لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۴۴

کتاب نورما خوري، نويسنده اردني، در اعتراض به قتل هاي ناموسي: ناموس گمشده


(rm) صدا |
بهنام ناطقي (راديوفردا): نويسنده اردني تبار 32 ساله، خانم نورما خوري، که به استراليا پناهنده شده است، در کتاب خود ناموس گمشده که هفته گذشته درنيويورک توسط انتشاراتي معظم Simon & Schuster منتشر شد، به روايت داستان قتل دوست دوران نوجواني خود، داليا، مي پرازد که به ضربات چاقوي پدر خود به قتل رسيد بعد از آنکه پدرش او را با پسري در خيابان ديد. اين قتل، زندگي خانم نورما خوري را دگرگون کرد: دختر جوان انتقام از اين قتل را هدف زندگي خود قرار داد. تا وقتي در اردن بود، با نوشتن عرضحال و مقاله، سعي کرد با پديده قتل هاي ناموسي در کشور خود مبارزه کند اما اين مبارزه، جان خود را را در معرض خطر قرار داد تا ايکهناچار شد به يونان فرار کند و از آنجا به استراليا. زندگي در عزلت و تنهائي و دوري از خانواده و وطن بخشي از بهائي است که خانم نورما خوري، نويسنده کتاب ناموس گمشده براي مبارزه عليه قتل هاي ناموسي در اردن و کشورهاي اسلامي پرداخت و همچنان مي پردازد به طوري که گاه از سر تنهائي به عمه خود، تنها کسي که در اردن هنوز با او حرف مي زند تلفن مي کند تا صداي آشنائي را بشنود و وقتي حرفي ندارند، ترانه هاي دوره بچگي را روي خط تلفن راه دور، هم آواز مي شوند، ترانه هائي که هميشه اشگ غربت به چشمان او مي آورد. اينک با انتشار کتاب ناموس گمشده Honor Lost اين بانوي سياه چشم و سياه موي بلند اندام اردني قدم به پيش مي گذارد تا صداي اعتراض زنان هم‌وطن و هم‌دين خود بشود که جنايات ناموسي آنها را در خطر مرگ دائم قرار مي دهد. خانم نورما خوري مي گويد شخصيت داليا در کتاب ناموس گمشده نماينده هزاران زني است که هرسال در کشورهاي اسلامي قرباني قتل هاي ناموسي مي شوند. همه اين زنان، برادران، خواهران و دوستاني دارند که همان طور که دل من براي داليا تنگ است، دلشان براي خواهر يا دوست از دست رفته خود تنگ مي شود. کتاب ناموس گمشده، پيش از آنکه در آمريکا منتشر شود، در استراليا و فرانسه، و در سراسر اروپا، به فهرست پرفروش ترين کتاب هاي روز راه يافت و خانم خوري اميدوار است که انتشار اين کتاب در آمريکا بتواند به دولت اردن، که خود را امروزي و دوست آمريکا قلمداد مي کند، فشار بياورد که قوانيني قرون وسطائي که عملا دست مردان مسلمان را براي کشتن زنان، خواهران و حتي مادران خود باز مي گذارد، لغو کند. اما کوشش هاي خانم نورما خوري، هر چند با حمايت زنان مسلمان و هواداران حقوق بشر در جهان روبرو شده است، انبوهي از نامه هاي خشم آلود و تهديد آميز را به سوي او سرازير کرده است، از جمله مرد متعصبي در يک نامه نوشت نورما، تو با کار خودت مشکل اسلام و اعراب را بيشتر مي کني. حالا براي ناموس اسلام هم شده بايد معذرت بخواهي وگرنه خون تو بايد بري ناموس اسلام ريخته شود. نويسنده اردني تبار 32 ساله، خانم نورما خوري، که به استراليا پناهنده شده است، در کتاب خود ناموس گمشده که هفته گذشته درنيويورک توسط انتشاراتي معظم Simon & Schuster منتشر شد، به روايت داستان قتل دوست دوران نوجواني خود، داليا، مي پرازد که به ضربات چاقوي پدر خود به قتل رسيد بعد از آنکه پدرش او را با پسري در خيابان ديد. اين قتل، زندگي خانم نورما خوري را دگرگون کرد: دختر جوان انتقام از اين قتل را هدف زندگي خود قرار داد. تا وقتي در اردن بود، با نوشتن عرضحال و مقاله، سعي کرد با پديده قتل هاي ناموسي در کشور خود مبارزه کند.
XS
SM
MD
LG