لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۳۵

بحران اقتصادي اروپا در آستانه گردهمايي سران گروه هشت كشور بزرگ


(rm) صدا |
در آستانه برگزاري گردهمايي سران گروه هشت كشور بزرگ در اويان EVIAN فرانسه، كشور هاي عضو منطقه يورو به ويژه آلمان با دشواري هاي روز افزون اقتصادي دست به گريبانند. بحران اقتصادي اروپا در گزارشي از فريدون خاوند. در نشست سران گروه هفت كشور بزرگ صنعتي جهان و روسيه كه دوم و سوم ژوئن در اويان فرانسه برگزار خواهد شد، رهبران سه قدرت اروپايي عضو اين گروه، آلمان و فرانسه و ايتاليا، با اقتصاد هايي از نفس افتاده بر سر ميز گفتگو ها حاضر خواهند شد. در اين ميان آلمان، غول منطقه يورو، در وضعيتي بحراني تر از هميشه به سر مي برد. بر پايه تعاريف بين المللي، كشوري كه رشد توليد ناخالص داخلي اش طي دو دوره سه ماهه پي در پي منفي باشد، در ركود به سر مي برد و آلمان هم اكنون در چنين وضعيتي است. اما آنچه به نگراني دامن ميزند و اين روز ها عناوين شمار زيادي از رسانه هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده، شبح افت قيمت ها است كه بر فراز اقتصاد آلمان به پرواز در آمده. افت قيمت ها، پديده اي است خلاف تورم و خطرناك تر از آن، مخلوطي است از فرو ريزي قيمت ها، كاهش تقاضا و البته ركود كه از چند سال پيش به اين سو اقتصاد ژاپن را زمينگير كرده. صندوق بين المللي پول و شماري از كارشناسان اروپا درباره امكان گرفتار شدن آلمان در دام اين پديده هشدار ميدهند، با پيآمد هاي طبعا سخت ناگوار آن براي بسياري ديگر از اقتصاد هاي اروپايي. ايتاليا هم در سه ماهه اول سال رشد منفي داشته و فرانسه نيز به نرخ رشد لاك پشتي رسيده. در اين شرايط، ژاك شيراك رييس جمهوري فرانسه و ميزبان سران گروه هفت كشور بزرگ صنعتي جهان و روسيه در اويان اميدوار است اين گردهمايي پيامي حاكي از اعتماد به رشد جهاني را به افكار عمومي بين المللي منتقل كند. در شرايطي كه صد ها هزار فرانسوي عليه اصلاحات پرهيز ناپذير اقتصادي تظاهرات مي كنند، سخن گفتن از اعتماد كار چندان آساني نخواهد بود. بسياري ديگر از كشور هاي منطقه يورو، به ويژه آلمان نيز، هنوز براي تن سپردن به اصلاحات آمادگي لازم را از خود نشان نمي دهند. در آستانه برگزاري گردهمايي سران گروه هشت كشور بزرگ در اويان EVIAN فرانسه، كشور هاي عضو منطقه يورو به ويژه آلمان با دشواري هاي روز افزون اقتصادي دست به گريبانند. در نشست سران گروه هفت كشور بزرگ صنعتي جهان و روسيه كه دوم و سوم ژوئن در اويان فرانسه برگزار خواهد شد، رهبران سه قدرت اروپايي عضو اين گروه، آلمان و فرانسه و ايتاليا، با اقتصاد هايي از نفس افتاده بر سر ميز گفتگو ها حاضر خواهند شد.
XS
SM
MD
LG