لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ تهران ۱۶:۲۲

کنفرانس بيماری های نوظهور واگير دار در وین


کارشناسان امیدوارند تا با کشف زود هنگام نوع جدید بیماری ها پیشگیری از آنها را ممکن سازند.

۵۰۰ کارشناس از کشورهای مختلف جهان ، طی روزهای شنبه و يکشنبه، ۲۴و۲۵ فوريه، در وين گرد آمدند ، تا راه های مبارزه با بيماری های نوظهور واگير دار را بررسی کنند.


نخستين کنفرانس بين المللی، مبارزه با بيماريهای نوظهور، به دعوت « جامعه مطالعات بيماريهای واگير دار»، در وين برگزار شد.


کارشناسان ۶۵ کشور جهان در اين کنفرانس، بيماريها يی چون آنفلوآنزای مرغی، جنون گاوی، سارس وايدز را مورد بررسی قرار دادند. اين بيماری هاهمگی از حيوان به انسان سرايت می کنند.


بنا به نظر اين کارشناسان شرکت کننده در اين کنفرانس : «گرمايش زمين طی سال های اخير، باعث تحول ويروس ها وسرايت آسان ترآنها از حيوان به انسان شده است.»


اروپا، از سال ۲۰۰۵ ميلادی، درشهر استکلهم سوئد، مرکزی را برای پيشگيری و کنترل بيماری های واگير دار نوظهور ايجاد کرده، تا در زمانی کوتاه تر از ۲۴ ساعت، ميزان شيوع اين گونه بيماری هارا در کشورهای اروپايی ارزيابی وراه های مبارزه با آنها را در اختيار کميسيون اتحاديه اروپا قرار دهد.


کارشناسان بهداشت کشورهای مختلف جهان در وين به اين نتيجه رسيدند که با گرم شدن دمای کره زمين، بايد در انتظار ظهور بيماری های واگير دار تازه ای بود.


اين مرکز از سال ۲۰۰۵ موفق شده، به موقع جلوی شيوع ۱۴۰ بيماری واگيردار در کشورهای اروپايی را بگيرد .


در کنفرانس وين، کارشناسان بهداشت هشدار دادند که در ۵ تا ۱۰ سال آينده بيماری های واگيردار نوظهور ديگری در نقاط مختلف جهان توسط کارشناسان کشف خواهد شد.


تا کنون هيچکدام از بيماری های کشف شده شباهتی به بيماری های شناخته شده امروزی ندارند.


گسترش صنعت گردشگری ، انتقال ويروس اين گونه بيماری ها، به ديگر نقاط جهان را افزايش داده است.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG