لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۲۷

راه حل توقف برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي: اعمال تحريم‌هاي شديد و دردناک، از ديد يک روزنامه آمريکايي


(rm) صدا |
مساله فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي، اتهامات، تكذيبها و راكد ماندن قضيه، بار ديگر در برخي از مطبوعات جهان انعکاس يافته است. نشريه واشنگتن پست در اشاره به ضرب الاجل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه به ايران تا 21 اكتبر فرصت داده تا پروتكل الحاقي منع گسترش سلاحهاي اتمي را امضا كند، مي نويسد: روشن است كه جهان خود با ضرب الاجل ايران روبرو است و اگر فعاليتهاي هسته اي ايران متوقف نشود، رژيم ايران به زودي قادر به توليد سلاحهاي اتمي خواهد شد. واشنگتن پست مي افزايد كه فرصت براي متوقف كردن برنامه هاي اتمي ايران از طريق ديپلماتيك و سياسي از دست مي رود و به گفته اين نشريه، مقامات ايران نيز به خوبي به اين نكته آگاهند. آنها ماهها است كه آژانس بين المللي و بازرسان آنرا معطل نگاه داشته و حتي در صورت امضاي پروتكل الحاقي نيز به اين سياست ادامه خواهند داد و به گفته نويسنده مقاله، امكان موفقت ايران در پيگيري اين سياست بسيار زياد خواهد بود، مگر آنكه آمريكا، اروپا و روسيه به فوريت در مورد يك واكنش واحد در مورد اين مسئله توافق كنند. واشنگتن پست مي افزايد عليرغم ابراز نگراني، دولت روسيه همچنان به همكاريهاي اتمي خود با ايران ادامه مي دهد، دولتهاي اروپايي بر سياست به گفته اين نشريه، شكست خورده تعامل با ايران تاكيد مي كنند و فرانسه و آلمان، بي توجه به مخالفت هاي آمريكا، به ايران پيشنهاد كرده اند كه در صورت امضاي پروتكل الحاقي، تكنولوژي هسته اي مورد نياز ايران را به اين كشور خواهند داد و در اين امر به اين نكته استناد مي كنند كه سياست آقاي بوش در مورد ناديده انگاشتن دولت ايران و ترقيب جنبش طرفدار دموكراسي در ايران شكست خورده است. واشنگتن پست در خاتمه مي نويسد در اين گونه سياستهاي مغاير، يك نكته ناديده انگاشته مي شود و آن اينكه تا زماني كه يك اتحاد بين المللي ايران را با تاييد يا بدون تاييد سازمان ملل مورد تحريمهاي شديد و دردناك قرار ندهد، حكام ايران دست از برنامه هاي تسليحات اتمي خود نخواهند كشيد. واشنگتن پست در اشاره به ضرب الاجل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه به حکومت ايران تا 21 اكتبر فرصت داد تا پروتكل الحاقي منع گسترش سلاحهاي اتمي را امضا كند، نوشت که روشن است كه جهان خود با ضرب الاجل جمهوري اسلامي روبرو است و اگر فعاليتهاي هسته اي حکومت ايران متوقف نشود، به زودي قادر به توليد سلاحهاي اتمي خواهد شد. واشنگتن پست نوشت مقامات حکومت ايران ماهها است كه آژانس بين المللي و بازرسان آنرا معطل نگاه داشته و حتي در صورت امضاي پروتكل الحاقي نيز به اين سياست ادامه خواهند داد و امكان موفقت جمهوري اسلامي در پيگيري اين سياست بسيار زياد خواهد بود، مگر آنكه آمريكا، اروپا و روسيه به فوريت در مورد يك واكنش واحد در مورد اين مسئله توافق كنند. واشنگتن پست نوشت تا زماني كه يك اتحاد بين المللي، حکومت ايران را با تاييد يا بدون تاييد سازمان ملل مورد تحريمهاي شديد و دردناك قرار ندهد، حكام جمهوري اسلامي دست از برنامه هاي تسليحات اتمي خود نخواهند كشيد.
XS
SM
MD
LG