چكار كرد؟ آن وقت مردم چه مي كنند؟ حميد ذوالنور: فرض كنيد در اين چهار سال كه قدرت يكپارچه نبوده چه كار كرده؟ اصلا مجلس را مورد احترام قرار ندادند حتي با وجود اينكه بسياري از نمايندگان مجلس خودشان اعتبار هاي اينها را تصويب كردند، شركت نكردند. تمام هم و كوشش جمهوري اسلامي اين است كه بگويد مردم در بازي ما يعني در انتخابات شركت مي كنند و اين بي اعتبار كردن جمهوري اسلامي است اگر شركت نكنند. يعني شركت نكردن مردم، حتي اگر يك نفر هم نيامده به مثابه يك نوع رفراندومي است كه مردم جمهوري اسلامي را مورد اعتنا قرار نمي دهند و شركت نمي كنند. ع. س.: بعدش چه خواهد شد؟ حميد ذوالنور: بعدش؟ بعدش مسلم است ممكن است هيچي نشود ولي يك قدم مبارزه به عنوان بي اعتنا نشان دادن مردم به جمهوري اسلامي است. اگر شركت كنند چي مي شود؟ آن هم فرقي نخواهد كرد. فقط شركت نكردن... خوب خيلي از نماينده ها صحبت كردند. نماينده را مي برند زندان مي كنند و كوچكترين مخالفتي اگر بكنند مي گيرند مورد ضرب و فشار و توهين قرار مي دهند. حالا اينها همه گذشته. حالا اگر شركت كنند چي مي شود؟ فقط اين است كه مردم در بازي جمهوري اسلامي شركت كردند و بايد مردم ايران به دنيا نشان دهند كه در اين بازي جمهوري اسلامي سهيم هستند در حاليكه جمهوري اسلامي يك چيزي است كاملا بيگانه نسبت به مردم. بسياري از گروه ها و شخصيت هاي سياسي در خارج و داخل كشور دست به تحريم انتخابات زده اند ودليل عمده اي كه براي چنين تحريمي عنوان مي شود، عبث بودن انتخابات است و ناكارائي منتخبان ملت در برابر كارآئي غير منتخباني كه قدرت را در دست دارند. حميد زوالنور، عضو هيات رئيسه نهضت مقاومنت ملي در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد قصد جمهوري اسلامي از برگزاي انتخابات فقط ترميم چهره خود در خارج از كشور است نه احترام به حقوق و راي مردم. وي مي افزايد: مجلس شوراي اسلامي مركز هيچگونه واقعا تصميمگيري و اعمال قدرت و اعمال نفوذي نبوده است. وي مي افزايد: بنابراين شركت نكردن مردم در انتخابات نشانه يك نوع عدم اعتناي مردم است به اين جمهوري اسلامي، كه چيزي است كاملا بيگانه نسبت به مردم.
XS
SM
MD
LG