لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۳۶

گزارش اقتصادي: ارتباط عدم پرداخت ماليات از سوي بنيادها و شركت هاي دولتي و كسري بودجه دولت


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديوفردا): عدم پرداخت ماليات از سوي بنياد ها و شرکت هاي دولتي يکي از مهم ترين عوامل کسري بودجه دولت جمهوري اسلامي در سال جاري خورشيدي است. فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): عيسي شهسوار خجسته، رييس کل سازمان امور مالياتي جمهوري اسلامي ميگويد که در مقايسه با آنچه در بودجه سال 1382 تصويب شده بود، دولت با کاهش دريافتي هاي مالياتي روبرو است. او نگران عدم تحقق ماليات بر در آمد شرکت هاي دولتي است و در همان حال معافيت مالياتي بعضي از نهاد ها و بنياد ها را نيز پيش ميکشد. توضيح اين که بر پايه قانون ماليات هاي مستقيم قرار بود معافيت مالياتي نهاد ها و بنياد ها از جمله بنياد مستضعفان و بنياد شهيد لغو شود. آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب نيز لغو اين معافيت را پذيرفت، البته به شرط آنکه پرداخت ماليات از سوي بنياد ها و نهاد ها، مانعي در راه انجام مأموريت آنها نشود. به نظر ميرسد که نهاد ها و بنياد ها با استفاده از همين شرط همچنان از پرداخت ماليات به خزانه دولت خود داري ميکنند و همين امر، همراه با عدم تحقق ماليات بر در آمد شرکت هاي دولتي، يکي از عوامل کسري بودجه دولت جمهوري اسلامي در سال جاري خورشيدي است. عدم تحقق در آمد هاي بودجه را در سال جاري کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي چهار هزار ميليارد تومان و سازمان مديريت و برنامه ريزي دو هزار ميليارد تومان پيش بيني ميکند. کسري بودجه سال جاري، علاوه بر تحقق نيافتن در آمد هاي مالياتي، از عوامل ديگري چون عدم تحقق در آمد هاي ناشي از واردات خود رو و نيز در آمد هاي ناشي از خصوصي سازي سرچشمه مي گيرد. عدم پرداخت ماليات از سوي بنياد ها و شرکت هاي دولتي يکي از مهم ترين عوامل کسري بودجه دولت جمهوري اسلامي در سال جاري خورشيدي است. عيسي شهسوار خجسته، رييس کل سازمان امور مالياتي جمهوري اسلامي گفت که در مقايسه با آنچه در بودجه سال 1382 تصويب شده بود، دولت با کاهش دريافتي هاي مالياتي روبرو است. او نگران عدم تحقق ماليات بر در آمد شرکت هاي دولتي است و در همان حال معافيت مالياتي بعضي از نهاد ها و بنياد ها، از جمله بنياد مستضعفان را پيش مي كشد كه عليرغم تصويب قانون و موافقت رهبر جمهوري اسلامي، با استفاده از شرطي كه رهبر جمهوري اسلامي براي ماليات پرداختن اين موسسات قائل شد، از پرداخت ماليات بردرآمد هاي خود طفره مي روند.
XS
SM
MD
LG