لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۵۸

ايران و ژاپن قرارداد نفتي 2 ميليارد دلاري توسعه ميدان نفتي آزادگان را به امضا رساندند


(rm) صدا |
اميرمصدق كاتوزيان (راديوفردا): ايران روز چهارشنبه قرارداد بحث انگيز مربوط به بهره برداري ازحوزه نفتي آزادگان را که انعقاد آن براثرفشارآمريکا به ژاپن به عقب افتاده بود، با ژاپن امضا کرد. علي سجادي (راديوفردا): انعقاد قرارداد 2 ميليارد دلاري توسعه حوزه نفتي آزادگان با ژاپن، بزرگترين قرارداد ايران درسطح بين المللي از زمان انقلاب اسلامي سال 1979 وسرآمد کوشش هاي ايران براي جذب سرمايه هاي خارجي است. طبق اين قرارداد شرکت اينپکس، شرکت اکتشافات نفتي ژاپن وشرکت تومن به بهره برداري ازنيمه جنوبي حوزه نفتي نفتي آزادگان که يکي از بزرگترين حوزه هاي نفتي دست نخورده جهان است، مي پردازند. قرارداد را درتهران مهدي ميرمعزي معاون وزارت نفت ايران و کونيهيکو ماتسوئو رئيس شرکت اينپکس امضا کردند و به چهارسال گفتگوهاي دشوار ايران وژاپن پايان دادند. حوزه نفتي آزادگان که درنزديکي مرزبا عراق قراردارد، نيروي تازه اي به تلاش هاي ايران براي سرمايه گذاري هاي خارجي مي بخشد. اين تلاش ها به مدت چندين سال به علت مبارزه قدرت درداخل وکوشش هاي آمريکا درمورد منزوي ساختن تهران دچار وقفه شده بود. بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت جمهوري اسلامي گفت پيام اين قرارداد به کشورهائي که موانعي در راه آن به وجود آورده بودند اين است که درپايان روز، منافع ملي ژاپن است که درتقدم قرار مي گيرد. وي افزود ژاپن دومين مصرف کننده بزرگ نفت جهان است وايران نيزدومين توليد کننده بزرگ سازمان اوپک است. بنابراين هردوکشور، دو روي يک سکه هستند. به گزارش خبرگزاري رويتر، ژاپن که به شدت متکي به واردات نفت است، علي رغم فشارهاي آمريکا پيوسته کوشش داشته است قراردادي با ايران منعقد کند. آمريکا به علت نگراني از اقدام ايران به توليد سلاح هاي اتمي، از ژاپن خواسته بود درمورد امضاي قراردادي با ايران تامل به خرج دهد. ريچارد باوچرسخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا اعلام کرد واشنگتن ازامضاي اين قرارداد احساس سرخوردگي کرده است. کلي سيگل، رئيس طرحهاي شرکت خدمات مشورتي مارکت فلش درهيوستون، تگزاس، گفت براي واشنگتن دردناک است که متحدي نظير ژاپن برخلاف نظرات آن رفتارکند. ايران که سومين تامين کننده بزرگ نفت ژاپن درجهان است، اتهام توليد سلاح هاي اتمي را تکذيب کرده و وعده داده است دراين مورد با سازمان بين المللي انرژي اتمي همکاري کند. گفتگو درباره بهره برداري ازحوزه نفتي آزادگان که کمال اهميت را براي ايران دارد تا ظرفيت نفتي خود را افزايش دهد، به علت آن که شرکت هاي ژاپني نتوانستند مهلت ماه ژوئن سال 2003 را براي قطعي کردن قرارداد رعايت کنند، دچارشکست شد. اما به دنبال افزايش همکاري ايران با سازمان بين المللي انرژي، مذاكرات دوکشور مجددا به جريان افتاد. حوزه نفتي آزادگان داراي 25 تا 35 ميليارد بشکه ذخايرنفتي است و سرمايه گذاري روي آن، 13 ميليارد دلار وجوه خارجي را که ظرف 9 سال گذشته به بخش انرژي ايران سرازير شده است، افزايش مي دهد. تهران بخش نفت وگازخود را ازسال 1995 به روي شرکت هاي اروپائي نظيرتوتال فرانسه وشرکت انگليسي- هلندي شل بازگشائي کرد. شرکت هاي آمريکائي به علت تحريم هاي يک جانبه واشنگتن ممنوع ازمعامله با ايران هستند، با اين حال آمريکا هرگز قانون تحريم هاي ايران وليبي را که منظورازآن بازداشتن شرکت هاي غيرآمريکائي ازمعامله با اين دوکشوراست، به مورد اجرا نگذارده است. ايران روز چهارشنبه قرارداد بحث انگيز مربوط به بهره برداري ازحوزه نفتي آزادگان را که انعقاد آن براثرفشارآمريکا به ژاپن به عقب افتاده بود، با ژاپن امضا کرد. انعقاد قرارداد 2 ميليارد دلاري توسعه حوزه نفتي آزادگان با ژاپن، بزرگترين قرارداد ايران درسطح بين المللي از زمان انقلاب اسلامي سال 1979 وسرآمد کوشش هاي ايران براي جذب سرمايه هاي خارجي است. طبق اين قرارداد شرکت اينپکس، شرکت اکتشافات نفتي ژاپن وشرکت تومن به بهره برداري از نيمه جنوبي حوزه نفتي آزادگان که يکي از بزرگترين حوزه هاي نفتي دست نخورده جهان است، مي پردازند.
XS
SM
MD
LG