لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۰۸

امضاي توافق نامه بين دو تلويزيون خصوصي تاجيکستان وراديوتلويزيون جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): روساي تلويزيونهاي خصوصي سامانيان و شهر کولاب تاجيکستان که به منظور آشنايي با فعاليتهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي و گسترش همکاريهاي دو کشور در اين زمينه، به ايران سفر کرده بودند، با مقامهاي راديو و تلويزيون حکومت ايران، موافقت نامه هايي امضاء کردند. شهناز کامل زاده (راديوفردا، دوشنبه، تاجيکستان): جهت آشنايي و آموزش فعاليت صدا و سيماي ايران، ايکرام ميرزايف، رئيس تلويزيون خصوصي سامانيان، از شهر دوشنبه و صفرعلي عرقشف، رئيس تلوزيون شهر کولاب تاجيکستان، در اول ماه مه به تهران سفر کردند. ايکرام ميرزايف، رئيس تلوزيون سامانيان، در بازگشت به تاجيکستان، در مورد مسائل سفرش گفت: ايكرام ميرزايف (رئيس تلويزيون سامانيان (دوشنبه): ضمن سفر خود به ايران، ما از روند توليد برنامه هاي تلويزيوني ايران ديدن نموديم و با مقامات صدا و سيماي ايران در مورد همکاريها ميان شبکه هاي هر دو کشور و همچنين رشد اين همکاريها تبادل نظر کرديم. وي گفت: صدا و سيماي ايران، امروز صاحب تکنولوژي پيشرفته تلويزيوني مي باشد. يعني سازماني مي باشد که تکنولوژي پيشرفته تلويزيون را کسب کرده است و فراگير شده است. برنامه هاي تلويزيون ايران به طور کامل، حرفه اي بوده داراي اشکال گوناگوني مي باشد که جوابگوي نيازمنديهاي اخلاقي و فرهنگي هستند. ش.ك.: نماينده هاي تلويزيون تاجيکستان گفتند که ضمن سفر خود با مقامات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، در مورد کمکهاي فني و گسترش همکاريهاي بعدي، توافق نامه هايي را به امضاء رساندند. صفر علي عرقشف (رئيس تلويزيون شهر کولاب تاجيکستان): توافق نامه اي بين تلويزيون کولاب و سيماي ايران به امضاء رسانديم براي همکاري دو جانبه. ش.ك.: گفتني است که بر پايه همکاريهاي گسترده ميان ايران و تاجيکستان، مقامات ايراني تصميم گرفته اند که در برابر کمکهاي مادي، همچنين کمکهاي فني را به تاجيکستان ارائه نمايند. روساي دو فرستنده خصوصي تلويزيوني سامانيان و شهر کولاب تاجيکستان که به منظور آشنايي با فعاليتهاي سازمان راديوتلويزيون جمهوري اسلامي و گسترش همکاريها، به ايران سفر کرده بودند، با مقامهاي راديو و تلوزيون حکومت ايران، موافقت نامه هايي امضاء کردند. بر پايه همکاريهاي گسترده ميان ايران و تاجيکستان، مقامات جمهوري اسلاي تصميم گرفته اند که در کنار کمکهاي مادي، همچنين کمکهاي فني را به تاجيکستان ارائه نمايند.
XS
SM
MD
LG