لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۳۵

مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواستار بهبود وضع حقوق بشر در ايران شد


(rm) صدا |
ليلي آرمان (راديو فردا): مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه اي از ايران خواست وضع حقوق بشر در ايران را بهبود بخشد. در اين گزارش به موارد نقض حقوق بشر در ايران همچون شکنجه، فقدان آزادي بيان و اعمال تبعيض نسبت به زنان و اقليتها اشاره شده است. اين قطعنامه با 68 راي موافق در برابر 54 راي مخالف و 51 راي ممتنع به تصويب رسيد. اين قطعنامه به پيشنهاد كانادا به مجمع عمومي ارائه شد و از حمايت آمريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي برخوردار بود. روسيه و بسياري از كشورهاي اسلامي به اين قطعنامه راي منفي دادند. اين قطعنامه مانند ديگر قطعنامه هاي مجمع عمومي تنها داراي تاثير نمادين است و الزام اجرايي ندارد. ديپلمات هاي كانادايي ابراز اميدواري كردند كه با جلب توجه جهاني به وضع حقوق بشر در ايران دامنه اصلاحات در اين كشور گسترش يابد. در ماه ژوئن گذشته زهرا كاظمي خبرنگار عكاس كانادايي ايراني در بازداشت جمهوري اسلامي درگذشت و اين امر به تيرگي روابط ايران و كانادا منجر شد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه اي از ايران خواست وضع حقوق بشر در ايران را بهبود بخشد. در اين گزارش به موارد نقض حقوق بشر در ايران مانند شکنجه، فقدان آزادي بيان و اعمال تبعيض نسبت به زنان و اقليتها اشاره شده است. قطعنامه به پيشنهاد كانادا به مجمع عمومي ارائه شد و از حمايت آمريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي برخوردار بود. روسيه و بسياري از كشورهاي اسلامي به آن راي منفي دادند. ديپلمات هاي كانادايي ابراز اميدواري كردند كه با جلب نظر جهاني به وضع حقوق بشر در ايران اصلاحات گسترش يابد. ژوئن گذشته زهرا كاظمي خبرنگار عكاس كانادايي ايراني در بازداشت جمهوري اسلامي درگذشت و اين امر به تيرگي روابط ايران و كانادا منجر شد.
XS
SM
MD
LG