لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۴۳

توقيف هفته نامه طبرستان به دليل چاپ مقاله‌اي درباره مقايسه روحانيان حاکم بر ايران با بز


(rm) صدا |
نيما تمدن (راديو فردا): به گزارش خبرگزاري فرانسه از تهران، هفته نامه طبرستان به حكم قوه قضاييه جمهوري اسلامي و به دليل چاپ تصويري كه روحانيان حاكم بر ايران را با بزها مقايسه مي كرد، توقيف شد. هفته نامه طبرستان در مقاله خود كه به توقيف آن توسط قوه قضاييه انجاميد، با انتشار مقاله اي درباره رفتار نادرست بزها و اين كه اين حيوان به خرابكاري مشهور است، نوشت: نشانه شاخص بزها ريش بلند آنها است. خبرگزاري فرانسه با اشاره به اين كه عكس بزرگ يك بز سفيدرنگ با ريشي به طول ده سانتيمتر، نخستين صفحه اين هفته نامه را تزيين كرده بود، مي نويسد: ريش گذاشتن براي مردان مطابق نظر روحانيون مسلمان و پيروان متعصب آنها امري الزامي است. هفته نامه طبرستان در مطلب اصلي آخرين شماره اش نوشته بود: بز حيواني است كه به حقوق دموكراتيك يك گله گوسفند احترام نمي گذارد و حتي گوسفندان را از بع بع آزادانه بازمي دارد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، هفته نام طبرستان همچنين مي افزايد: بز هرچه كه سر راهش باشد را ويران مي كند و ريشه گياهان و برگ درختان را مي خورد. هفته نامه طبرستان در ادامه اين مطلب كه منجر به توقيف آن از سوي قوه قضاييه شده است، مي نويسد: بز حيواني است كه همواره تلاش مي كند مقاصد خود را تحميل كند و حقوق ديگر گوسفندان را با استفاده از غوغا و هياهو پايمال مي كند. خبرگزاري فرانسه از تهران در ادامه گزارش مي دهد: در آخرين شماره از هفته نامه طبرستان آمده است: همه بدبختي ما از بزها و بچه هاي آنها است و عجيب است كه شمار اين بزها رو به افزايش است. به نوشته خبرگزاري فرانسه، قوه قضاييه ايران كه يكي از پايگاههاي مهم محافظه كاران محسوب مي شود، هفته نامه طبرستان را متهم به توهين به مردم دلير ايران اسلامي كرد، چرا كه بنا بر نظر قوه قضاييه، اين هفته نامه، مردم ايران را با گله اي گوسفند مقايسه كرده است. قوه قضاييه جمهوري اسلامي همچنين به خاطر انتشار مطالبي كه آنها را بر خلاف اخلاق اجتماعي ناميده و بويژه چاپ بخشهايي از كتابي تازه با عنوان زندگي خصوصي شاه و فرح كه آنها را وقيحانه مي داند، هفته نامه طبرستان را شايسته مجازات دانسته است. بنابر گزارش خبرگزاري فرانسه، هفته نامه طبرستان در بخش طنزخود نيز پيروزي محافظه كاران و روحانيون تندرو در انتخابات اول اسفندماه را به يك پيروزي زلزله وار تعبيركرد. انتخاباتي كه به نوشت اين هفته نامه، با رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان از سوي شوراي نگهبان برگزار شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه از تهران، هفته نامه طبرستان به حكم قوه قضاييه جمهوري اسلامي و به دليل چاپ تصويري كه روحانيان حاكم بر ايران را با بزها مقايسه مي كرد، توقيف شد. هفته نامه طبرستان با انتشار مقاله اي درباره رفتار نادرست بزها و اين كه اين حيوان به خرابكاري مشهور است، نوشت: نشانه شاخص بزها ريش بلند آنها است. بز حيواني است كه به حقوق دموكراتيك يك گله گوسفند احترام نمي گذارد و حتي گوسفندان را از بع بع آزادانه بازمي دارد. بز هرچه كه سر راهش باشد را ويران مي كند و ريشه گياهان و برگ درختان را مي خورد. در آخرين شماره از هفته نامه طبرستان آمده است که همه بدبختي ما از بزها و بچه هاي آنها است و عجيب است كه شمار اين بزها رو به افزايش است.
XS
SM
MD
LG