لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۵۹

افزايش چاقي در ميان دختران تهران بدليل عدم دسترسي به امكانات ورزشي


(rm) صدا |
نتيجه يك پژوهش در ايران نشان مي دهد كه نيمي از جوانان تهراني از وزن خود ناراضي هستند. متخصصان علت عمده چاقي را كم تحركي و ورزش ناكافي مي دانند. تنوع زياد وسايل برقي، ساعتهاي زياد تماشاي تلويزيون و كم تحركي و نداشتن فضاي مناسب براي ورزش، بويژه براي دختران در ايران، باعث افزايش وزن مي شود. اين مساله باعث شده بسياري از جوانان ايراني از رژيمهاي متعدد غذايي براي كاهش وزن استفاده كنند كه گاه با روشهاي علمي منطبق نيست و همينطور به چشم و هم چشمي در ميان جوانان تبديل مي شود. ساناز يكي از شهروندان تهراني است كه خودش از چاقي رنج مي برد. وي دليل نارضايتي جوانان تهراني از وزنشان را چنين بيان مي كند. اكثر جوانان ايراني اولا كه هيچ تفريحي به جز رستوران رفتن و اوقات خودشان را در رستوران گذراندن ندارند. اگر يك كوهي بخواهند بروند، نيروهاي انتظامي هستند كه اگر يك جواني حجابش مثلا يك طوري باشد كه آنها نپسندند، يا بخواهد احساسات خودش را بروز دهد، ورزشي كند يا يك رقصي داشته باشد، جلويش را مي گيرند. اگر ما به خيابانهاي تهران توجه كنيم، به جاي اينكه باشگاههاي ورزشي بيشتر باز باشند يا كلوپهايي باز شود كه جوانان بتوانند بروند احساسات خودشان را بروز بدهند و يا خودشان را از خستگيهاي هفتگي رها كنند، فقط رستوران باز مي شود و اين علت اصلي است كه جوانان ايراني و تهراني بخصوص چاق شدند. اكثر دخترها هستند كه از چاقيشان رنج مي برند. چون پسرها آزادي بيشتر دارند، امكانات ورزشي بيشتري دارند يا اينكه تحركشان از دخترها گاهي بيشتر است، آنها معمولا از هيكلهايشان راضي هستند. اما دكتر حسن حسيني، جامعه شناس درباره نارضايتي جوانان تهراني از وزنشان مي گويد: وضعيت فيزيكي بدن انسان براي انسان از ابتدا مهم بوده، ولي در دوره هاي ما اهميت بيشتري پيدا كرده. حالا اينكه چرا اين وضعيت براي جوانان كه نوعا از وضعيت فيزيكي بهتري برخوردار هستند نسبت به كساني كه ميانسال و سالمند هستند، توجهشان را بيشتر جلب كرده، بر مي گردد به عوامل اجتماعي و رواني. اصولا جوانان يكي از وجهه هاي مشخصشان خودنمايي آنها است. بعد اين ابلاغ وجودشان را قطعا با وضعيت فيزيكيشان هم انجام مي دهند، با نوع مدي كه از آن تبعيت مي كنند، نشان مي دهند. چون يكي از بخشهاي خودنمايي ما فيزيك ما است و ظاهر ما است، براي برخيها وضعيت خودشان نامناسب است و احساس خوشي از اين وضعيت خودشان ندارند و به دنبال اين تغيير احساس ناخوش هستند، طبعا پديده هايي مثل سينما، مثل تلويزيون، فيلمها، انتخاب ملكه هاي زيبايي و امثالهم كه در دنيا رواج دارد، اينها تاثير دارند بر نوع گرايش جوانان به اينكه مي خواهند از لحاظ ظاهري و ترتيب تنظيم اندامهايشان نسبت به هم و وضع چهره شان به گونه ديگري باشد يا به گونه اي باشند كه فكر مي كنند اينگونه مطلوبتر هستند.
XS
SM
MD
LG