لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۲۰

عليرغم تبليغات تلويزيون، دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) شركت در انتخابات را تحريم كرد


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): صدا و سيماي جمهوري اسلامي در شمار نامها و تشکل‌هايي که مردم را به شرکت در انتخابات هفتم فرا مي‌خوانند، نام دفتر تحکيم وحدت را هم مکرر ذکر کرد. دفتر تحکيم وحدت تشکيلات سراسري انجمن هاي اسلامي دانشجويان، دو سال پيش دچار انشعابي شده که بر اثر آن اقليتي که طرفدار نهادها و ساختارهاي اصلي نظام جمهوري اسلامي بودند، به عنوان طيف شيراز دفتر تحکيم وحدت شناخته شدند و اکثريتي که منتقد نظام بودند به عنوان طيف علامه دفتر تحکيم وحدت. به دليل عدم فعاليت چشمگير و تحرک طيف شيراز دفتر تحکيم وحدت و شمار اندک اعضاي آن نسبت به طيف علامه و همچنين طرفداري طيف شيراز از رهبر جمهوري اسلامي و نهادهاي منصوب او، اين طيف به عنوان جنبش دانشجويي ايران شناخته نشد و جز در موارد نادري چون متن خبرهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي، تقريبا هيچ نشاني از آن در سطح جامعه نبوده است. و برعکس به دليل فعاليت و تحرک چشمگير طيف علامه، که اکثريت تشکيلات سراسري دانشجويي موجود ايران را شامل مي‌شود، و همچنين موضع و حرکت انتقادي اين طيف نسبت به حکومت، طيف علامه دفتر تحکيم وحدت نمودار جنبش دانشجويي موجود ايران با مجموعه ويژگيهاي شناخته شده يک جنبش دانشجويي شد و به همين سبب کمتر از پسوند طيف علامه در خطاب قرار دادن و ناميدن اين اکثريت تشکيلات سراسري دانشجويي ايران استفاده شد. بنابراي براي شناسايي و معرفي هر يک از دو طيف اقليت و اکثريت دفتر تحکيم وحدت، کمتر از پسوند طيف شيراز يا طيف علامه استفاده شده و تدريحا اين پسوندها در بسياري از موارد حذف شده است. مهدي اميني زاده از اعضاي شواري مرکزي دفتر تحکيم وحدت طيف علامه در گفت و گو با راديو فردا براي پرهيز از هر گونه سوء تفاهم در افکار عمومي موضع دفتر تحکيم وحدت همچنان تحريم انتخابات است. مهدي اميني زاده (عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت): در مورد انتخابات پس فردا، جمعه اول اسفند ماه، موضع دفتر تحکيم وحدت همچنان همان موضع سابق است مبني بر اين که از مردم تقاضا کرده است که اين انتخابات را تحريم کنند، به دليل اين که اين انتخابات را يک انتخابات فرمايشي مي داند و معتقد است که اين انتخابات کمکي به روند دموکراتيزاسيون در ايران نخواهد کرد، بلکه قلب ماهيت نهاد هاي دموکراتيک هست و به اين دليل از مردم خواسته است که اين انتخابات را تحريم کنند و در انتخابات شرکت نکنند و عليرغم اين که به هر حال صدا و سيما هم يک اطلاعيه جعلي امروز از طرف دفتر تحکيم وحدت در اخبار ساعت 7 شب قرائت کرد که دعوت به شرکت کرده است، اما اين در حقيقت موضع دفتر تحکيم وحدت نيست و اين اطلاعيه را ما تکذيب مي کنيم. موضع ما همچنان همان موضع سابق است. در شهرهاي بزرگ به طور قطع شرکت کنندگان بسيار کم خواهند بود و ميزان مشارکت بسيار پايين خواهد بود و بخش زيادي هم از شهرهاي با جمعيت هاي متوسط هم آن جوري که اخبار و اطلاعات ما نشان مي دهد، شرکت در انتخابات پايين است و مردم چندان دليلي براي شرکت در انتخابات نمي بينند. البته تصميم گيري نهايي و روشن شدن قطعي اين بعد از انتخابات خواهد بود، اما برآوردها نشان مي دهد که درصد شرکت در انتخابات بسيار پايين است. من اميدوارم که به هر حال مجموع تلاش هاي نيروهايي که به دنبال دموکراسي و مردم سالاري در ايران هستند، هرچه سريعتر قرين موفقيت بشوند. صدا و سيماي جمهوري اسلامي در شمار نامها و تشکل‌هايي که مردم را به شرکت در انتخابات هفتم فرا مي‌خوانند، نام دفتر تحکيم وحدت را هم مکرر ذکر کرد. مهدي اميني زاده، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت (طيف علامه)، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد موضع دفتر تحکيم وحدت همچنان همان موضع سابق است مبني بر اين که از مردم تقاضا کرده است که اين انتخابات را تحريم کنند، به دليل اين که اين انتخابات را يک انتخابات فرمايشي مي داند و معتقد است که اين انتخابات کمکي به روند دموکراتيزاسيون در ايران نخواهد کرد، بلکه قلب ماهيت نهاد هاي دموکراتيک هست. وي مي افزايد: برآوردها نشان مي دهد که درصد شرکت در انتخابات بسيار پايين خواهد بود.
XS
SM
MD
LG