لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۵۱

عليرغم يافت نشدن تسليحات كشتار جمعي، وزير دفاع آمريكا از اقدام نظامي در عراق دفاع كرد


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريکا روز چهارشنبه درجريان توضيحات خود به يک کميته مجلس سناي آمريکا درمورد واقعيت برنامه تسليحاتي صدام حسين واين که چرا آمريکا تاکنون موفق به پيدا کردن سلاح هاي شيميائي يا ميکربي عراق نشده است، چند نظريه را مورد ارزيابي قرارداد. آقاي رامسفلد به کميته نيروهاي مسلح سناي آمريکا گفت نخستين نظريه اين است که ممکن است درآغازجنگ، عراق فاقد سلاح هاي کشتارجمعي بوده است. آقاي رامسفلد گفت من تصورمي کنم چنين احتمالي مي تواند وجود داشته باشد، اما قطعيت ندارد. توضيحات وزيردفاع آمريکا، نخستين اظهارات علني او از زماني است که ديويد کي، رئيس بازرسان تسليحاتي آمريکا درعراق، هفته گذشته به مجلس سنا گفت ديگرمعتقد نيست که درآغازجنگ ذخايري ازسلاح هاي کشتارجمعي درعراق وجود داشته است. نتيجه گيري آقاي کي، انتقادهاي دامنه دار از دولت پرزيدنت بوش را به خاطر عدم موفقيت درپيدا کردن سلاح هاي کشتارجمعي درعراق که بهانه اصلي تهاجم به عراق بود، افزايش داده است. آقاي بوش وعده داده است کميته اي براي تحقيق نسبت به خبرهاي اطلاعاتي درمورد وجود چنين سلاح هائي درعراق دردوران پيش ازآغازجنگ تشکيل دهد. وزيردفاع آمريکا درتوضيحات خود به کميته مجلس سنا گفت هنوزخيلي زود است درباره وضعيت سلاح هاي کشتارجمعي درعراق نتيجه گيري نهائي کرد. آقاي رامسفلد گفت او همچنان احتمال مي دهد که صدام حسين داراي مواد و امکاناتي براي توليد سريع سلاح هاي شيميائي يا ميکربي بوده است. وي افزود اين احتمال وجود دارد که عراق داراي مقاديراندکي عوامل ميکربي يا شيميائي بوده وتوانائي آن را داشته است که سريعا دست به توليد چنين سلاح هائي بزند. ما سرانجام ممکن است ظرف ماه هاي آينده اين سلاح ها را پيدا کنيم. وزيردفاع آمريکا همچنين اين نظريه را ارائه کرد که سلاح هاي ممنوعه درعراق وجود نداشته وتمامي اين قبيل سلاح ها ويا بخشي ازآن ها به يک يا چند کشورديگرمنتقل شده است. آقاي رامسفلد افزود: مي توان گفت اين سلاح ها وجود داشته، اما ازهم پخش ومتفرق شده ودرسراسرعراق پنهان گرديده است وصدام حسين جهانيان وکشورهاي همسايه را فريب داده که داراي سلاح هاي کشتارجمعي بوده است. دانالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا از اقدام نظامي آمريكا در عراق دفاع کرد و گفت به رغم يافت نشدن جنگ افزارهاي کشتار جمعي در عراق، جهان اکنون و بدون حضور صدام در قدرت امن تر است. دانلد رامسفلد روز چهارشنبه در کميته خدمات نيروهاي مسلح در سنا گفت من متقاعد شده ام که کار رئيس جمهوري آمريکا در عراق، کار درستي بوده است. به گفته آقاي رامسفلد مردم عراق امروز و به خاطر حمله نظامي به کشورشان بمراتب وضعيت بهتري دارند. وزير دفاع آمريكا اين نظريه را ارائه كرد كه احتمالا تسليحات ممنوعه در عراق وجود نداشت و تمامي يا بخشي از آنها به يك يا چند كشور ديگر انتقال يافته است. رامسفلد گفت مي توان گفت اين سلاحها وجودداشته ولي پخش و متقرق شده و در سراسر عراق پنهان شده است و صدام حسين جهانيان و كشورهاي همسايه را فريب داده كه داراي تسليحات كشتار جمعي بوده است.
XS
SM
MD
LG