لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۹

پنجاهمين سالگرد انقلاب در كوبا عليه رژيم باتيستا


(rm) صدا |
جمشيد چالنگي (راديو فردا): کوبا امروز پنجاهمين سالگرد انقلاب خود را جشن مي گيرد. 50 سال پيش در چنين روزي، فيدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا سرکردگي 130 شورشي را در حمله به يک پايگاه نظامي حکومت وقت کوبا بر عهده گرفت. آقاي کاسترو که چند سال پس از اين رويداد به قدرت رسيد، اين رويداد را سرآغاز انقلاب کوبا خوانده است. گزارشي داريم در اين زمينه از فريدون زرنگار: فريدون زرنگار (راديو فردا): کوبا امروز پنجاهمين سالگرد انقلاب خود را جشن مي گيرد. مبناي محاسبه اين سالگرد، حمله گروه چريکي به رهبري فيدل کاسترو به پادگان مونچادا در روز 26 ژوئيه 1953 ميلادي است. اگرچه حمله با شکست سختي مواجه شد، اما براي فيدل کاستروي 26 ساله، آغاز موفقيتهاي بعدي بود. گوستاو آرگوس، يکي از ياران پيشين فيدل کاسترو که خود در اين حمله شرکت داشت مي گويد: اين حمله بسيار جسورانه و در واقع تقريبا يک خودکشي بود. به جز فيدل که تجربه استفاده از سلاح را داشت، همه ما تازه کار و بي تجربه بوديم. اما اين گروه بي تجربه و نا مجهز، در حمله به پادگان بر روي مصمم بودن خود و تاثير حمله غافلگيرانه خود حساب مي کرد. اين حمله اما جلوي در پادگان و با آتش نگهبان پادگان به خودروهاي ما شکست خورد و ما با دادن تلفات مجور به عقب نشيني شديم. پس از اين حمله، به تدريج بيش از 70 نفر از کساني که در اين حمله شرکت داشتند، دستگير، شکنجه، و به قتل رسيده اند اما اين آغاز پايان حکومت باتيستا، ديکتاتور کوبا بود. زيرا سرکوب خونين مهاجمان به اين پادگان، مردم کوبا را به سوي مخالفين باتيستا سوق داد. گوستاو آرگوس در سال 1960 به سمت سفير کوبا در بلژيک منصوب شد، اما بعدها به عنوان خائن دو بار به زندان افتاد. با وجود ناموفق بودن اين حمله در تايخ نويسي دولت کوبا، اما حمله گروه چريکي فيدل کاسترو به پادگان نظامي مونچادا با جنگ استقلال طلبانه کوبا در سال 1868، و قيام خوزه مارتي، قهرمان ملي کوبا در جنگ عليه اسپانياييها در سال 1795 مقايسه مي شود. فيدل کاسترو، رهبر کوبا در سال 1955، به عنوان يکي از رهبران جوان مخالف حکومت وقت کوبا مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد. وي پس از آزادي به همراه همرزمانش به مکزيک رفت و تا جنگ چريکي بر عليه حکومت باتيستا را تدارک ببيند. در دسامبر 1956، با يارانش به کوبا بازگشت و پس از نبردي 3 ساله، اول ژانويه 1959 پيروزمندانه وارد هاوانا شد. فيدل کاسترو که به گفته هم رزم قديميش گوستاو آرگوس هنگام حمله به پادگان نظامي گرايشي به کمونيسم نداشت و هدفش سرنگوني ديکتاتوري و استقلال دموکراسي و سيستم حکومتي چند حزبي بود، پس از پيروزي خود حکومتي تک حزبي و ديکتاتوري ايجاد کرد. به گفته گوستاو آرگوس 76 ساله، هرچند امروز در کوبا سطح بي سوادي بسيار پايين است و مشکل مسکن و بهداشت بسيار کمتر از ديگر کشورهاي آمريکاي جنوبي است، اما اين دستاوردهاي اجتماعي به بهاي سرکوب آزادي و پي گرد مخالفين به دست آمده است. کوبا که در دهها سال از حمايتهاي مالي، سياسي، و نظامي روسيه (شوروي سابق) برخوردار بود، پس از فروپاشي بلوک کشورهاي سوسياليستي در اوايل دهه 90 با بحرانهاي اقتصادي و سياسي روبرو است، به ويژه که آمريکا، همسايه قدرتمند اين کشور تاکنون بارها کوشش کرده است حکومت فيدل کاسترو را سرنگون کند. کوبا امروز پنجاهمين سالگرد انقلاب خود را جشن مي گيرد. مبناي محاسبه اين سالگرد، حمله گروه چريکي به رهبري فيدل کاسترو به پادگان مونچادا در روز 26 ژوئيه 1953 ميلادي است. اگرچه حمله با شکست سختي مواجه شد، اما براي فيدل کاستروي 26 ساله، آغاز موفقيتهاي بعدي بود. بيش از 70 نفر از کساني که در اين حمله شرکت داشتند، دستگير، شکنجه، و به قتل رسيدند اما اين آغاز پايان حکومت باتيستا، ديکتاتور کوبا بود. زيرا سرکوب خونين مهاجمان به اين پادگان، مردم کوبا را به سوي مخالفين باتيستا سوق داد. فيدل کاسترو كه هنگام حمله به پادگان نظامي گرايشي به کمونيسم نداشت و هدفش تنها سرنگوني ديکتاتوري و استقلال دموکراسي و سيستم حکومتي چند حزبي بود، پس از پيروزي خود حکومتي تک حزبي و ديکتاتوري ايجاد کرد.
XS
SM
MD
LG