لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۴۲

ديدار رئيس حکومت مصر با وليعهد عربستان و پادشاه اردن براي تشکيل کنفرانس سران عرب در قاهره


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): حسني مبارک، رئيس جمهوري مصر، روزچهارشنبه گفتگوهاي جداگانه اي با شاهزاده عبد الله، وليعهد عربستان سعودي، و ملک عبد الله دوم، پادشاه اردن، به عمل آورد تا کنفرانس سران عرب به رغم مخالفت تونس، درمصر تشکيل شود. تارا عاطفي (راديو فردا): شاهزاده عبد‌الله، وليعهد عربستان سعودي، که عملا اداره اموراين کشور را دردست دارد، در راه عزيمت به وين در فرودگاه شرم الشيخ در ساحل درياي سرخ با حسني مبارک رئيس جمهوري مصر ديدار وگفتگوکرد. به گزارش خبرگزاري مصري خاورميانه، رهبران دوکشور دراين ديدار درباره تشکيل کنفرانس سران عرب وتحولات جاري درجهان عرب به رايزني پرداختند. شاهزاده عبد‌الله تاکيد به عمل آورد براي تشکيل کنفرانس سران عرب شرايط لازم بايد هرچه زودتر فراهم آيد. به گزارش روزنامه دولتي الاهرام چاپ قاهره، کنفرانس سران عرب که قراربود روز30 ماه مارس جاري درتونس برگزار شود، به دنبال اقدام تونس درعقب انداختن آن به مدتي نامحدود، درآغازماه مه در مصر برگزار خواهد شد. حسني مبارک پس ازعزيمت وليعهد عربستان سعودي، با ملک عبدالله، پادشاه اردن، به گفتگونشست. به گزارش الاهرام، پيش بيني مي شود بشاراسد رئيس جمهوري سوريه که آقاي مبارک روزسه شنبه تلفني با وي گفتگوکرد، نيزظرف چند روزآينده راهي مصرشود. اين روزنامه درگزارش خود افزود آقاي مبارک درگفتگوهاي خود قصد دارد تاريخي براي اجلاس وزيران امورخارجه عرب درقاهره تعيين کند تا وزيران مقدمات تشکيل کنفرانس سران عرب را فراهم آورند. ملک حمد، پادشاه بحرين، که در حال رياست دوره اي کنفرانس سران عرب را برعهده دارد، نيز درشرم الشيخ بود. وي شامگاه سه شنبه با عمرو موسي دبيرکل اتحاديه عرب گفتگو کرد وقراراست با حسني مبارک وملک عبد الله نيزديدارکند. درامان، مروان معشر، وزيرامورخارجه اردن، بدون آن که تاريخي را ذکرکند به خبرنگاران اظهارداشت که پيش بيني مي کند که کنفرانس سران عرب درماه مه تشکيل شود. يک منبع مصري گفت علاوه برمصر، 10 کشورديگر نيز از 21 عضو اتحاديه عرب تاکنون ازتشکيل کنفرانس سران عرب درشرم الشيخ درمصرحمايت کرده اند. اين کشورها عبارتند از عربستان سعودي، سوريه، بحرين، کويت، اردن، يمن، امارات متحده عربي، عراق وفلسطينيان. تونس روزشنبه اعلام کرد کنفرانس سران عرب به دنبال مخالفت اعراب با اصلاحيه هائي که تونس آن ها را ضروري براي اصلاحات دمکراتيک دانسته بود، به مدت نامحدودي به عقب افتاده است. با اين حال زين العابدين بن علي رئيس جمهوري تونس گفت: عقب افتادن موعد برگزاري کنفرانس به معناي آن نيست که تونس ازحق تشکيل آن دراين کشور دست برداشته است. يک ديپلمات عرب درمصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت اگر قرارشود کنفرانس سران عرب در مصر برگزار شود، تلاش هاي گسترده اي بايد به عمل آيد تا رئيس جمهوري تونس متقاعد به شرکت درآن شود. به گفته اين ديپلمات عرب، بنا به ضوابط اتحاديه عرب، اين کنفرانس بايد تحت رياست تونس برگزارشود و تشکيل آن فقط با حضور رئيس جمهوري تونس امکان پذيراست. دراين ميان فقط دوراه حل وجود دارد: يا تونس موافقت کند که ميزباني کنفرانس را برعهده نگيرد ويا اين که مصرازپيشنهاد خود درمورد برگزاري کنفرانس درمصر منصرف شود. محمد بن عيسي وزيرامورخارجه مراکش روزسه شنبه در بحرين گفت: با توجه به اين که تونس ازحق خود درمورد تشکيل کنفرانس سران عرب درخاک اين کشورصرفنظرنکرده است، با صراحت بايد بگويم من نمي دانم چگونه ممکن است اين کنفرانس درجاي ديگري تشکيل شود. اين اظهارات به منزله فاصله گرفتن مراکش ازپيشنهاد تشکيل کنفرانس سران عرب درمصرتلقي گرديد. حسني مبارک، رئيس حکومت مصر، روزچهارشنبه گفتگوهاي جداگانه اي با شاهزاده عبد الله، وليعهد عربستان سعودي و ملک عبد الله دوم، پادشاه اردن، به عمل آورد تا کنفرانس سران عرب، علي رغم مخالفت تونس، درمصر تشکيل شود. پيش بيني مي شود که بشاراسد، رئيس حکومت سوريه، که آقاي مبارک روزسه شنبه تلفني با وي گفتگوکرد، نيزظرف چند روزآينده راهي مصرشود. آقاي مبارک درگفتگوهاي خود قصد دارد تاريخي براي اجلاس وزيران امورخارجه عرب درقاهره تعيين کند تا وزيران مقدمات تشکيل کنفرانس سران عرب را فراهم آورند.
XS
SM
MD
LG