لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۵۳

وعده اسرائيل و تشكيلات فلسطيني به انجام تعهدات صلح، عليرغم حملات تروريستي گروه هاي تندرو


(rm) صدا |
علي سجادي: اسرائيل وفلسطينيان روز دوشنبه اعلام کردند که عليرغم خشونتهاي اخير که به کشته شدن 5 اسرائيلي و 5 فلسطيني منجر شد، قصد دارند به تعهدات در جهت اجراي طرح صلح خاورميانه عمل کنند. ليلي صدر (راديوفردا): محمود عباس نخست وزيرفلسطيني موضع محکمي عليه ستيزه جويان فلسطيني اتخاذ کرد و وعده خود را درمورد سرکوب خشونت هاي ضد اسرائيل مجددا مورد تاکيد قرارداد. درهمين حال، ارتش اسرائيل خود را آماده برداشتن نخستين گام ها درجهت برچيدن خانه هائي کرد که به طورغيرقانوني درشهرک هاي يهودي نشين احداث شده اند. اين اقدامات پنج روزپس از ديدار نخست وزيران اسرائيل و فلسطيني با رئيس جمهوري آمريکا دربندرعقبه دراردن وامضاي طرح صلح نقشه راه درجهت پايان دادن به 32 ماه خشونت و خون ريزي ميان طرفين وتاسيس يک کشورمستقل فلسطيني تا سال 2005، صورت گرفته است. چشم انداز اجراي طرح نقشه راه روز يکشنبه به دنبال کشته شدن پنج سربازاسرائيلي وپنج فلسطيني درجريان دو حمله جداگانه فلسطينيان به اسرائيلي ها روبه تيرگي گذاشت، اما روز دوشنبه هيچ يک ازدوطرف اسرائيلي وفلسطيني درقبال تعهدات خود عقب نشيني نکردند. محمود عباس طي سخناني دريک کنفرانس مطبوعاتي در کرانه غربي رود اردن گفت: آنچه را من درکنفرانس عقبه ودرکنفرانس شرم الشيخ اعلام کردم، موضعي است که ما نسبت به آن تعهد داريم و با هماهنگي کاملي با ياسرعرفات رهبر فلسطينيان مطرح شده است. وي با انتقاد از کساني که اعتبار وطبيعت انتخابي دولت پنج هفته اي او را زيرسئوال برده اند، گفت: قصد دارد بيانيه هاي کنفرانس عقبه را براي تصويب دراختيارپارلمان فلسطيني بگذارد. گروه هاي تندرو فلسطيني نظير حماس و جهاد اسلامي، محمود عباس را به خاطرآن که وعده داده است فلسطينيان را در قيام خود عليه اسرائيل خلع سلاح کند وعمليات آن ها با تروريسم برابر دانسته است، به شدت مورد انتقاد قرارداده اند. با اين حال محمودعباس تصميم دولت خود را درباره ازسرگيري گفتگوهاي مربوط به آتش بس با گروه هاي افراطي مورد تاکيد قرارداده است. درهمين حال ارتش اسرائيل خود را آماده اجراي وعده آريل شارون نخست وزير اسرائيل درکنفرانس عقبه وبرچيدن برخي ازخانه هاي شهرک هاي يهودي نشين درسرزمين هاي اشغالي کرده است. اين ها خانه هائي است که به طور غيرقانوني ساخته شده اند. راديو مردمي اسرائيل به نقل از ژنرال موشه کاپلينسکي فرمانده منطقه نظامي مرکزي که کرانه باختري رود اردن را نيز دربرمي گيرد، گزارش داد فهرستي ازخانه هائي که بايد برچيده شوند، به رهبران شهرک ها تسليم شده است. اسرائيل وفلسطينيان روزدوشنبه اعلام کردند علی رغم خشونت های اخيرکه به کشته شدن پنج اسرائيلی وپنج فلسطينی منجرشد، قصد دارند به تعهدات درجهت اجرای طرح صلح خاورميانه عمل کنن. محمود عباس نخست وزيرفلسطينی موضع محکمی عليه ستيزه جويان فلسطينی اتخاذ کرد و وعده خود را درمورد سرکوب خشونت های ضد اسرائيل مجددا مورد تاکيد قرارداد. درهمين حال، ارتش اسرائيل خود را آماده برداشتن نخستين گام ها درجهت برچيدن خانه هائی کرد که به طورغيرقانونی درشهرک های يهودی نشين احداث شده اند.
XS
SM
MD
LG