لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۴۳

نگاهي به سه گروه تندروي فلسطيني كه با اسرائيل بر سر آتش بس سه ماهه به توافق رسيدند


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): به گزارش خبرگزاري رويتر، حماس، بزرگترين گروه ستيزه جوي اسلامگراي فلسطيني، كه نابودي اسرائيل را هدف خود قرار داده است، گفت به جز اسرائيل، هيچ گروه ديگري را هدف قرار نخواهد داد. حماس كه نام كامل آن نهضت مقاومت فلسطين است، در آغاز قيام فلسطينيان عليه اشغال سرزمين‌هاي خود، از سوي اسرائيل، در دسامبر سال 1987، در صحنه حضور پيدا كرد. شيخ احمد ياسين، بنيانگزار آن كه سالها در بازداشت اسرائيل قرار داشت، فردي معلول است كه روي صندلي چرخدار حركت مي‌كند. حماس، باني شبكه نيرومندي از موسسات خيريه در نوار غزه است. اما روساي اين موسسات، داشتن هرگونه رابطه با حماس را تكذيب ميكنند. جهاد اسلامي، يك گروه ستيزه جوي ديگر فلسطيني است كه در سال 1975، بوسيله فلسطينياني كه در قاهره تحصيل ميكردند، بنيانگزاري شد. جهاد اسلامي را شخصي به نام فتحي شيكاكي، در نوار غزه تاسيس كرد. رهبري اين گروه را در حال حاضر، رمضان شلاح، بر عهده دارد كه مقرش در سوريه است. اين گروه منابع پولي متعددي دارد، اما عقيده بر اين است كه مستقيما از ايران پول دريافت مي‌دارد. الفتح، سومين گروه فلسطيني است. الفتح، گروه سياسي اصلي ياسر عرفات، رهبر فلسطينيان و بزرگترين گروه در چهارچوب سازمان آزاديبخش فلسطين است كه قرارداد موقت صلح با اسرائيل را در اسلو در سال 1993 امضا كرد. ياسر عرفات، الفتح را هنگامي كه در سالهاي اواخر دهه 1950، به حال تبعيد در كويت به سر ميبرد، به عنوان نهضت كوچكي تاسيس كرد. گردان شهدای الاقصي، يك گروه ديگر ستيزه جوي فلسطيني است كه شاخه مسلح نهضت الفتح ياسر عرفات به شمار ميرود. گردان شهدای الاقصي، مركب از چند گروه مسلح زيرزميني در كرانه باختري رود اردن و نوار غزه است. ليلي صدر (راديو فردا): به گزارش خبرگزاري رويتر، حماس، بزرگترين گروه ستيزه جوي اسلامگراي فلسطيني، كه نابودي اسرائيل را هدف خود قرار داده است، گفت به جز اسرائيل، هيچ گروه ديگري را هدف قرار نخواهد داد. حماس كه نام كامل آن نهضت مقاومت فلسطين است، در آغاز قيام فلسطينيان عليه اشغال سرزمين‌هاي خود، از سوي اسرائيل، در دسامبر سال 1987، در صحنه حضور پيدا كرد. شيخ احمد ياسين، بنيانگزار آن كه سالها در بازداشت اسرائيل قرار داشت، فردي معلول است كه روي صندلي چرخدار حركت مي‌كند. حماس، باني شبكه نيرومندي از موسسات خيريه در نوار غزه است. اما روساي اين موسسات، داشتن هرگونه رابطه با حماس را تكذيب ميكنند. جهاد اسلامي، يك گروه ستيزه جوي ديگر فلسطيني است كه در سال 1975، بوسيله فلسطينياني كه در قاهره تحصيل ميكردند، بنيانگزاري شد. جهاد اسلامي را شخصي به نام فتحي شيكاكي، در نوار غزه تاسيس كرد. رهبري اين گروه را در حال حاضر، رمضان شلاح، بر عهده دارد كه مقرش در سوريه است. اين گروه منابع پولي متعددي دارد، اما عقيده بر اين است كه مستقيما از ايران پول دريافت مي‌دارد. الفتح، سومين گروه فلسطيني است. الفتح، گروه سياسي اصلي ياسر عرفات، رهبر فلسطينيان و بزرگترين گروه در چهارچوب سازمان آزاديبخش فلسطين است كه قرارداد موقت صلح با اسرائيل را در اسلو در سال 1993 امضا كرد. ياسر عرفات، الفتح را هنگامي كه در سالهاي اواخر دهه 1950، به حال تبعيد در كويت به سر ميبرد، به عنوان نهضت كوچكي تاسيس كرد. گردان شهدای الاقصي، يك گروه ديگر ستيزه جوي فلسطيني است كه شاخه مسلح نهضت الفتح ياسر عرفات به شمار ميرود. گردان شهدای الاقصي، مركب از چند گروه مسلح زيرزميني در كرانه باختري رود اردن و نوار غزه است.
XS
SM
MD
LG