لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۲۴

چشم انداز ارسال طرح شمارش ماشيني آراي انتخابات تهران به شوراي نگهبان


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): رئيس ستاد انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامي دراستان تهران ميگويد: به زودى طرح شمارش ماشيني آراى انتخابات تهران به شوراى نگهبان ارسال مي شود. ابراهيم رضايي بابادى، در جلسه اين ستاد، برضرورت شمارش ماشيني آراى انتخابات، به منظور تسريع در اعلام نتايج و رفع شبهات تاکيد کرده است. بکتاش خمسه پور (راديوفردا): رييس ستاد انتخابات مجلس گفت: کليات طرح شمارش آراي انتخابات با روش دستگاهي، درجلسه وزارت کشور و با حضور نمايندگان شوراى نگهبان به تصويب رسيده است. ابراهيم رضايي بابادى گفت: در اين جلسه علاوه بر شهر تهران، شمارش ماشيني آراى چند شهر بزرگ کشور نيز به تصويب رسيده و مقرر شده است، فرماندارى تهران طرح مربوطه را تهيه و براى تصويب نهايي به شوراى نگهبان ارسال کند. در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراى اسلامي نيز قرار بود شمارش آرابه شيوه ماشيني انجام شود، اما شوراى نگهبان با ارسال نامه اى به وزير کشور، اعلام کرد که شمارش آراى انتخابات ششمين دوره مجلس شوراى اسلامي دستي خواهد بود و نوشتن آراء با کد گذارى و شمارش ماشيني را منتفي دانست. در آن زمان احمد جنتي، دبير شوراى نگهبان، در نامه اي به موسوى لارى، وزير کشور، شمارش دستي آرا را اطمينان بخش تر از شمارش ماشيني ذکر کرده بود. شوراى نگهبان در آن زمان ، عدم آشنايي راي دهندگان با شيوه ماشيني و کدگذارى، نياز به آموزش زياد و فرصت کم، احتمال کد نزدن و يا اشتباه زدن، مشکلات تصحيح، اتلاف وقت و طولاني شدن صف راي دهندگان بخاطر پرکردن کدهاي نمايندگان را از دلايل رد شمارش ماشيني آرا اعلام کرده بود. شوراى نگهبان در آن زمان ، تصويب کرده بود که کليه آراى مردم بايد به صورت دستي خوانده شود. از سويي در آنزمان، استاندار وقت تهران اعلام کرده بود که شوراى نگهبان، شمارش ماشيني آراء در انتخابات آتي را اجتناب ناپذير خوانده و اطلاع و آموزش راي دهندگان در اين زمينه را ضرورى دانسته است. وزيرکشور نيز در آن زمان به دنبال رد شمارش ماشيني آراء در تهران، اين مخالفت را ناشي از نگراني شوراى نگهبان نسبت به امکان بوجودآمدن دشوارى براي راي دهندگان ذکر کرده بود و گفته بود که وزارت کشور نيز اصرارى به اجراى اين روش نداشته است. با اين وجود وي استفاده از ماشين براى شمارش آرا را موجب افزايش دقت و سرعت در شمارش آرا و هزينه کمتر خوانده بود. ابراهيم رضايي بابادى، رئيس ستاد انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامي، دراستان تهران، گفت که به زودى طرح شمارش ماشيني آراى انتخابات تهران به شوراى نگهبان ارسال مي شود. رييس ستاد انتخابات مجلس گفت که کليات طرح شمارش آراي انتخابات با روش دستگاهي، درجلسه وزارت کشور و با حضور نمايندگان شوراى نگهبان به تصويب رسيده است. ابراهيم رضايي بابادى گفت: در اين جلسه علاوه بر شهر تهران، شمارش ماشيني آراى چند شهر بزرگ کشور نيز به تصويب رسيده و مقرر شده است، فرماندارى تهران طرح مربوطه را تهيه و براى تصويب نهايي به شوراى نگهبان ارسال کند. در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراى اسلامي نيز قرار بود شمارش آرابه شيوه ماشيني انجام شود، اما شوراى نگهبان با ارسال نامه اى به وزير کشور، اعلام کرد که شمارش آراى انتخابات ششمين دوره مجلس شوراى اسلامي دستي خواهد بود.
XS
SM
MD
LG