لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۴۱

موافقت دولت جمهوري اسلامي با تعويق انتخابات مجلس هفتم، از ديد يک عضو پارلمان اتحاديه اروپا


(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديوفردا): اوزان جيهون Ozan Ceyuon، نماينده پارلمان اروپا و سخنگوي حزب سوسيال دمکرات در اين مجلس، در گفتگويي با راديوفردا، موافقت دولت ايران در به تعويق انداختن انتخابات مجلس هفتم را گامي نمادين و با اهميت تلقي کرده است و در پيوند با سياست خارجي اتحاديه اروپا در مورد ايران گفته است که اين اتحاديه در برخورد با مسائل ايران، تا کنون جدي عمل نکرده است. شهرام ميريان (راديوفردا، کلن): در پي اظهار نظر چند شخصيت و سياستمدار اتحاديه اروپا در رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، که جملگي اين تصميم شوراي نگهبان را ضربه سنگيني بر روند مردمسالاري در ايران ارزيابي کرده اند، اوزان جيهون، سخنگوي داخلي حزب سوسيال دمکرات در پارلمان اروپا هم در گفتگو با راديوفردا به حمايت از همکاران خود در مجلس ايران پرداخته و اعتراض شديد خود را نسبت به کنار گذاشتن شمار کثيري از اصلاح طلبان از عرصه مبارزات انتخاباتي ابراز داشته است. اوزان جيهون در پاسخ اولين پرسش راديوفردا مبني بر موافقت دولت محمد خاتمي نسبت به تعويق انتخابات مي گويد: اقدامي که دولت ايران امروز به عمل آورد، اگرچه دستآوردهاي مهمي به دنبال نخواهد داشت، ولي از نظر سمبليک و نمادين، گامي است با ارزش. اوزان جيهون، نماينده پارلمان اروپا در ادامه اين گفتگو به تصميم اخير شوراي نگهبان در رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مي پردازد و مي گويد: اگرچه ايران همواره با مسائلي از اين دست روبرو بوده و ايجاد موانع در راه دمکراسي موضوع تازه اي در آن کشور نيست، ولي تاکيد مي کند که اقدام شوراي نگهبان با ارزش هاي دمکراسي و مردمسالاري همخواني ندارد. اوزان جيهون، نماينده ترک تبار از حزب سوسيال – دمکرات آلمان و نماينده آن کشور در پارلمان اروپا مي گويد: نمايندگان اين مجلس با انتشار بيانيه اي، ضمن ابراز همبستگي با همکاران خود در ايران، همچنين به گونه اي خويشتندارانه از اعمال تحريم هم سخن گفتند. وي سپس به انتقاد از سياست خارجي اتحاديه اروپا مي پردازد و متذکر مي شود که اين اتحاديه تا کنون راه و روشي جدي در قبال حکومت ايران در پيش نگرفته که ايرانيان از مردمسالاري برخوردار شوند. از اين روي پيشنهاد مي کند که به جاي اتحاديه اروپا، بهتر است آلمان، فرانسه و برخي ديگر اعضاي اين اتحاديه اقداماتي در اين راستا در ايران به عمل آورند. اوزان جيهون، سخنگوي داخلي حزب سوسيال – دمکرات در پارلمان اروپا، در ادامه گفتگو با راديوفردا، سياست خارجي اتحاديه اروپا در قبال ايران را يک دست و يکپارچه نمي داند و در پاسخ پرسشي در مورد اعزام ناظران انتخاباتي از سوي اتحاديه اروپا به ايران مي گويد: اگر قرار باشد چنين ناظراني به ايران فرستاده شوند، بهتر است که از آلمان و يا آن دسته از کشورهاي اتحاديه اروپا اعزام شوند که در ايران داراي مناسبات بازرگاني و اقتصادي هستند. به هر صورت، وي تاکيد مي کند که، هر گاه از نظر فني اين کار شدني باشد، گامي است مهم. اوزان جيهون Ozan Ceyuon، نماينده پارلمان اتحاديه اروپا و سخنگوي حزب سوسيال دمکرات در اين مجلس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که موافقت دولت جمهوري اسلامي در به تعويق انداختن انتخابات مجلس هفتم گامي نمادين و با اهميت است. وي در پيوند با سياست خارجي اتحاديه اروپا در مورد حکومت ايران مي گويد ه اين اتحاديه در برخورد با مسائل ايران، تا کنون جدي عمل نکرده است. وي به حمايت از همکاران خود در مجلس ايران مي پردازد و اعتراض شديد خود را نسبت به کنار گذاشتن شمار کثيري از اصلاح طلبان از عرصه مبارزات انتخاباتي ابراز مي دارد.
XS
SM
MD
LG