لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ تهران ۰۱:۲۴

پور محمدی: تمرکز ثروت عمومی در دست دولت، بستر توليد فساد است


رئيس سازمان بازرسی کل کشور ايران ميگويد تمرکز ثروت عمومی در دست دولت، بستر توليد فساد است.حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور ايران ميگويد يکجا شدن قدرت و ثروت به طور طبيعی توليد فساد ميکند و نظام اداری و اقتصادی جمهوری اسلامی قدرت و ثروت را در کنار هم قرار داده است.به گفته حجت الاسلام پورمحمدی، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ثروت عمومی ايران در اختيار دولت است و اين، فی نفسه، بستر توليد فساد است.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان بازرسی کل کشور گفته است کاهش سرمايه گذاری، کاهش درآمدهای مالياتی، وجود فقر در حوزههای مختلف، کاهش درآمد سرانه و کاهش بازدهی کار از مسائليست که ايران از آن رنج ميبرد.حجت الاسلام پورمحمدی يکی از نخستين کسانيست که به گونه يی زودهنگام خود را نامزد احراز مقام رياست جمهوری اسلامی کرده است.


XS
SM
MD
LG